Broušení a renovace betonu

Centrum profesionálního broušení a renovace betonu a odborné inspekce betonu nabízí našim klientům a zákazníkům odborné a kvalitní služby v oblasti broušení betonu, odstranění barev z betonu, odstranění lepidel z betonu, tmelení betonu a finální impregnace, je přirozenou samozřejmostí. Ochranou a impregnací betonu povrch nabývá mokrých, matných a lesklých vzhledů dle přání a požadavku zákazníka povrch je snadné profesionálně udržovat. Revitalizace betonu a povrchů je prováděna dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému Diamond Professional™ v rámci České a Slovenské republiky do 48-mi hod od Vaší objednávky.

Broušení a renovace betonu

Broušení a renovace betonu je prováděna certifikovanými metodami HTC Professional system na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a Diamond Professional™.

V rámci broušení a údržby betonu a povrchů naši certifikovaní technici, kteří mají speciální výcvik a zkušenosti, jsou připraveni vybrat správné chemické čisticí prostředky, stroje a zařízení, nástroje a materiály ve spojení s řádnou metodikou pro udržení nebo obnovení pevného povrchu betonu do své původní krásy a vzhledu. Certifikovaní technici Vám jsou připraveni poradit, jak se čistí a udržuje vzhled tvrdého povrchu betonu a jak maximalizovat své investice a prodloužit životnost betonu.

Průzkum provedený asociací IICRC zjistil, že více než osm z 10 majitelů domů a bytů či kanceláří vnímá , že zdraví své rodiny je přímo závislé na čistotě betonu jejichž údržba je přímo závislá na zhoršení či zlepšení alergií. Vědecké studie prokázaly, že například čistící kobercové zóny jsou nejúčinnější formou pro zachycování alergenů.

Broušení betonu zahrnuje také odstranění a redukce skvrn a fleků, broušení spár, odstranění mastnot a silných nečistot včetně aplikace ochranných impregnací proti špíně a vodě provádí a zajištuje naše centrum broušení betonu na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a Diamond Professional™.

Broušení a renovace betonu

Potřebujete zajistit kvalitní a odborné vybroušení a impregnaci betonu ve Vaší domácnosti, bytě, domě, kancelářích či obchodních prostorách ve Vašem regionu?

Broušení betonu Praha, broušení betonu Brno, broušení betonu Plzeň,  broušení betonu Mělník, broušení betonu Česká lípa, broušení betonu Mladá Boleslav, broušení betonu Liberec, broušení betonu Ústí nad Labem, broušení betonu Děčín, broušení betonu Kladno, broušení betonu Benešov, broušení betonu Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin.

Broušení a renovace betonu

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, broušení a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru broušení – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých kamenných a dřevěných povrchů.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější domov a prostředí je rozšířit své pravidelné broušení a údržbu povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na broušení koberce a broušení čalounění, odstraňování skvrn a údržbu dřevěných a tvrdých betonu či dlažby, kamenných povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná firma. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

Broušení a renovace betonu

IICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™.

Asociace IICRC si dává za poslání svého působení na trhu snahu a odhodlání pomáhat udržovat domovy a obchody a bytové či pracovní prostory zdravé. Podle Úřadu pro ochranu životního prostředí, průměrný člověk stráví 90 procent nebo více času v uzavřených prostorách, kde se koncentrace znečišťujících látek může být dvakrát až pětkrát (a někdy více než 100 krát) vyšší než venkovní úrovních.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslového a bytového broušení povrchů.

Broušení a renovace betonu

Broušení betonu a inspekce betonových povrchů

Broušení betonu a inspekce betonových povrchů je zajišťována prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – BSR-IICRC S220 o tvrdém povrchu betonové krytiny a její inspekce. Zpevněná plocha betonové krytiny a její problematika profesionálního broušení a údržby včetně ochrany povrchů stoupá a je potřeba nezaujatého inspekčního hodnocení a metodologií odborně způsobilou stranou na základě procesní normy pro profesionální kontrolu tvrdých povrchů a betonových krytin včetně vhodného doporučení údržby po instalaci či vybroušení a impregnaci betonových materiálů.

Broušení betonu má své zákonitosti a prostřednictvím inspekce betonových materiálů a stavu betonu je zjištěno, že každá má své jedinečné vlastnosti a každá kontrola je pečlivě hodnocena z hlediska řádného uplatňování této normy. V některých případech je možná i odchylka od definované normy a v takovýchto případech je třeba užít zdravý rozum a profesionální úsudek, který musí být vykonáván ve všech případech.

