Broušení mramorových povrchů

Centrum profesionálního broušení a renovace mramoru a odborné inspekce mramoru nabízí našim klientům a zákazníkům odborné a kvalitní služby v oblasti broušení mramoru, odstranění barev z mramoru, odstranění lepidel z mramoru, broušení mramoru, tmelení mramoru a finální impregnace, je přirozenou samozřejmostí. Ochranou a impregnací mramoru povrch nabývá mokrých, matných a lesklých vzhledů dle přání a požadavku zákazníka povrch je snadné profesionálně udržovat. Revitalizace mramoru a povrchů je prováděna dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému Diamond Professional™ v rámci České a Slovenské republiky do 48-mi hod od Vaší objednávky.

Broušení mramorových povrchů

Broušení a renovace mramoru je prováděna certifikovanými metodami HTC Professional system na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a Diamond Professional™.

V rámci broušení a údržby mramoru a povrchů naši certifikovaní technici, kteří mají speciální výcvik a zkušenosti, jsou připraveni vybrat správné chemické čisticí prostředky, stroje a zařízení, nástroje a materiály ve spojení s řádnou metodikou pro udržení nebo obnovení pevného povrchu mramoru do své původní krásy a vzhledu. Certifikovaní technici Vám jsou připraveni poradit, jak se čistí a udržuje vzhled tvrdého povrchu mramoru a jak maximalizovat své investice a prodloužit životnost mramoru.

Průzkum provedený asociací IICRC zjistil, že více než osm z 10 majitelů domů a bytů či kanceláří vnímá , že zdraví své rodiny je přímo závislé na čistotě mramoru jejichž údržba je přímo závislá na zhoršení či zlepšení alergií. Vědecké studie prokázaly, že například čistící kobercové zóny jsou nejúčinnější formou pro zachycování alergenů.

Broušení mramoru zahrnuje také odstranění a redukce skvrn a fleků, broušení spár, odstranění mastnot a silných nečistot včetně aplikace ochranných impregnací proti špíně a vodě provádí a zajištuje naše centrum broušení mramoru na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a Diamond Professional™.

Broušení mramorových povrchů

Potřebujete zajistit kvalitní a odborné vybroušení a impregnaci mramoru ve Vaší domácnosti, bytě, domě, kancelářích či obchodních prostorách ve Vašem regionu?

Broušení mramoru Praha, broušení mramoru Brno, broušení mramoru Plzeň,  broušení mramoru Mělník, broušení mramoru Česká lípa, broušení mramoru Mladá Boleslav, broušení mramoru Liberec, broušení mramoru Ústí nad Labem, broušení mramoru Děčín, broušení mramoru Kladno, broušení mramoru Benešov, broušení mramoru Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin.

Broušení mramorových povrchů

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, broušení a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru broušení – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých kamenných a dřevěných povrchů.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější domov a prostředí je rozšířit své pravidelné broušení a údržbu povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na broušení koberce a broušení čalounění, odstraňování skvrn a údržbu dřevěných a tvrdých mramoru či dlažby, kamenných povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná firma. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

Broušení mramorových povrchů

IICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC.

Asociace IICRC si dává za poslání svého působení na trhu snahu a odhodlání pomáhat udržovat domovy a obchody a bytové či pracovní prostory zdravé. Podle Úřadu pro ochranu životního prostředí, průměrný člověk stráví 90 procent nebo více času v uzavřených prostorách, kde se koncentrace znečišťujících látek může být dvakrát až pětkrát (a někdy více než 100 krát) vyšší než venkovní úrovních.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslového a bytového broušení povrchů.

Broušení mramorových povrchů

Broušení mramoru a inspekce mramorových povrchů

Broušení mramoru a inspekce mramorových povrchů je zajišťována prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – BSR-IICRC S220 o tvrdém povrchu mramorové krytiny a její inspekce. Zpevněná plocha mramorové krytiny a její problematika profesionálního broušení a údržby včetně ochrany povrchů stoupá a je potřeba nezaujatého inspekčního hodnocení a metodologií odborně způsobilou stranou na základě procesní normy pro profesionální kontrolu tvrdých povrchů a mramorových krytin včetně vhodného doporučení údržby po instalaci či vybroušení a impregnaci mramorových materiálů.

Broušení mramoru má své zákonitosti a prostřednictvím inspekce mramorových materiálů a stavu mramoru je zjištěno, že každá má své jedinečné vlastnosti a každá kontrola je pečlivě hodnocena z hlediska řádného uplatňování této normy. V některých případech je možná i odchylka od definované normy a v takovýchto případech je třeba užít zdravý rozum a profesionální úsudek, který musí být vykonáván ve všech případech.

