Broušení a renovace povrchů

Centrum profesionálního broušení dřevěných a kamenných povrchů a odborné inspekce povrchů nabízí našim klientům a zákazníkům odborné a kvalitní služby v oblasti broušení žulových povrchů, broušení teraco povrchů , broušení kamenných povrchů , broušení mramorových povrchů , broušení betonových povrchů , broušení dřevěných povrchů , odstranění barev z povrchů , odstranění lepidel z povrchů, řešení prasklin a děr, dále pak dilatace z palety nabízených materiálů (hliník, mosaz, plast), broušení a tmelení a finální impregnace je přirozenou samozřejmostí. Ochranou a impregnací povrch povrchů nabývá mokrých, matných a lesklých vzhledů dle přání a požadavku zákazníka povrch je snadné profesionálně udržovat. Revitalizace a broušení povrchů a povrchů je prováděna dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému Diamond Professional™ v rámci České a Slovenské republiky do 48-mi hod od Vaší objednávky.

Broušení a renovace povrchů

Broušení povrchů dřevěných a kamenných je prováděno certifikovanými metodami HTC Professional™, Finalit Professional™ , EUKULA Professional™ na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a Diamond Professional™.

V rámci broušení a renovace povrchů naši certifikovaní technici, kteří mají speciální výcvik a zkušenosti, jsou připraveni vybrat správné brusné postupy a kroky, vhodné prostředky, stroje a zařízení, nástroje a materiály ve spojení s řádnou metodikou pro udržení nebo obnovení pevného povrchu povrchů y do své původní krásy a vzhledu. Certifikovaní technici Vám jsou připraveni poradit, jak se čistí a udržuje vzhled tvrdého povrchu povrchů y a jak maximalizovat své investice a prodloužit životnost povrchů .

Průzkum provedený asociací IICRC zjistil, že více než osm z 10 majitelů domů a bytů či kanceláří vnímá , že zdraví své rodiny je přímo závislé na čistotě povrchů jejichž údržba je přímo závislá na zhoršení či zlepšení alergií. Vědecké studie prokázaly, že například čistící kobercové zóny jsou nejúčinnější formou pro zachycování alergenů.

Broušení povrchů zahrnuje také odstranění a redukce skvrn a fleků, čištění spár, odstranění mastnot a silných nečistot včetně aplikace ochranných impregnací proti špíně a vodě provádí a zajištuje naše centrum broušení povrchů na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a Diamond Professional™.

Broušení a renovace povrchů

Potřebujete zajistit kvalitní a odborné broušení a renovaci povrchů ve Vaší domácnosti, bytě, domě, kancelářích či obchodních prostorách ve Vašem regionu?

Broušení povrchů Praha, broušení povrchů Brno, broušení povrchů Plzeň,  broušení povrchů Mělník, broušení povrchů Česká lípa, broušení povrchů Mladá Boleslav, broušení povrchů Liberec, broušení povrchů Ústí nad Labem, broušení povrchů Děčín, broušení povrchů Kladno, broušení povrchů Benešov, broušení povrchů Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin.

Broušení a renovace povrchů

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, čištění a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru čištění – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých a elastických povrchů ovin, kamenných a dřevěných povrchů.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější domov a prostředí je rozšířit své pravidelné čištění a údržbu povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na čištění koberce a čištění čalounění, odstraňování skvrn a údržbu dřevěných a tvrdých povrchů či dlažby, kamenných povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná firma. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

Broušení a renovace povrchů

IICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC.

Asociace IICRC si dává za poslání svého působení na trhu snahu a odhodlání pomáhat udržovat domovy a obchody a bytové či pracovní prostory zdravé. Podle Úřadu pro ochranu životního prostředí, průměrný člověk stráví 90 procent nebo více času v uzavřených prostorách, kde se koncentrace znečišťujících látek může být dvakrát až pětkrát (a někdy více než 100 krát) vyšší než venkovní úrovních.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslového a bytového čištění povrchů.

Broušení a renovace povrchů

Broušení povrchů a inspekce povrchů

Broušení povrchů a inspekce povrchů je zajišťována prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – BSR-IICRC S220 o tvrdém povrchu povrchové krytiny a její inspekce. Zpevněná plocha povrchové krytiny a její problematika profesionálního čištění a údržby včetně ochrany povrchů stoupá a je potřeba nezaujatého inspekčního hodnocení a metodologií odborně způsobilou stranou na základě procesní normy pro profesionální kontrolu tvrdých povrchů a povrchových krytin včetně vhodného doporučení údržby po instalaci či vyčištění a impregnaci povrchových materiálů.

Broušení povrchů má své zákonitosti a prostřednictvím inspekce povrchových materiálů a stavu povrchů je zjištěno, že každá má své jedinečné vlastnosti a každá kontrola je pečlivě hodnocena z hlediska řádného uplatňování této normy. V některých případech je možná i odchylka od definované normy a v takovýchto případech je třeba užít zdravý rozum a profesionální úsudek, který musí být vykonáván ve všech případech.