Profesionální odborné broušení a inspekce betonu pomocí vyškoleného technika či vedoucího pracovníka je důležité proto, aby Vaše beton byla řádně a kvalitně vyčištěna a to prostřednictvím způsobilých dílčích kroků dle norem IICRC a systému Diamond Professional™. I když jsou Vaše betonu pravidelně udržovány, může objevit v průběhu profesionálního broušení na povrchu flek či mapa, je zapotřebí vhodně a odborně redukovat či odstranit to co není vidět na první pohled a pomůže Vám beton udržet svěží a kvalitně vyčištěn a ochráněn.

Inspekce betonu v rámci broušení betonu je velice důležitá. Jedním z důležitých kroků je určení a zjištění hodnoty PH betonu a materiálu, abychom mohl zvolit vhodný technologický koncept z hlediska použití vhodné čistící chemické složky a speciálních čističů systému Diamond Professional™. Certifikace IICRC nás vede k poznání a dodržení základních principů profesionální metodiky broušení betonu a to vyhodnocení PH faktorů a zvolením vhodného chemicko-technologického postupu užití a fázování jednotlivých čistících složek v rámci více fázového broušení betonu.

Broušení a renovace betonu

Broušení a renovace betonuBroušení betonu a hodnota PH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada. Naše firma používá profi PH metry – digitální přístroje užívané pro odběry vzorků, které díky speciální laserové čočce zaměří PH povrchu před broušení a po čistění.

Broušení betonu a vstupní důležité informace

Broušení betonu či nový beton může zlepšit vzhled každé místnosti. Chcete-li, aby Váš beton byl čistý, je nutné pravidelně Vaši beton udržovat. Nejen kvalitní mop, ale i především kvalitní a z hlediska PH vhodný přípravek. Po určité době a čase, i přesto jak moc máte kvalitní pomůcky je třeba beton podrobit profesionálnímu broušení a impregnaci a tak nakonec budete muset zavolat a obrátit se na profesionální firmu zajišťující odborné a renomované broušení a impregnaci betonu.

Broušení betonu může a bývá leckdy špinavá práce. Pro důkladné a renomované broušení betonu je třeba mít kvalitní a profesionální vybavení . Asociace IICRC v souvislosti s tímto oborem zveřejnily příběhy důvěřivých spotřebitelů, kteří reagovali na nízkonákladové broušení betonu za super a nejnižší cenu a se stali obětí neetického chování tzv. levných firem , kteří se nebojí lhát a klamat spotřebitele a dělat nekvalitní práci. Toto naše firma a filozofie podnikání striktně odmítá a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snaží bránit a bojovat a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty.

Broušení a renovace betonu

Naše firma na základě certifikace IICRC a profesionálního systému broušení betonu Diamond Professional™ vypracovala pro naše klienty níže uvedený přehled hlavních bodů, který je vhodné při výběru renomované odborně způsobilé firmy na broušení betonu mít na zřeteli:

Broušení betonu & cena – pokud inzerovaná a sdělená cena zní příliš dobře a jeví se jako velmi nízká (100-200,- Kč per m2), je to opravdu podezřelé. Nízká cena obvykle odpovídá nízké kvalitě pro jakýkoli produkt nebo službu. Legitimní podnikatelé a firmy jako je např. Čistění Express® mají výdaje, které nelze opominout – platba licencí, daní, pojištění, mzdy zaměstnanců, pořízení a provoz kvalitních nástrojů, kvalitní webové stránky, administrativní zázemí firmy a každá solidní prosperující firma si klade za cíl vytvářet zisk, který jí umožňuje nákup nových technologií, školení managementu a techniků aj.

Broušení betonu & kvalita – nikdy nemá být cena služeb, být jediným kritériem pro výběr renomované firmy na broušení betonu. Cena, která se na první okamžik jeví jako vysoká nemusí být signál o odmítnutí takovéto firmy či nabídky. Je vhodné vždy zjistit co se za tzv. vyšší cenovou hladinou skrývá a jaká je její podstata neb platí jediné to ve všech profesích = kvalitní práce si zaslouží kvalitní cenu.

Broušení betonu & reklama – v inzerovaných reklamách a upoutávkách nelze v mnoha případech zjistit co přesně cena zahrnuje a z čeho se skládá, a tak je zapotřebí požádat o pevnou cenu písemně e-mailem před zahájením prací či detailní vysvětlení cenové nabídky po telefonu. Zeptejte se, jakou metodu a dílčí kroky bude případná prováděcí firma používat včetně metody broušení a na výhody a nevýhody této metody ve srovnání s jinými metodami a firmami.

