Interní kodex firmy

Profesionální čištění a revitalizace povrchů a facility management objektů, odborné výškové práce, profesionální práce ve výškách, údržba a čištění střech, údržba a čištění fasád, čištění dlažeb, renovace povrchů a prostor, čištění a mytí podlah, kompletní interiérové práce od čištění koberců, čištění čalouněných sedaček a nábytku, údržba kožených sedaček a nábytku včetně úklidových služeb a VIP servisu údržby prostor je Vám naše firma ČIŠTĚNÍ EXPRESS CZ krátkodobě i dlouhodobě připravena zajistit dle Vašeho přání a Vámi požadovaného rozsahu služeb ve špičkové kvalitě dle našich interních firemních standardů a směrnic Diamond Professional™.

Profesionální čištění Praha

Čistění Express® je členem asociace IMFA od roku 2013 a její interní systém fungování a poskytování služeb je zajišťováno dle norem a standardů této asociace a naše interního kodexu Diamond Professional™. Asociace IMFA vznikla květnu roku 1980 ve Spojených státech amerických k ustanovení společnosti National Facility Management Association (NFMA). O rok později se z této organizace stala International Facility Management Association (IFMA), aby byl umožněn přístup Kanadě. Díky tomuto kroku došlo k dynamickému růstu této asociace. Evropa se s pojmem facility management setkává až na počátku 90. let (EuroFM). Mezi první země, které tento obor zaznamenaly, řadíme Velkou Británii, Skandinávské země, Francii a Benelux. O pět let později se tento obor rozšířil i do německy mluvících zemí. Česká republika byla prvním post-komunistických státem, který se zapojil do sítě Facility Manažerů IFMA (r. 2000).

Facility management a revitalizace prostor dle organizace IFMA lze definovat jako „metodu, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Cílem facility managementu je „posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace.

Profesionální čištění Praha

Kodex nebo-li kodifikace podnikání a standardů firmy Čistění Express®, je souhrnem obsahu podnikání a znamená především zákonodárnou činnost směřující k vytvoření soustavného jednotného, sborníku právních předpisů čili zákoníku souboru oblasti celofiremního kodexu. Kromě toho označuje se však dotčeným výrazem i samotný výsledek zákonodárné činnosti a to v případě Čistění Express® profesionální údržbou povrchů a správou nemovistostí.

Hlavní vizí firmy Čistění Express® je především v oblasti péče o zdraví, dlouhodobou a profesionální údržbu povrchů a nemovitostí a také patřit mezi špičkové facility management centra a firmy, pracující s nejnovějšími poznatky vědy a moderní technologie za použití revolučních ekonomických metodických procesů. V konkurenci ostatních firem, chceme nadále prohlubovat a zvyšovat svou odbornou úroveň a spolupráci s našimi partnery z výzkumných ústavů, akademií věd i vysokých škol rozvíjet potenciál naší společnosti. Profesionální přístup, kontinuální vzdělávání a zvyšování našich zkušeností, včetně kvality poskytovaných služeb, jsou naším trvalým závazkem, nejen vůči všem našim klientům, dodavatelům, ale také naší společnosti.

Profesionální čištění Praha

Posláním firmy Čistění Express® je, šířit osvětu a vědění, jak pomocí novodobých technologií, tak zajistit pro naše klienty zcela komplexní služby od výškových prací, renovace povrchů přes čištění a povrchové ošetření a impregnaci povrchů, interiérů, koberců a čalouněného nábytku až po generální, jednorázový či pravidelný úklid včetně mytí oken žaluzií na zemi i ve výškách včetně profesionální údržby budov a prostor dle interních směrnic Diamond Professional™.

Filozofií firmy Čistění Express® je nabídnout a poskytnou širokou škálu služeb v oblasti údržby nemovitostí, renovací povrchů, čištění a úklidu povrchů a prostor s použitím jedinečných a vysoce kvalitních prověřených úklidových, čistících a impregnačních přípravků a roztoků prostřednictvím té nejlepší čistící a úklidové technologie a přípravků prostřednictvím námi proškolených a zkušených pracovníků v oblasti čištění a úklidu s použitím kvalitní a prověřené úklidové techniky.

Profesionální čištění Praha

Profesionální kodex firmy Čistění Express® je v zájmu zachováni transparentního chování společnosti Čistění Express® a vede a slouží k prevenci možných negativních reakcí veřejnosti v případě, že se bude zdát, že její zájmy (zejména bezpečnost) jsou nějak ohroženy, se společnost Čistění Express® dobrovolně a z vlastní iniciativy hlásí, k společné iniciativě EU v oblasti facility managementu a údržby nemovistostí zaměřené na bezpečnou a odpovědnou strategii v vědách a technologiích a metodických či technologických prováděcích postupech.

Kodex Diamond Professional™ naší firmě dlouhodobě pomáhá k docílení a naplnění našeho poslání, vizí a cílů díky, kterým sdílíme tyto hodnoty:

 • Jednání s nadšením
 • Podnikavost a tvořivost
 • Efektivní komunikace
 • Spolupráce a partnerství
 • Profesionalita a spolehlivost
 • Čestnost a korektnost
 • Odbornost a znalost problematiky
 • Ekologie a životní prostředí
 • Serióznost a dobrá pověst

Profesionální čištění Praha

Firemní kodex Diamond Professional™ zavazuje všechny členy vedení společnosti, zaměstnance a externí spolupracovníky k dodržování tohoto profesionálního kodexu a jsou při své činnosti vázáni následujícími principy.

 • Prosazování a hájení ZÁJMŮ KLIENTA ve všech etapách realizace a případu.
 • Klient má nárok na úplnou INFORMOVANOST o všech krocích podniknutých společností Čistění Express® ve věci jeho realizace a případu. Společnost proto vždy informuje klienta o chystaných záměrech a vyžaduje si jejich schválení klientem.
 • Naprostá DŮVĚRNOST ohledně všech informací získaných v průběhu realizace případu po neomezenou dobu. Společnost si velmi váží důvěry, která je mu ze strany klienta svěřena.
 • Každý klient má právo na zcela INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP k řešení svého případu. Základem pro tento individuální přístup je dokonalé poznání potřeb klienta, analýza realizace a nalezení hodnototvorných faktorů a technologického postupu realizace případů. Pouze hluboká znalost potřeb klienta a analýza stavu realizace u klienta umožňuje jeho správnou realizaci a požadovaný výsledek k oboustranné spokojenosti.

Profesionální čištění Praha

Již od počátků své činnosti v roce 2006 si firma Čistění Express® uvědomuje důležitost firemní sociální zodpovědnosti, interní a externí informovanosti a vzdělávání svých zaměstnanců, kolegů a partnerů, což je v souladu s firemní filozofií společnosti Čistění Express®.

Čistění Express® je oddána principům čestného a poctivého podnikání, s cílem být v České republice a Evropě nejváženějším a nejdůvěryhodnějším partnerem pro obor profesionální údržby nemovitostí.

Kodex Diamond Professional™ naší společnosti Čistění Express® se vytvářel v souladu s tímto závazkem a jasně vymezuje a definuje naše etické normy, které jsou základním kamenem naší nekompromisní morální integrity.