Profesionální odborné broušení a inspekce mramoru pomocí vyškoleného technika či vedoucího pracovníka je důležité proto, aby Vaše mramor byla řádně a kvalitně vyčištěna a to prostřednictvím způsobilých dílčích kroků dle norem IICRC a systému Diamond Professional™. I když jsou Vaše mramoru pravidelně udržovány, může objevit v průběhu profesionálního broušení na povrchu flek či mapa, je zapotřebí vhodně a odborně redukovat či odstranit to co není vidět na první pohled a pomůže Vám mramor udržet svěží a kvalitně vyčištěn a ochráněn.

Inspekce mramoru v rámci broušení mramoru je velice důležitá. Jedním z důležitých kroků je určení a zjištění hodnoty PH mramoru a materiálu, abychom mohl zvolit vhodný technologický koncept z hlediska použití vhodné čistící chemické složky a speciálních čističů systému Diamond Professional™. Certifikace IICRC nás vede k poznání a dodržení základních principů profesionální metodiky broušení mramoru a to vyhodnocení PH faktorů a zvolením vhodného chemicko-technologického postupu užití a fázování jednotlivých čistících složek v rámci více fázového broušení mramoru.

Broušení mramorových povrchů

Broušení mramorových povrchůBroušení mramoru a hodnota PH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada. Naše firma používá profi PH metry – digitální přístroje užívané pro odběry vzorků, které díky speciální laserové čočce zaměří PH povrchu před broušení a po čistění.

Broušení mramoru a vstupní důležité informace

Broušení mramoru či nový mramor může zlepšit vzhled každé místnosti. Chcete-li, aby Váš mramor byl čistý, je nutné pravidelně Vaši mramor udržovat. Nejen kvalitní mop, ale i především kvalitní a z hlediska PH vhodný přípravek. Po určité době a čase, i přesto jak moc máte kvalitní pomůcky je třeba mramor podrobit profesionálnímu broušení a impregnaci a tak nakonec budete muset zavolat a obrátit se na profesionální firmu zajišťující odborné a renomované broušení a impregnaci mramoru.

Broušení mramoru může a bývá leckdy špinavá práce. Pro důkladné a renomované broušení mramoru je třeba mít kvalitní a profesionální vybavení . Asociace IICRC v souvislosti s tímto oborem zveřejnily příběhy důvěřivých spotřebitelů, kteří reagovali na nízkonákladové broušení mramoru za super a nejnižší cenu a se stali obětí neetického chování tzv. levných firem , kteří se nebojí lhát a klamat spotřebitele a dělat nekvalitní práci. Toto naše firma a filozofie podnikání striktně odmítá a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snaží bránit a bojovat a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty.

Broušení mramorových povrchů

Naše firma na základě certifikace IICRC a profesionálního systému broušení mramoru Diamond Professional™ vypracovala pro naše klienty níže uvedený přehled hlavních bodů, který je vhodné při výběru renomované odborně způsobilé firmy na broušení mramoru mít na zřeteli:

Broušení mramoru & cena – pokud inzerovaná a sdělená cena zní příliš dobře a jeví se jako velmi nízká (100-200,- Kč per m2), je to opravdu podezřelé. Nízká cena obvykle odpovídá nízké kvalitě pro jakýkoli produkt nebo službu. Legitimní podnikatelé a firmy jako je např. Čistění Express® mají výdaje, které nelze opominout – platba licencí, daní, pojištění, mzdy zaměstnanců, pořízení a provoz kvalitních nástrojů, kvalitní webové stránky, administrativní zázemí firmy a každá solidní prosperující firma si klade za cíl vytvářet zisk, který jí umožňuje nákup nových technologií, školení managementu a techniků aj.

Broušení mramoru & kvalita – nikdy nemá být cena služeb, být jediným kritériem pro výběr renomované firmy na broušení mramoru. Cena, která se na první okamžik jeví jako vysoká nemusí být signál o odmítnutí takovéto firmy či nabídky. Je vhodné vždy zjistit co se za tzv. vyšší cenovou hladinou skrývá a jaká je její podstata neb platí jediné to ve všech profesích = kvalitní práce si zaslouží kvalitní cenu.

Broušení mramoru & reklama – v inzerovaných reklamách a upoutávkách nelze v mnoha případech zjistit co přesně cena zahrnuje a z čeho se skládá, a tak je zapotřebí požádat o pevnou cenu písemně e-mailem před zahájením prací či detailní vysvětlení cenové nabídky po telefonu. Zeptejte se, jakou metodu a dílčí kroky bude případná prováděcí firma používat včetně metody broušení a na výhody a nevýhody této metody ve srovnání s jinými metodami a firmami.