Profesionální odborné broušení a inspekce povrchů pomocí vyškoleného technika či vedoucího pracovníka je důležité proto, aby Vaše povrchů a byla řádně a kvalitně vyčištěna a to prostřednictvím způsobilých dílčích kroků dle norem IICRC a systému Diamond Professional™. I když jsou Vaše povrchů y pravidelně udržovány, může objevit v průběhu profesionálního čištění na povrchu flek či mapa, je zapotřebí vhodně a odborně redukovat či odstranit to co není vidět na první pohled a pomůže Vám vaši povrchů u udržet svěží a kvalitně vyčištěnu a ochráněnu.

Broušení a renovace povrchů

Inspekce povrchů v rámci broušení povrchů je velice důležitá. Jedním z důležitých kroků je určení a zjištění hodnoty PH povrchů y a materiálu, abychom mohl zvolit vhodný technologický koncept z hlediska použití vhodné brusné složky a brusných nástrojů a následných speciálních čističů systému Diamond Professional™. Certifikace IICRC nás vede k poznání a dodržení základních principů profesionální metodiky broušení povrchů a to vyhodnocení PH faktorů a zvolením vhodného chemicko-technologického postupu užití a fázování jednotlivých brusných a čistících složek v rámci více fázového broušení povrchů.

Broušení a renovace povrchů

Broušení a renovace povrchůBroušení povrchů a hodnota PH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada. Naše firma používá profi PH metry – digitální přístroje užívané pro odběry vzorků, které díky speciální laserové čočce zaměří PH povrchu před čištění a po čistění.

Broušení povrchů a inspekce povrchů zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu povrchů y dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Broušení a renovace povrchů

Tvrdost povrchu povrchů je vektorová fyzikální vlastnost, která je definovaná jako odpor proti vnikání cizího tělesa, který vynakládá látka. Závislá je na struktuře krystalů, přesněji řečeno na pevnosti vazeb mezi částicemi v látce. Pro běžné použití v praxi je dobré se orientovat v základní tvrdosti předmětů v běžném dosahu. Například nehet má tvrdost 1,5-2. Mince 3,4-4. Kapesní nůž přibližně 5 a pokud minerál zanechává rýhu ve skle, má tvrdost větší než 5. Naši odborně způsobilí technici mají k dispozici Mohsovi jehly tvrdosti, kterými bezpečně změří tvrdost povrchu.

Broušení povrchů a vstupní důležité informace

Broušení povrchů či nový povrch a může zlepšit vzhled každé místnosti či prostoru. Chcete-li, aby Vaše povrchů a byla čistá, je nutné pravidelně Vaši povrchů u udržovat. Nejen kvalitní mop, ale i především kvalitní a z hlediska PH vhodný přípravek. Po určité době a čase, i přesto jak moc máte kvalitní pomůcky je třeba povrchů u podrobit profesionálnímu broušení či čištění a impregnaci a tak nakonec budete muset zavolat a obrátit se na profesionální firmu zajišťující odborné a renomované broušení, čištění a impregnaci povrchů.

Broušení povrchů může a bývá leckdy špinavá práce. Pro důkladné a renomované broušení povrchů je třeba mít kvalitní a profesionální vybavení . Asociace IICRC v souvislosti s tímto oborem zveřejnily příběhy důvěřivých spotřebitelů, kteří reagovali na nízkonákladové broušení povrchů za super a nejnižší cenu a se stali obětí neetického chování tzv. levných firem , kteří se nebojí lhát a klamat spotřebitele a dělat nekvalitní práci. Toto naše firma a filozofie podnikání striktně odmítá a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snaží bránit a bojovat a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty.

Broušení a renovace povrchů

Naše firma na základě certifikace IICRC a profesionálního systému broušení povrchů Diamond Professional™ vypracovala pro naše klienty níže uvedený přehled hlavních bodů, který je vhodné při výběru renomované odborně způsobilé firmy na broušení povrchů mít na zřeteli:

Broušení povrchů & cena – pokud inzerovaná a sdělená cena zní příliš dobře a jeví se jako velmi nízká (100-150,- Kč per m2), je to opravdu podezřelé. Nízká cena obvykle odpovídá nízké kvalitě pro jakýkoli produkt nebo službu. Legitimní podnikatelé a firmy jako je např. Čistění Express® mají výdaje, které nelze opominout – platba licencí, daní, pojištění, mzdy zaměstnanců, pořízení a provoz kvalitních nástrojů, kvalitní webové stránky, administrativní zázemí firmy a každá solidní prosperující firma si klade za cíl vytvářet zisk, který jí umožňuje nákup nových technologií, školení managementu a techniků aj.