Broušení betonu & školení – profesionální školení renomované firmy vyžadují pro firmu nemalé výdaje a je vždy v rámci naší firmy směrováno na vedení a zaměstnance, proto aby se zapojily do formálního vzdělání v různých čisticích disciplínách. Spotřebitelé by měli požádat o informace v rámci cenové nabídky, zda je firma odborně způsobilá a formálně proškolená prováděcí firma včetně pojištění odpovědnosti.

Broušení betonu & zkušenosti – léta zkušeností jsou neustále kombinovány s formálními vzdělávacími a školícími programy a tímto se významně podílejí na zkušenostech a odbornosti svých zaměstnanců a techniků. Profesionální firmy si mohou dovolit zaměstnávat takové techniky a prováděcí pracovníky, kteří mají schopnosti a technologické zkušenosti a technické zázemí k provedení renomovaného broušení betonu.

Broušení betonu & profesionální jednání – zárukou renomované firmy je skutečnost, že firma v rámci objednávky nevyvíjí na klienta žádný tlak. Pracovníci jsou a musí být zdvořilý a ochotný věnovat čas důkladnému vysvětlení z hlediska metodiky broušení a odpovědět na všechny otázky. Spotřebitel by měl nikdy cítit pod tlakem a to proto, že neexistuje jedno kritérium pro výběr broušení betonu. Vždy se jedná o několik kombinace faktorů, které je třeba brát v úvahu rozhodnutí o výběru vhodné firmy.

Broušení a renovace betonu

Broušení betonu a objednávka

Objednávka broušení betonu a impregnace betonu předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné broušení betonu objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky broušení betonu a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Broušení a renovace betonuAdresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a rozsah zbroušení
 3. Materiál a typ betonu
 4. Doplňkové služby
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Broušení betonu a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se povrch nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení broušení betonu vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Broušení a renovace betonuAdresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka renovace a broušení betonu vždy zahrnuje základní postupy a přípravky s použitím vlastní čistící techniky. Cena může být upravena, jelikož se na podlaze může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota aj. Speciální čističe, impregnační přípravky jsou účtovány separátně za příplatek. Jejich použití je vždy ze strany našich pracovníků konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Broušení a renovace betonu

Broušení betonu a technické informace

Prostý beton je odolný především vůči namáhání tlakem, naproti tomu snese pouze malé tahové zatížení. Proto se beton kombinuje s železnou výztuží – vzniká železobeton. Další možností je přidat různá vlákna, drátky apod., vzniká drátkobeton. Lehčený beton, u kterého bylo vylehčení dosaženo při výrobě vytvořením pórů do hmoty betonu, nazýváme pórobeton. Pórobeton je typický svojí lehkostí, dobrými tepelněizolačními vlastnostmi a jednoduchým použitím.

Beton v kombinaci se skleněnými tvarovkami, tzv. luxferami, tvoří sklobeton. Sklobetonem je též nazýván kompozitní materiál složený z portlandského cementu, skleněných vláken, anorganického plniva a dalších přísad dle požadovaných vlastností konečného materiálu.

Speciálním betonem označujeme beton, který má neobvyklou vlastnost(i), nebo jinak neobvyklé použití. Mezi speciální betony patří např. lehký beton, těžký beton, vysoko pevnostní beton, samozhutnitelný beton, vláknobeton, vodotěsný beton, stříkaný beton, a jiné. Správným složením lze docílit mnoho rozdílných vlastností betonu.

Broušení betonu předpokládá materiálové znalectví tohoto velice rozšířeného povrchu našich odborně vyškolených techniků.

Broušení betonu lze použít na různé druhy betonových povrchů. Pro zvolení vhodné metody je dobré si uvědomit, jakými metodami nemůžeme poškodit povrch betonového materiálu.

Máme-li přistoupit k odbornému broušení betonu a zvolit správnou metodu, musíme si zodpovědět několik otázek:

 • O jaký typ betonu a materiálového povrchu se jedná?
 • Jakým způsobem je beton položena?
 • V jakém je technickém stavu povrch betonu a podloží betonu.