Broušení mramoru & školení – profesionální školení renomované firmy vyžadují pro firmu nemalé výdaje a je vždy v rámci naší firmy směrováno na vedení a zaměstnance, proto aby se zapojily do formálního vzdělání v různých čisticích disciplínách. Spotřebitelé by měli požádat o informace v rámci cenové nabídky, zda je firma odborně způsobilá a formálně proškolená prováděcí firma včetně pojištění odpovědnosti.

Broušení mramoru & zkušenosti – léta zkušeností jsou neustále kombinovány s formálními vzdělávacími a školícími programy a tímto se významně podílejí na zkušenostech a odbornosti svých zaměstnanců a techniků. Profesionální firmy si mohou dovolit zaměstnávat takové techniky a prováděcí pracovníky, kteří mají schopnosti a technologické zkušenosti a technické zázemí k provedení renomovaného broušení mramoru.

Broušení mramoru & profesionální jednání – zárukou renomované firmy je skutečnost, že firma v rámci objednávky nevyvíjí na klienta žádný tlak. Pracovníci jsou a musí být zdvořilý a ochotný věnovat čas důkladnému vysvětlení z hlediska metodiky broušení a odpovědět na všechny otázky. Spotřebitel by měl nikdy cítit pod tlakem a to proto, že neexistuje jedno kritérium pro výběr broušení mramoru. Vždy se jedná o několik kombinace faktorů, které je třeba brát v úvahu rozhodnutí o výběru vhodné firmy.

Broušení mramorových povrchů

Broušení mramoru a objednávka

Objednávka broušení mramoru a impregnace mramoru předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné broušení mramoru objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky broušení mramoru a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Broušení mramorových povrchůAdresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a rozsah zbroušení
 3. Materiál a typ mramoru
 4. Doplňkové služby
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Broušení mramoru a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se povrch nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení broušení mramoru vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Broušení mramorových povrchůAdresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka renovace a broušení mramoru vždy zahrnuje základní postupy a přípravky s použitím vlastní čistící techniky. Cena může být upravena, jelikož se na podlaze může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota aj. Speciální čističe, impregnační přípravky jsou účtovány separátně za příplatek. Jejich použití je vždy ze strany našich pracovníků konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Broušení mramorových povrchů

Broušení mramoru a technické informace

Mramor (krystalický vápenec) je hornina, která obsahuje více než 95 % kalcitu. Přimíšeny mohou být jílové hmoty, různé nerosty (grafit, limonit, hematit aj.) i organické látky, které původně bílý mramor zabarvují. V širším slova smyslu se slovem mramor označuje každý vápenec, který se dá leštit.

Bílý mramor jako je kararský, byl velmi ceněným materiálem pro sochaře již od starověku. Dobře se opracovává (stupeň tvrdosti 3), je relativně izotropní, homogenní a odolný proti otřesům při opracovávání. Lom světla v kalcitových krystalech způsobuje „voskový“ vzhled povrchu.

Typy a dělení mramorových kamenných povrchů

 • Cararský se vyznačuje sněhobílou barvou (Itálie)
 • Šternberský je bílý (Český Šternberk)
 • Cetechovický mramor je bílý (Cetechovice)
 • Pernštejnský mramor je bilý (Nedvědice)
 • Nehodivský mramor, je šedý (Nehodiv)
 • Lipovský mramor, je tmavý a světlý (Horní Lipová)
 • Sněžníkovský mramor, je světlý (Horní Morava)
 • Zříceninový má na vyleštěných plochách kresby v hnědých tónech (Itálie)
 • Slivenecký mramor, je červený, růžový, hnědý, šedý, skvrnitý s žilkami (ČR)
 • Karlický mramor, je černý se zlatožlutými žilkami (Karlické údolí)

Broušení mramoru předpokládá materiálové znalectví tohoto velice rozšířeného povrchu našich odborně vyškolených techniků.

Broušení mramoru lze použít na různé druhy mramorových povrchů. Pro zvolení vhodné metody je dobré si uvědomit, jakými metodami nemůžeme poškodit povrch mramorového materiálu.

Máme-li přistoupit k odbornému broušení mramoru a zvolit správnou metodu, musíme si zodpovědět několik otázek:

 • O jaký typ mramoru a materiálového povrchu se jedná?
 • Jakým způsobem je mramor položena?
 • V jakém je technickém stavu povrch mramoru a podloží mramoru.