Broušení povrchů & kvalita – nikdy nemá být cena služeb, být jediným kritériem pro výběr renomované firmy na broušení povrchů . Cena, která se na první okamžik jeví jako vysoká nemusí být signál o odmítnutí takovéto firmy či nabídky. Je vhodné vždy zjistit co se za tzv. vyšší cenovou hladinou skrývá a jaká je její podstata neb platí jediné to ve všech profesích = kvalitní práce si zaslouží kvalitní cenu.

Broušení povrchů & reklama – v inzerovaných reklamách a upoutávkách nelze v mnoha případech zjistit co přesně cena zahrnuje a z čeho se skládá, a tak je zapotřebí požádat o pevnou cenu písemně e-mailem před zahájením prací či detailní vysvětlení cenové nabídky po telefonu. Zeptejte se, jakou metodu a dílčí kroky bude případná prováděcí firma používat včetně metody čištění a na výhody a nevýhody této metody ve srovnání s jinými metodami a firmami.

Broušení povrchů & školení – profesionální školení renomované firmy vyžadují pro firmu nemalé výdaje a je vždy v rámci naší firmy směrováno na vedení a zaměstnance, proto aby se zapojily do formálního vzdělání v různých čisticích disciplínách. Spotřebitelé by měli požádat o informace v rámci cenové nabídky, zda je firma odborně způsobilá a formálně proškolená prováděcí firma včetně pojištění odpovědnosti.

Broušení povrchů & zkušenosti – léta zkušeností jsou neustále kombinovány s formálními vzdělávacími a školícími programy a tímto se významně podílejí na zkušenostech a odbornosti svých zaměstnanců a techniků. Profesionální firmy si mohou dovolit zaměstnávat takové techniky a prováděcí pracovníky, kteří mají schopnosti a technologické zkušenosti a technické zázemí k provedení renomovaného broušení povrchů .

Broušení povrchů & profesionální jednání – zárukou renomované firmy je skutečnost, že firma v rámci objednávky nevyvíjí na klienta žádný tlak. Pracovníci jsou a musí být zdvořilý a ochotný věnovat čas důkladnému vysvětlení z hlediska metodiky čištění a odpovědět na všechny otázky. Spotřebitel by měl nikdy cítit pod tlakem a to proto, že neexistuje jedno kritérium pro výběr broušení povrchů . Vždy se jedná o několik kombinace faktorů, které je třeba brát v úvahu rozhodnutí o výběru vhodné firmy.

Broušení a renovace povrchů

Broušení povrchů a objednávka

Objednávka broušení povrchů a impregnace povrchů předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné broušení povrchů objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky broušení povrchů a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Broušení a renovace povrchůAdresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a rozsah znečištění
 3. Materiál a typ povrchů
 4. Doplňkové služby
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Broušení povrchů a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve kterém se povrch nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení broušení povrchů vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Broušení a renovace povrchůAdresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka broušení povrchů vždy zahrnuje základní broušení a brusné kroky včetně kroků dočištění a leštění. Cena může být upravena, jelikož se na podlaze může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota aj. Speciální čističe, impregnační přípravky jsou účtovány separátně za příplatek. Jejich použití je vždy ze strany našich pracovníků konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Broušení a renovace povrchů

Broušení povrchů a technické informace

Broušení povrchů lze použít na různé druhy povrchů. Pro zvolení vhodné metody je dobré si uvědomit, jakými metodami nemůžeme poškodit povrch povrchového materiálu.

Máme-li přistoupit k odbornému broušení povrchů a zvolit správnou metodu, musíme si zodpovědět několik otázek:

 • O jaký typ povrchů a materiálového povrchu se jedná?
 • Jakým způsobem je povrch položen?
 • V jakém je technickém stavu povrch a podloží povrchů jsou?

Broušení a renovace povrchů

Broušení a renovace kamenných povrchů a povrchů

Povrchy brousíme suchou cestou nebo mokrou cestou, používáme nářadí a nástroje, které zajišťují co nejúčinnější odsávání odbroušeného materiálu, čímž významně snižujeme prašnost během pracovního procesu a profesionálním systémem HTC Diamond Professional™. Kamenné či betonové povrchy jsou brousitelné v závislosti na teplotních podmínkách a to vnitřních či vnějších. Při hrubém broušení povrchů se odbrousí o několik mm, podle hrubosti a znehodnocení povrchu. Následně je vždy doporučeno provedení ochranné penetrace a impregnace včetně strojového zaleštění povrchu či zaválečkování povrchu.

Broušení a renovace povrchů

Brousíme kamenné a betonové povrchy:

 • Betonové povrchy
 • Cementové povrchy
 • Lité a anhydritové povrchy
 • Cotto přírodní povrchy
 • Teraco / Terazzo povrchy
 • Žulové povrchy
 • Mramorové povrchy
 • Travertinové povrchy

Broušení a renovace povrchů

Broušení a renovace dřevěných povrchů a parket

Dřevo se používá na zhotovení dřevěných povrchů v interiérech už od dávných dob. Je pro tento účel jako stvořené, působí příjemným teplým dojmem a vytváří zdravé klima v místnosti. Na dřevěných površích je mimo jiné fascinující i to, že nikdy nenajdete dva stejné kousky dřeva. Každý je jedinečný. Tento materiál se proto nikdy neokouká, má stále co nabídnout a uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Kromě jedinečných estetických vlastností se dřevo pyšní i hodnotnými funkčními charakteristikami, jako jsou odolnost a trvanlivost.

