Pracovní kodex firmy

Čištění povrchů, průmyslové čištění povrchů, revitalizace povrchů, čištění a revitalizace podlah, čištění a impregnace střech, čištění a impregnace fasád, čištění a ochrana proti graffiti, čištění ve výškách a výškové práce , čištění zámkových dlažeb, čištění venkovních povrchů, čištění a impregnace kamene, čištění a renovace dřeva, čištění a impregnace skla, čištění čalouněného nábytku, čištění sedaček, čištění koberců, impregnace a revitalizace povrchů krátkodobě i dlouhodobě připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb naše odborně prováděcí firma Čistění Express®.

Extrakční čištění sedaček

Čistění Express® má za cíl dosahovat vysoké kvality a efektivity námi prováděných revitalizačních a odborně prováděcích prací a očekávaného výsledku. Důkladným metodickým a odborně způsobilým pracovním postupem, kteří naši pracovníci dodržují na základně striktního firemního manuálu se naší firmě tohoto cíle daří dosahovat a být prestižní firmou v oboru revitalizace, čištění a ochrany povrchů.

Čištění a revitalizace povrchů a jejich profesionální následná ochrana a impregnace díky moderní době nově vyráběným materiálů je čím dál specifičtější obor s důrazem na odborně prováděcí znalosti zboží a materiálového znalectví realizační firmy Čistění Express®. Na základě této skutečnosti naše firma je držitelem a absolventem českých a mezinárodních odborně-realizačních školení u výrobců podlahových, fasádních, textilních aj. materiálů včetně školení u specializovaných výrobců a dodavatelů chemické a strojní technologie v rámci České republiky, Evropy a USA.

Extrakční čištění sedaček

Čistění Express® zajišťuje jako pozemní práce, tak také odborné provádění výškových prací a úkonů, jenž jsou prováděny v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše firma čestným členem. Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví, což je velká výhoda pro výškové práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

Čištění a revitalizace povrchů a objednávka

Objednávka čištění a revitalizace povrchů předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Naše služby objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky a specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Extrakční čištění sedačekAdresa a lokalita místa
 2. Velikost a plocha prostoru
 3. Termín a čas realizace
 4. Rozsah realizace a prací
 5. Typ povrchu a stav povrchu
 6. Náročnost revitalizace a čištění
 7. Speciální či nadstandardní úkony

Revitalizace povrchů a cenový rozpočet

Čištění a revitalizace povrchů a příprava a tvorba cenového rozpočtu je stanovena na základě detailních telefonických informací či v mnoha případech na základě osobní prohlídky prostor a odborné inspekci povrchů a to především v případech větších prostor či specifičtějších objednávek. Důvodem je důkladně provést inspekci a revizi stavu povrchů, zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je dle našich interních směrnic a firemního kodexu Diamond Professional™ vypracován cenový rozpočet a zaslán našemu klientovi.

Čištění povrchů a následná cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Extrakční čištění sedačekPočet pracovníků
 2. Počet hodin (vždy odhad)
 3. Cena kč / hod
 4. Cena kč /m2
 5. Režijní náklady
 6. Speciální čističe / impregnace
 7. Celková konečná částka

Čištění a revitalizace povrchů a materiálů mají svá specifika. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případech se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu provádění výškových prací mají povinnost upozornit na případný nárůst počtu hodin či m2 plochy.

Čištění a revitalizace povrchů a kodex firmy

Extrakční čištění sedaček

Profesionální kodex firmy Čistění Express® je v zájmu zachováni transparentního chování společnosti a vede a slouží k prevenci možných negativních reakcí veřejnosti v případě, že se bude zdát, že její zájmy (zejména bezpečnost) jsou nějak ohroženy, se společnost Čistění Express® dobrovolně a z vlastní iniciativy hlásí, k společné iniciativě EU v oblasti facility managementu a údržby nemovistostí zaměřené na bezpečnou a odpovědnou strategii v vědách a technologiích a metodických či technologických prováděcích postupech. Firemní kodex Diamond Professional™ zavazuje všechny členy vedení společnosti, zaměstnance a externí spolupracovníky k dodržování tohoto profesionálního kodexu a jsou při své činnosti vázáni následujícími principy.

Čištění povrchů a materiálů a jejich revitalizace je vedoucí pracovník povinen zahájit smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník vykonávající výškové práce je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen přeložit občanský průkaz.

Čistění Express® v rámci realizace zakázek zajišťuje, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou na realizaci a provádění výškových prací jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Zajišťujeme výškové práce mnoha významný váženým zákazníkům a firmám a tak se nemusíte obávat ani Vy.