Broušení a renovace betonu

Broušení a renovace betonu a betonových povrchů

Beton brousíme suchou cestou nebo mokrou cestou, používáme nářadí a nástroje, které zajišťují co nejúčinnější odsávání odbroušeného materiálu, čímž významně snižujeme prašnost během pracovního procesu a profesionálním systémem HTC Diamond Professional™. Betonové povrchy jsou brousitelné v závislosti na teplotních podmínkách a to vnitřních či vnějších. Při hrubém broušení se betonu odbrousí o několik mm, podle hrubosti a znehodnocení povrchu. Následně je vždy doporučeno provedení ochranné penetrace a impregnace včetně strojového zaleštění povrchu či zaválečkování povrchu.

Broušení betonu | HTC Twister™

Broušení betonu metodou Twister™ DCS (Diamantový čistící systém) je nová technologie mechanického renovace a broušení dlažeb s využitím mikroskopických částeček diamantu speciálními čistícími diamantovými pady. Tato technologie je vhodná na renovaci a broušení hladkých betonových povrchů.

Diamantový čistící systém betonu systémem HTC Twister™

Broušení a renovace betonuRenovace a broušení betonu metodou Twister™ je revoluční čistící systém využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantu, které beton čistí a leští mechanicky, bez použití chemikálií. Kotouče Twister ze použít na většinu běžných betonových materiálů, jako je například terazzo, přírodní kámen, beton, vinyl a epoxid. Kotouče Twister™ promění matný a opotřebený povrch na čistou a zářivě vyleštěnou beton. Kotouče Twister™ nabízejí přednosti, které ocení jak poskytovatelé čistících služeb, tak majitelé betonu.

Kotouče Twister™ používáme pro většinu běžných betonových materiálů, jako např. terazzo, přírodní kámen, beton, dlažba, aj. Efektivní odstranění nečistot je dosaženo díky diamantovým kotoučům, které reagují na povrchu okamžitě. Běžné čistící chemické roztoky reagují na nečistotách až za delší dobu a někdy i velmi krátce, naproti tomu Twister™ pad bude efektivně odstraňovat nečistoty nebo mastnoty mechanicky během normálního postupu s pomocí diamantů. Není třeba žádného extra času nebo úsilí.

Broušení a renovace betonu

Broušení betonu ať keramických, slinutých či kamenných betonu systémem Twister Professional™ (Diamantový čistící systém) je nová technologie mechanického renovace a broušení dlažeb s využitím mikroskopických částeček diamant speciálními čistícími diamantovými a porcelánovými či křemičitými kartáčovými pady. Tato technologie je vhodná na renovaci a broušení hrubších a perforovaných betonu a betonových povrchů.

Broušení a renovace betonu

Hlavním principem intenzivního broušení a povrchové ochrany betonu na kterém se zakládá námi aplikovaná patentovaná metoda broušení a povrchové ochrany materiálů FINALIT Professional™, je důkladné odstranění všech vodou nerozpustných a hluboko usazených nečistot, skvrn a fleků v různých materiálech prostřednictvím aktivních částic v rozpětí velikostí 1 nanometr (10-9) až 100 nanometrů s následnou aplikací transparentní proti přilnavé povrchové úpravy pomocí snížení povrchového napětí. Tato metoda umožnuje doposud nejprogresivnější, nejrychlejší a nejefektivnější způsob povrchového broušení do hloubky povrchů, okamžité odstranění nečistot, mastnoty, rzi, vodního kamene s následnou povrchovou dlouhodobou transparentní ochranou různých materiálů.

Broušení a renovace betonuBroušení betonu s následnou povrchovou úpravou metodou FINALIT Professional™ je ekologicky šetrné a životnímu prostředí nezávadné. Intenzivní čistící roztoky a činidla včetně impregnačních roztoků ve spojením s molekulou vody se okamžitě z neutralizují a vznikne následně čirá tekutina s hodnotou PH 5 bez škodlivých a zatěžujících dopadů na životní prostředí.

Metoda a systém broušení betonu FINALIT Professional™ díky extrémnímu prodloužení čistících intervalů a zkrácení doby broušení materiálů jednoznačně dosahuje vysoké efektivity v rámci následného běžného úklidu a taktéž úsporu na běžných čisticích prostředcích (úspora čistícího personálu, úspora času a nákladů na broušení). Po provedení vybroušení a následné povrchové úpravy, následně stačí k běžné údržbě čistá voda s trochou ekologicky šetrného čistícího roztoku FINALIT Professional™, který pomáhá udržovat dlouhodobou ochranu povrchu.