Broušení a renovace povrchů

Broušení a renovace dřevěných povrchů a parket

Broušení a renovace povrchůBroušení dřevěných povrchů , parket či schodů je ve většině případů tím základním krokem k úspěšné renovaci dřevěné povrchů y. Dřevěná povrchů a se brousí v několika fázích. Od nejhrubšího až po nejjemnější broušení. Broušení se používá u silně znečištěného dřevěného povrchu, u mechanicky poškozených povrchů a povrchů , které byly v minulosti lakovány a je potřeba starý lak odstranit a znovu je povrchově ošetřit. Broušení musí probíhá v přesně zadaných směrech a je nutné pečlivě upravit také okraje. Základním nástrojem je speciální bruska, které zároveň odsává jemný prach a nevzniká tak žádný nepořádek. Zbroušením parket dosáhneme všech původních vlastností dřeva a takto zpracovaný materiál je naprosto připraven pro ošetření jakoukoliv metodou. Můžeme jej lakovat, impregnovat nebo voskovat.

Broušení dřevěných povrchů, parket či schodů a jeho rozsah a počet dílčích kroků závisí na stavu a především typu dřevěné povrchů y. Po ukončení broušení je nutno respektovat, případně zkontrolovat následující body:

Již nesmí být patrné stopy po broušení hrubšího zrna. Nasvícením povrchů y halogenovou lampou světla lze tyto stopy najít velmi snadno. Vyskytující se stopy po broušení vystoupí velmi zřetelně po následném namoření, naolejování, případně navoskování povrchů y, protože se tato místa barevně odlišují od svého okolí, což by mohlo vést k reklamacím ze strany zákazníka.

Pro vyloučení barevných odchylek povrchů hotových naolejovaných, případně navoskovaných dřevěných povrchů doporučujeme použít tentýž brousící prostředek pro broušení plochy a okrajů. Pokud se poslední broušení plochy provedlo mřížkou, mělo by se broušení okrajů provést brusivem o stejné zrnitosti. Rozdílné drsnosti povrchu dřeva vedou po namoření, naolejování, příp. po navoskování k různým barevným tónům (světlý / tmavý tón).

Nesmí být patrná poškození povrchu. Na povrchu již nesmí být žádné nečistoty, které by byly pozdě ji zřetelné jako skvrny, různobarevnost nebo šmouhy.

Broušení a renovace povrchů

Vícevrstvé dřevěné povrchy – o výsledné kvalitě dřevěných vrstvených povrchů rozhoduje především tloušťka vrchní nášlapné vrstvy, počet lakovaných vrstev, materiál ve středové vrstvě, druh použité dřeviny, způsob spojení jednotlivých lamel či finální povrchová úprava. Jako novinka na trhu se objevilo tepelně upravené dřevo, které dokáže zamezit tvoření spár, jež vznikají z důvodu sesychání dřeva – většinou je používáno při podlahovém vytápění.

Povrchů třívrstvé jsou nejčastějším typem dřevěných povrchů . Tento druh povrchů byl vyvinut kvůli rozměrové nestabilitě dřeva. Ta způsobuje, že krytina „pracuje“ vlivem různých vlhkostí a teplot a nevrací se do svého původního rozměru. Vrchní vrstva je nazývána nášlapnou a je tvořena z dekoru dřeviny, který splňuje designové požadavky budoucího uživatele. Nosná vrstva (jádro), která je sklížená kolmo k vrchní vrstvě, zajišťuje stabilitu horní nášlapné vrstvy. Poslední spodní vrstvou je pak stabilizační překližka proti příčnému kroucení, která je umístěna opět kolmo. Povrchové úpravy vrstvených dřevěných povrchů jsou lakované, tak v olejované.

Broušení a renovace povrchů

Povrchy dvouvrstvé mají velkou výhodu pro instalaci teplovodního topení v podlaze. Vzhledem ke konstrukci samotné lamely je nutné tento typ povrchů vždy celoplošně lepit. U těchto produktů je hodnocena celková síla materiálu a síla nášlapné vrstvy. Specifické vlastnosti dřeva, jakými jsou nestabilita a tvarová paměť, sice nejsou potlačeny, nežádoucí reakce, které se projevují na vzhledu povrchů y, jsou ale sníženy.