Čistění Express® je patřičně pojištěno a tak nemusíte mít obavu, že by v případě škodní události nedošlo k nápravě. Naše firma je pojištěna v dostatečné výši, aby pokryla i katastrofální následky. Každý náš zaměstnanec a spolupracovník prochází teoretickou i praktickou přípravou včetně odborného školení.

Extrakční čištění sedaček

Inspekce a odborná revize revitalizace povrchů

Extrakční čištění sedačekČistění Express® je držitelem lince inspekce a revize povrchových materiálů (textilie, kámen, beton, dlažba, fasádní povrchy, kůže, přírodní materiály, dřevo aj.) britského institutu INSTITUTE od inspection of cleaning and restoration®. Tato licence nás opravňuje k odbornému provádění revizi povrchů a materiálu v rámci revitalizace a profesionálního čištění povrchů jako profesionální aplikační a odborně způsobilou provádění firmu. Tato naše klíčová způsobilost je základem a zárukou výsledné kvality námi prováděných služeb.

Extrakční čištění sedačekČistění Express® je prostřednictví licence britského institutu – INSTITUTE od inspection of cleaning and restoration® , profesionálně vyškolena v oblasti revitalizace a profesionální údržby povrchů včetně technologicky certifikovaných prováděcích postupů v rámci čištění a ochrany povrchů a materiálů. Tato komplexní licence je získávána na základě dlouhodobé praxe v oboru facility managementu nemovitostí a údržby povrchů a je pro naši firmu dlouhodobým závazkem s cílem a zaměřením se na poskytování odborně způsobilých technologických konceptů realizací ve spolupráci s prestižními dodavatelskými subjekty a výrobci v rámci UK, EU a USA.

Čištění a revitalizace povrchů a objednávka

Vedoucí pracovník či manažer firmy Čistění Express® s klientem projde předběžnou objednávku a doplní či upřesní se věci, které nejsou součástí objednávky – preferuje se napsat či doplnit ke stávající objednávce. Následně se zpřesní celkový předpokládaný odhad času / hod či m2. Vždy se sděluje sazba / cena bez DPH (tzn. 15% nebo 21%).

V případě, že je či bude klient / zákazník limitován časem, kdy mají být práce dokončeny, je nutné klienta požádat o stanovení priorit jednotlivých úkonů výškových prací a tyto priority ze strany realizačního týmu dodržet.

Extrakční čištění sedaček

Čištění a revitalizace povrchů a vyúčtování

Čištění a revitalizace povrchů a jejich vyúčtování klientovi přichází na řadu po důkladné kontrole jednotlivých úkonů vedoucím pracovníkem. Vyúčtování prací probíhá po předání realizace. Celková cena je vypočtena základě dle skutečně strávených hodin pracovníky, dle počtu m2. Součástí ceny je také jednorázový poplatek za dopravu a případně příplatek za speciální úkony, materiály či prostředky, které byly odsouhlaseny objednatelem před zahájením realizace či dodatečně po vzájemného dohodě přidány v rámci prováděné realizace.

Účetní doklad nebo dodací list realizace prací vedoucí pracovník vyplní vždy. Protokol bude obsahovat přesný rozpis a výčet všech úkonů včetně jednotkových a konečných cen bez DPH a s DPH. Výše DPH 15% nebo 21% je stanovena dle typu klienta. Originál účtenky dodacího listu ponechá vedoucí pracovník klientovi a kopii předává do firmy. Na dodací list vyplní pracovník jak iniciály dodavatele, tak iniciály odběratele. Iniciály dodavatele a odběratele jsou zaslány e-mailem vedoucímu pracovníku v celkovém zadání úklidu.

Extrakční čištění sedaček

Čištění Express® a naši partneři

Naše firma spolupracuje s výhradně prověřenými dodavateli kvalitních profesionálních pomůcek a vybavení pro provádění našich činností a revitalizací – čištění a ochrany povrchů.

Našimi prestižními partnery a výhradními dodavateli jsou především níže uvedené firmy a značky:

 • ADVANCE MATERIALS
 • DEMA DEKOR CZ
 • HP TRADING CZ
 • HYLA TRADING CZ
 • MOSMATIC AG
 • UNGER SYSTEM
 • ANKER TECHNOLOGY
 • NANO PROFESIONAL
 • REDIMAX & HTC SYSTEM
 • KRÄNZLE ČR
 • AKEMI SYSTEM
 • BIERCHMEIER SYSTEM
 • DR. SCHUTZ
 • FINALIT
 • PROCHEM
 • 3M CZECH
 • EUKULA
 • VAX UK