Broušení a renovace betonu

Impregnace a ochrana betonu

Broušení a renovace betonuImpregnace a ochrana vyčištěných betonu je velmi důležitá. Pomáhá udržet vyčištěné materiály výrazně delší dobu, jelikož vyčištěný povrch betonu je ochráněn vrstvou molekul, které obalí strukturu povrchu a zamezí tak pronikání nečistot do vyčištěného povrchu a je tak mnohem snadnější broušení a údržba povrchu , jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu vyčištěné betonu.

Impregnace betonu dle norem britské certifikace IICRC a profesionálního systému broušení betonu Diamond Professional™ je prováděna dle měření infra teplotním měřičem a hydro měřičem z hlediska vlhkosti povrchu. Tyto informace nám následně umožní zvolit vhodný čas aplikace penetrace či impregnace na vyčištěný povrch betonu. V případě zbytkové vlhkosti v povrchu betonu, může dojít k nedostatečnému zesíťovaní nano částic impregnace a slabé ochraně.

Voskování a polymerizace betonu

Broušení a renovace betonu

Impregnace betonu voskem (polymerizace) zabraňuje před nadměrným opotřebením a ušpiněním. Díky povrchové úpravě a vrstvě získá beton také vlastnosti proti uklouznutí a mnohem lépe se udržuje v čistotě. Základem procesu je velmi důkladné mechanické obroušení podkladu případné odstranění starých polymerů – strhávačem vosků, neutralizace a vyschnutí, nanesení ochranné polymerové vrstvy.

Ukázka technického procesu voskování betonu

Voskování betonu velmi účinně předchází obrušování betonu od písků, prachu, pylu, otěrem při chůzi, a jiných nečistot. Tím vznikají mikropóry do kterých se dostává nečistota, která se velmi špatně odstraňuje. Tímto vlivem se beton stává matná, mění se barva a velmi špatně se čistí. Toto vše pravidelná péče a celoroční údržba vyřeší v předstihu a ke spokojenosti obou stran.

Pro specifické zatížení povrchu betonu používáme jako ochranu polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a hedvábně matnou optikou. Úprava polymerním voskem splňuje požadavky normy DIN 18032 protiskluzovosti. Metoda je vhodná pro sanaci ochranného filmu High-Speed (mechanické vytvrzení polymerní vrstvy), která násobně zvyšuje odolnost ošetřeného povrchu.
Nabízíme i aplikaci polymerních vosků určených do lékařských zařízení splňující nejpřísnější hygienické normy. Při použití jakýchkoli polymerních vosků je třeba zvážit, zda je tato úprava vhodná pro zamýšlené zatížení betonu.

Nanotechnologická impregnace a ochrana betonu

Broušení a renovace betonu

Nanotechnologická impregnace betonu systémem FINALIT Professional™ s hydrofobním a nepřilnavým nano efektem okamžitě reaguje a přilne dokonale k povrchu. Nanotechnologická impregnace má super hydrofobní vlastnosti, odpuzuje nečistoty a zamezuje jejich přilnutí do struktury materiálu. Tím velmi zjednodušuje běžné broušení materiálů a významně prodlužuje jejich životnost a vylepšuje optický vzhled.

FINALIT Professional™ je systém ochrany a impregnace betonu, kdy dochází ke spojení ochranných částic s podkladem a je vytvořen absolutně spolehlivý ochranný mechanismus pro povrch. Impregnovaný a formovaný povrch zůstává ovšem paropropustný – má možnost „dýchat“. To nám umožňuje vytvořit díky této technologii hydrofobní, olejofóbní a acidofobní úpravu povrchu.

Broušení a renovace betonu

Nanotechnologická impregnace betonu je prováděna buď ruční válečkovací nebo strojní metodou postřiku impregnačního roztoku pomocí ručního aplikátoru nebo strojního aplikátoru. Strojní metodu postřiku provádíme patentovaným systémem WAGNER©.

Nanotechnologická impregnace je z hlediska optiky především forma transparentního impregnačního povrchu na bázi nanočástic, který vytváří vysoce hydrofobní ochranu betonových a kamenných či keramických materiálů. Ošetřený materiál je paropropustný – prodyšný a chrání před vnějšími vlivy jako např. jsou: špína, voda a jiné kapaliné látky. Provedená aplikace je zcela bez zápachu, chemicky odolná proti přípravkům do hodnoty pH13, plně transparentní bez viditelné vrstvy. Díky změně̌ povrchového napětí vyperlí tekutiny od povrchu pryč̌ a nečistota nemůže přilnout k povrchu.