Broušení dřevěných třívrstvých a dvouvrstvých povrchů se řídí podle síly nášlapné vrstvy – kolik renovací (broušení) tento povrch snese. Při každém broušení se ubrousí přibližně 1 mm. Každý druh dřevěného vrstveného povrchu je však navržen tak, aby snesl minimálně tři broušení. Za předpokladu, že interval renovací je v běžné domácnosti cca 7-10 let, je životnost těchto povrchů (při zajištění správných klimatických podmínek) přibližně 25 let.

Dřevěné povrchů masivní se dělí na lam parkety, vlisy, prkna a mozaiky. Pro všechny tyto krytiny všeobecně platí, že mají snad nejdelší dobu životnosti. Kromě toho se pyšní různorodostí povedení jednotlivých dřevin, vzorů, obrazců, formátů a díky tomu vám nabízí nespočet variant a kombinací při samotné pokládce. Měkké dřeviny jako smrk či borovice se nejčastěji pokládají na rošt přišroubováním do pera. Ostatní druhy se celoplošně lepí k podkladu. Volba povrchové varianty (olej, voskový olej, lak) vždy závisí především na tom, do jakých prostor bude krytina instalována. Typ dřeviny je vybírán podle několika měřítek – podle rozměrové stálosti (tzv. procento sesychání), hustoty dřeva na m3 a tvrdosti podle Brynela.

 • Palubkové povrchy – palubky jsou vyráběné ze smrkového, borovicového či z listnatých stromů a jejich dřeva.
 • Parketové dřevěné povrchy – parkety byly převáženě spojovány do stromečků a dnes se většinou skládají do čtverců.
 • Vlysové dřevěné povrchy – povrchů a je seskládaná z jednotlivých prkének do různých tvarů, nejčastěji stromečku. Dříve se přibíjela hřebíky na podklad, dnes se lepí k betonovému podkladu speciálním lepidlem.

Broušení a renovace povrchů

Impregnace a ochrana kamenných povrchů

Impregnace a ochrana vybroušených a vyčištěných povrchů je velmi důležitá. Pomáhá udržet vyčištěné materiály výrazně delší dobu, jelikož vyčištěný povrch povrchů y je ochráněn vrstvou molekul, které obalí strukturu povrchu a zamezí tak pronikání nečistot do vyčištěného povrchu a je tak mnohem snadnější čištění a údržba povrchu , jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu vyčištěné povrchů y.

Broušení a renovace povrchůImpregnace kamenných povrchů dle norem britské certifikace IICRC a profesionálního systému broušení povrchů Diamond Professional™ je prováděna dle měření infra teplotním měřičem a hydro měřičem z hlediska vlhkosti povrchu. Tyto informace nám následně umožní zvolit vhodný čas aplikace penetrace či impregnace na vyčištěný povrch povrchů y. V případě zbytkové vlhkosti v povrchu povrchů y, může dojít k nedostatečnému zesíťovaní nano částic impregnace a slabé ochraně.

Voskování a polymerizace kamenných povrchů

Impregnace povrchů voskem (polymerizace) zabraňuje před nadměrným opotřebením a ušpiněním. Díky povrchové úpravě a vrstvě získá povrchů a také vlastnosti proti uklouznutí a mnohem lépe se udržuje v čistotě. Základem procesu je velmi důkladné mechanické očištění podkladu případné odstranění starých polymerů – strhávačem vosků, neutralizace a vyschnutí, nanesení ochranné polymerové vrstvy. 

Ukázka technického procesu voskování kamenných povrchů

Broušení a renovace povrchů

Voskování povrchů velmi účinně předchází obrušování povrchů od písků, prachu, pylu, otěrem při chůzi, a jiných nečistot. Tím vznikají mikropóry do kterých se dostává nečistota, která se velmi špatně odstraňuje. Tímto vlivem se povrchů a stává matná, mění se barva a velmi špatně se čistí. Toto vše pravidelná péče a celoroční údržba vyřeší v předstihu a ke spokojenosti obou stran.

Pro specifické zatížení povrchu povrchů používáme jako ochranu polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a hedvábně matnou optikou. Úprava polymerním voskem splňuje požadavky normy DIN 18032 protiskluzovosti. Metoda je vhodná pro sanaci ochranného filmu High-Speed (mechanické vytvrzení polymerní vrstvy), která násobně zvyšuje odolnost ošetřeného povrchu.

Nabízíme i aplikaci polymerních vosků určených do lékařských zařízení splňující nejpřísnější hygienické normy. Při použití jakýchkoli polymerních vosků je třeba zvážit, zda je tato úprava vhodná pro zamýšlené zatížení povrchů.

Nanotechnologická impregnace a ochrana povrchů

Broušení a renovace povrchů

Nanotechnologická impregnace kamenných povrchů a dlažbových povrchů systémem FINALIT Professional™ s hydrofobním a nepřilnavým nano efektem okamžitě reaguje a přilne dokonale k povrchu. Nanotechnologická impregnace má super hydrofobní vlastnosti, odpuzuje nečistoty a zamezuje jejich přilnutí do struktury materiálu. Tím velmi zjednodušuje běžné čištění materiálů a významně prodlužuje jejich životnost a vylepšuje optický vzhled.

FINALIT Professional™ je systém ochrany a impregnace kamenných povrchů , kdy dochází ke spojení ochranných částic s podkladem a je vytvořen absolutně spolehlivý ochranný mechanismus pro povrch. Impregnovaný a formovaný povrch zůstává ovšem paropropustný – má možnost „dýchat“. To nám umožňuje vytvořit díky této technologii hydrofobní, olejofóbní a acidofobní úpravu povrchu.

Broušení a renovace povrchů

Nanotechnologická impregnace kamenných povrchů je prováděna buď ruční válečkovací nebo strojní metodou postřiku impregnačního roztoku pomocí ručního aplikátoru nebo strojního aplikátoru. Strojní metodu postřiku provádíme patentovaným systémem WAGNER ©.

Nanotechnologická impregnace je z hlediska optiky především forma transparentního impregnačního povrchu na bázi nanočástic, který vytváří vysoce hydrofobní ochranu povrchů ových a kamenných či keramických materiálů. Ošetřený materiál je paropropustný – prodyšný a chrání před vnějšími vlivy jako např. jsou: špína, voda a jiné kapaliné látky. Provedená aplikace je zcela bez zápachu, chemicky odolná proti přípravkům do hodnoty pH13, plně transparentní bez viditelné vrstvy. Díky změně̌ povrchového napětí vyperlí tekutiny od povrchu pryč̌ a nečistota nemůže přilnout k povrchu.

Broušení a renovace povrchů

Zvýrazňující impregnace kamenných povrchů

Zvýrazňující a oživující impregnace kamenných povrchů je z hlediska optiky především forma zvýrazňujícího a prohlubujícího impregnačního povrchu na bázi hybridních nanočástic, tedy spojení nano částic a polymerních a polyuretanových částic, které tvoří silnou a odolnou vrstvu impregnovaného povrchu.

Zvýrazňující impregnace kamenných povrchů mají různé jakosti a stupně zvýraznění a především různé životnosti trvanlivosti zvýraznění tónů a barev povrchu a dle těchto ukazatelů se především určuje nová hladina takovýchto impregnačních nátěrů. Velice důležité vzít na vědomí, že volba typu zvýrazňující impregnace je stanovena především dle PH povrchu povrchů y, kamenného a keramického povrchu, jeho savosti, je struktury a celkového opotřebení povrchu.

Zvýrazňující impregnace kamenných povrchů jsou dva typy a to jednosložkové zvýrazňující impregnace, které se používají především na vysoce opotřebených površích neb mají silnou viskozitu a silný zvýrazňující účinek a také se vyznačují především dlouhou dobou schnutí, což znamená cca 12hod bez zátěže. Dvousložkové impregnace jsou často používané pro jejich rychleschnoucí vlastnosti vs. jednosložkové impregnace a to cca 3-5hodin. Mají menší viskozitu, ale toto je nahrazeno dvousložkovou více fázovou aplikací prostřednictvím zvýrazňující penetrace a ochranné transparentní impregnace. Následně je možné pak povrchu strojově zaleštit a díky vícevrstvému penetračnímu základu určit nebo volit úroveň a tón zvýraznění povrchů , kamenných a keramických povrchů.

Broušení a renovace povrchů

Protiskluzná impregnace kamenných povrchů

Bezpečnostní protiskluzná impregnace kamenných povrchů , betonových a keramických povrchů je aplikována nanesením speciálního prostředků a ochrannou impregnaci určenou ke zvýšení protiskluzovosti povrchu povrchů y. Poté provádíme denní údržbu, ke které postačí čistá voda s občasným použitím stopového množství přípravku firmy Finalit pro univerzální povrchů ové materiály, který podporuje stálost vlastností ošetřeného povrchu. Přípravek má mimo mycích schopností také výhodu, že v jednom ošetřuje a udržuje protiskluzného vlastnosti povrchů y. Aplikace odpovídá běžnému mytí povrchů y – je levná a snadná.

Například každá dlažbová povrchů a má uveden protiskluz v jakém je vyrobena (jedná se pouze o hodnotu kluzné/protiskluzné plochy). Stupně protiskluznosti se značí R 9 až R 13 podle normy DIN 51130. R 9 na šikmé ploše v úhlu 6-10 stupňů, R 10 v úhlu 10-19 stupňů, R 11 v úhlu 19-27 stupňů, R 12 v úhlu 27-35 stupňů a R 13 nad 35 stupňů. Stupeň protiskluznosti výrobci značí písmeny A – B – C, kdy je C nejvyšší stupeň. Do běžné domácnosti není důvod proti skluz více řešit. V okolí bazénu či veřejných prostor je již tento údaj důležitý a je na něj kladen velký důraz.