Broušení a renovace betonu

Zvýrazňující impregnace betonu

Zvýrazňující a oživující impregnace betonu je z hlediska optiky především forma zvýrazňujícího a prohlubujícího impregnačního povrchu na bázi hybridních nanočástic, tedy spojení nano částic a polymerních a polyuretanových částic, které tvoří silnou a odolnou vrstvu impregnovaného povrchu.

Zvýrazňující impregnace betonu mají různé jakosti a stupně zvýraznění a především různé životnosti trvanlivosti zvýraznění tónů a barev povrchu a dle těchto ukazatelů se především určuje nová hladina takovýchto impregnačních nátěrů. Velice důležité vzít na vědomí, že volba typu zvýrazňující impregnace je stanovena především dle PH povrchu betonu, kamenného a keramického povrchu, jeho savosti, je struktury a celkového opotřebení povrchu.

Zvýrazňující impregnace betonu jsou dva typy a to jednosložkové zvýrazňující impregnace, které se používají především na vysoce opotřebených površích neb mají silnou viskozitu a silný zvýrazňující účinek a také se vyznačují především dlouhou dobou schnutí, což znamená cca 12hod bez zátěže. Dvousložkové impregnace jsou často používané pro jejich rychleschnoucí vlastnosti vs. jednosložkové impregnace a to cca 3-5hodin. Mají menší viskozitu, ale toto je nahrazeno dvousložkovou více fázovou aplikací prostřednictvím zvýrazňující penetrace a ochranné transparentní impregnace. Následně je možné pak povrchu strojově zaleštit a díky vícevrstvému penetračnímu základu určit nebo volit úroveň a tón zvýraznění betonu, kamenných a keramických povrchů.

Broušení a renovace betonu

Protiskluzná impregnace betonu

Bezpečnostní protiskluzná impregnace betonu, kamenných a keramických povrchů je aplikována nanesením speciálního prostředků a ochrannou impregnaci určenou ke zvýšení protiskluzovosti povrchu betonu. Poté provádíme denní údržbu, ke které postačí čistá voda s občasným použitím stopového množství přípravku firmy Finalit pro univerzální betonové materiály, který podporuje stálost vlastností ošetřeného povrchu. Přípravek má mimo mycích schopností také výhodu, že v jednom ošetřuje a udržuje protiskluzného vlastnosti betonu. Aplikace odpovídá běžnému mytí betonu – je levná a snadná.

Například každá dlažbová beton má uveden protiskluz v jakém je vyrobena (jedná se pouze o hodnotu kluzné/protiskluzné plochy). Stupně protiskluznosti se značí R 9 až R 13 podle normy DIN 51130. R 9 na šikmé ploše v úhlu 6-10 stupňů, R 10 v úhlu 10-19 stupňů, R 11 v úhlu 19-27 stupňů, R 12 v úhlu 27-35 stupňů a R 13 nad 35 stupňů. Stupeň protiskluznosti výrobci značí písmeny A – B – C, kdy je C nejvyšší stupeň. Do běžné domácnosti není důvod proti skluz více řešit. V okolí bazénu či veřejných prostor je již tento údaj důležitý a je na něj kladen velký důraz.

Hodnotu protiskluzových vlastností lze zvýšit i vhodným mechanickým opracováním betonu s kombinací vhodné protiskluzové bezpečnostní impregnace, kdy povrch zaleštíme abrazivními pady do požadované hrubosti normy na skluznost mokrého povrchu. U všech forem speciálních protiskluzových úprav je nutné počítat s vyšší náročností pravidelné údržby upraveného povrchu, aby zůstaly dlouhodobě zachovány jeho protiskluzové vlastnosti.

Broušení a renovace betonu

Ceník profesionálních služeb

 • od 400,- Kč bez DPH per m2 | broušení betonu
 • od 295,- Kč bez DPH per m2 | renovace betonu
 • od 65,- Kč bez DPH per m2 | voskování a impregnace betonu
 • od 65,- Kč bez DPH per m2 | strojové leštění betonu
 • od 85,- Kč bez DPH per m2 | nano impregnace betonu
 • od 135,- Kč bez DPH per m2 | hybridní zvýrazňující impregnace betonu
 • od 190,- Kč bez DPH per m2 | polyuretanové nátěry betonu
 • od 250,- Kč bez DPH per m2 | protiskluzové nátěry betonu
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.