Hodnotu protiskluzových vlastností lze zvýšit i vhodným mechanickým opracováním povrchů y s kombinací vhodné protiskluzové bezpečnostní impregnace, kdy povrch zaleštíme abrazivními pady do požadované hrubosti normy na skluznost mokrého povrchu. U všech forem speciálních protiskluzových úprav je nutné počítat s vyšší náročností pravidelné údržby upraveného povrchu, aby zůstaly dlouhodobě zachovány jeho protiskluzové vlastnosti.

Broušení a renovace povrchů

Impregnace a lakování dřevěných povrchů a parket

Před zahájením aplikace laků, oleje a vosku je nutno řádně vysát povrchů y, okenní parapety, topná tělesa atd. Jemným průvanem se prach víří, usedá na naolejovaný i na navoskovaný povrch a způsobuje jeho znečištění. Při čištění povrchů y se může provést ještě jedna kontrola povrchu.

Lakování dřevěných povrchů umožňuje zvolit nepřeberné množství barev a laků od základových, přes uretan-alkydové, vodní, polyuretanové, epoxidové a další. Výběr laku závisí na mnoha faktorech, jako je tvrdost a kvalita dřeva, kvalita jeho položení, zatíženost povrchu atd. Laky se aplikují na hloubkově vyčištěné, nebo ještě lépe na zbroušené dřevěné povrchů y. Nanášejí se válečkem na tyči rovnoměrně v pásech o šíři l – 1,5 m, které se musí ještě za vlhka překrývat. Po seschnutí první vrstvy se shodným způsobem nanáší druhá a poté třetí, obvykle je nutné mezi broušení.

Impregnace dřevěných povrchů a parket velmi účinně předchází obrušování povrchů od písků, prachu, pylu, otěrem při chůzi, a jiných nečistot. Tím vznikají mikro póry do kterých se dostává nečistota , která se velmi špatně odstraňuje. Tímto vlivem se povrchů a stává matná, mění se barva a velmi špatně se čistí. Toto vše pravidelná péče a celoroční údržba vyřeší v předstihu a ke spokojenosti obou stran.

Broušení a renovace povrchů

Voskování dřevěných povrchů a parket

Broušení a renovace povrchůImpregnace povrchů (polymerizace) zabraňuje před nadměrným opotřebením a ušpiněním. Díky povrchové úpravě a vrstvě získá povrchů a také vlastnosti proti uklouznutí a mnohem lépe se udržuje v čistotě. Základem procesu je velmi důkladné mechanické očištění podkladu případné odstranění starých polymerů – strhávačem vosků, neutralizace a vyschnutí, nanesení ochranné polymerové vrstvy.

Broušení a renovace povrchů

Voskování nebo zastarale pastování dřevěných povrchů metodou tzv. polymerizace je proces nanesení polymerové disperze na voděodolné a lakované (nikoliv olejované) povrchové krytiny typu dřevo, korek, parkety, laminát, přírodní lakované povrchy. Vznikne tak jednolitá vrstva, která uzavře její povrch a vyplní mikro póry. Takto ošetřená povrchů a je zabezpečená před nadměrným opotřebením, méně se špiní a snadno udržuje. Má také velmi dobré protiskluzné vlastnosti.

Broušení a renovace povrchů

Broušení a renovace povrchů

Vosky (polymery) na dřevo jsou prostředky, které chrání původní vzhled povrchů , zjednoduší a urychlí denní i opakovanou údržbu. Je možné snadno odstraňovat otisky podrážek a jiné nečistoty. Toto speciální ošetření nakonec ovlivní úklidový program i z pohledu výše následných nákladů. Je potřeba vědět, zda je povrch povrchů y vhodný pro daný typ ošetření a zda se povrch má lesknout.

Voskování dřevěných povrchů a parket předchází strhnutí původních vosků, pak následuje řádné strojové předmytí povrchů . Po té se ochranná vrstva vosku nanáší ve třech vrstvách. Výhodou tohoto povrchového ošetření se nečistoty na povrchu tolik nezachytávají a zjednoduší se její údržba. Po provedení služby se vylepší vzhled povrchu.

Broušení a renovace povrchů

Olejování dřevěných povrchů, parket a schodů

Olejování dřevěných povrchů záleží na typu povrchů, ale většinou je nutné více vrstev, než-li dojde k žádoucímu vyplnění pórů ve dřevě, což dřevo výborně chrání proti účinkům vlhkosti. Naše firma používá oleje značek BONA, EUKU, Dr. Schutz, SAICOS a také různé druhy olejů – základní plnící olej, tvrdý pochozí voskový olej, barevný základní tónovací olej s pigmenty (např. bílé olejové dřeva) a oleje refreshové tzv. doplňující.

Kvalitní povrchový olej vytvoří tenkou ochrannou vrstvičku, která dřevo chrání a přitom zachovává vůni, strukturu i přirozený vzhled dřeva bez uměle působícího lesku. Olej se aplikuje na hloubkově vyčištěné, nebo ještě lépe na zbroušené dřevěné povrchů y. Strhnutí a důkladné odmytí původních olejů připraví dřevo na řádné strojové předmytí povrchů . Nanáší se válečkem na tyči rovnoměrně v pásech o šíři l – 1,5 m, které se musí ještě za vlhka překrývat. Následně se některé oleje kotoučový strojem zaleští.

Olejování dřevěných povrchů, parket a schodů zdůrazňuje přirozený odstín dřeva a jejich povrch vypadá matově, jakoby saténově. Pokud jste se rozhodli pro olejovanou povrchovou úpravu, nesmíte zapomenout, že ve srovnání s lakovanou povrchovou úpravou je mnohem citlivější na rozlité tekutiny. Je třeba ji pravidelně mýt čisticím prostředkem Bona | Tekuté mýdlo nebo Dr. Schutz | Mýdlo na dřevo a udržovat ji pravidelným dvou-tříletým tzv. do-olejováním / refreshování přírodním olejem určeným pro obnovení hedvábně matového vzhledu povrchů.

Broušení a renovace povrchů

Olejování dřevěných povrchů základním plnícím olejem (tzv. špachtlovacím olejem) má jasná pravidla. Nejdříve musíte vybrousit povrch povrchů y až na holé dřevo a důkladně povrchů u vyčistit nebo pořádně strojově vymýt a dočistit. Metoda renovace – čištění vždy závisí na stavu dřevěného povrchu.

Olejování dřevěných povrchů zahájíme nanášením základního nebo doplňujícího oleje Bona nebo Dr. Schutz | EUKU malým štětcem na okraji podél stěn. Následně rozetřete vydatné množství oleje rovnoměrně po celé ploše povrchů y. Celou aplikaci provádíme profi povrchovou stěrkou s čistícím bavlněným hadrem.

Olejování dřevěných povrchů nesmíme uspěchat. Následně necháme olej vsakovat do povrchu asi půl hodiny. Natáhneme si návleky na boty a rozetřete další vrstvu oleje. Opakujeme to tak dlouho, dokud povrchů a nebude schopna další olej absorbovat. Absorbce oleje je vždy dána stavem povrchu a její savostí. Buk potřebuje více oleje než dub nebo borovice.

Jakmile už rozetřený olej po půl hodině nevsákne do povrchu, je třeba přebytečný olej odstranit. Toho dosáhneme bruskou s hnědým padem. Místa, k nimž se leštička nedostane, vyleštíme ručně. Finální odstranění a zapracování zbývajícího oleje provádíme speciální lešticí tkaninou (bavlněným lisovaným hadrem – nepouští chlupy). Dřevěnou povrchů u zalešťujeme tak dlouho, dokud nedosáhnete rovnoměrného vzhledu. Povrchů u je zapotřebí nechat důkladně vyschnout cca 4-10hod (dle typu oleje).

Broušení a renovace povrchů

Broušení a renovace povrchů

Olejované dřevěné povrchy jsou o něco citlivější než lakované. Musíte o ně pravidelně pečovat a dávat pozor na skvrny. Nejlepším způsobem je vysávání, ale čas od času bude povrchů u třeba vytřít vodou, do níž byste měli přidat čisticí prostředek na olejované povrchy – tekuté mýdlo na dřevo. Doporučujeme přimíchat 3 dl prostředku do 5 l vody. Olejované povrchů y potřebují vrstvu oleje obnovit. V domácích podmínkách je dostačující olejovat povrchů u jednou za dva roky.

Broušení a renovace povrchů

Ceník profesionálních služeb

 • od 350,- Kč bez DPH per m2 | renovace kamenných povrchů
 • od 550,- Kč bez DPH per m2 | broušení kamenných povrchů
 • od 450,- Kč bez DPH per m2 | broušení dřevěných povrchů
 • od 200,- Kč bez DPH per m2 | renovace dřevěných povrchů
 • od 70,- Kč bez DPH per m2 | čištění dřevných povrchů
 • od 70,- Kč bez DPH per m2 | voskování a impregnace kamenných povrchů
 • od 25,- Kč bez DPH per m2 | strojové leštění kamenných povrchů
 • od 85,- Kč bez DPH per m2 | nano impregnace kamenných povrchů
 • od 135,- Kč bez DPH per m2 | hybridní zvýrazňující impregnace kamenných povrchů
 • od 190,- Kč bez DPH per m2 | polyuretanové nátěry povrchů
 • od 250,- Kč bez DPH per m2 | protiskluzové nátěry povrchů
 • od 250,- Kč bez DPH per m2 | lakování dřevěných povrchů
 • od 250,- Kč bez DPH per m2 | základní olejování dřevěných povrchů
 • od 70,- Kč bez DPH per m2 | voskování a impregnace dřevěných povrchů
 • od 70,- Kč bez DPH per m2 | doolejování | refresh dřevěných povrchů
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.