Broušení mramorových povrchů

Broušení a renovace mramoru a mramorových povrchů

Mramor brousíme suchou cestou nebo mokrou cestou, používáme nářadí a nástroje, které zajišťují co nejúčinnější odsávání odbroušeného materiálu, čímž významně snižujeme prašnost během pracovního procesu a profesionálním systémem HTC Diamond Professional™. Mramorové povrchy jsou brousitelné v závislosti na teplotních podmínkách a to vnitřních či vnějších. Při hrubém broušení se mramoru odbrousí o několik mm, podle hrubosti a znehodnocení povrchu. Následně je vždy doporučeno provedení ochranné penetrace a impregnace včetně strojového zaleštění povrchu či zaválečkování povrchu.

Broušení mramorových povrchů

Broušení mramoru | HTC TWISTER™

Broušení mramoru metodou Twister™ DCS (Diamantový čistící systém) je nová technologie mechanického renovace a broušení dlažeb s využitím mikroskopických částeček diamantu speciálními čistícími diamantovými pady. Tato technologie je vhodná na renovaci a broušení hladkých mramorových povrchů.

Diamantový čistící systém mramoru systémem HTC TWISTER™

Broušení mramorových povrchůRenovace a broušení mramoru metodou Twister™ je revoluční čistící systém využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantu, které mramor čistí a leští mechanicky, bez použití chemikálií. Kotouče Twister ze použít na většinu běžných mramorových materiálů, jako je například terazzo, přírodní kámen, beton, vinyl a epoxid. Kotouče Twister™ promění matný a opotřebený povrch na čistou a zářivě vyleštěnou mramor. Kotouče Twister™ nabízejí přednosti, které ocení jak poskytovatelé čistících služeb, tak majitelé mramoru.

Kotouče Twister™ používáme pro většinu běžných mramorových materiálů, jako např. terazzo, přírodní kámen, beton, dlažba, aj. Efektivní odstranění nečistot je dosaženo díky diamantovým kotoučům, které reagují na povrchu okamžitě. Běžné čistící chemické roztoky reagují na nečistotách až za delší dobu a někdy i velmi krátce, naproti tomu Twister™ pad bude efektivně odstraňovat nečistoty nebo mastnoty mechanicky během normálního postupu s pomocí diamantů. Není třeba žádného extra času nebo úsilí.

Broušení mramorových povrchů

Broušení mramoru ať keramických, slinutých či kamenných mramoru systémem Twister Professional™ (Diamantový čistící systém) je nová technologie mechanického renovace a broušení dlažeb s využitím mikroskopických částeček diamant speciálními čistícími diamantovými a porcelánovými či křemičitými kartáčovými pady. Tato technologie je vhodná na renovaci a broušení hrubších a perforovaných mramoru a mramorových povrchů.

Broušení mramorových povrchů

Hlavním principem intenzivního broušení a povrchové ochrany mramoru na kterém se zakládá námi aplikovaná patentovaná metoda broušení a povrchové ochrany materiálů FINALIT Professional™, je důkladné odstranění všech vodou nerozpustných a hluboko usazených nečistot, skvrn a fleků v různých materiálech prostřednictvím aktivních částic v rozpětí velikostí 1 nanometr (10-9) až 100 nanometrů s následnou aplikací transparentní proti přilnavé povrchové úpravy pomocí snížení povrchového napětí. Tato metoda umožnuje doposud nejprogresivnější, nejrychlejší a nejefektivnější způsob povrchového broušení do hloubky povrchů, okamžité odstranění nečistot, mastnoty, rzi, vodního kamene s následnou povrchovou dlouhodobou transparentní ochranou různých materiálů.

Broušení mramorových povrchůBroušení mramoru s následnou povrchovou úpravou metodou FINALIT Professional™ je ekologicky šetrné a životnímu prostředí nezávadné. Intenzivní čistící roztoky a činidla včetně impregnačních roztoků ve spojením s molekulou vody se okamžitě z neutralizují a vznikne následně čirá tekutina s hodnotou PH 5 bez škodlivých a zatěžujících dopadů na životní prostředí.

Metoda a systém broušení mramoru FINALIT Professional™ díky extrémnímu prodloužení čistících intervalů a zkrácení doby broušení materiálů jednoznačně dosahuje vysoké efektivity v rámci následného běžného úklidu a taktéž úsporu na běžných čisticích prostředcích (úspora čistícího personálu, úspora času a nákladů na broušení). Po provedení vybroušení a následné povrchové úpravy, následně stačí k běžné údržbě čistá voda s trochou ekologicky šetrného čistícího roztoku FINALIT Professional™, který pomáhá udržovat dlouhodobou ochranu povrchu.

Broušení mramorových povrchů

Impregnace a ochrana mramoru

Impregnace a ochrana vyčištěných mramoru je velmi důležitá. Pomáhá udržet vyčištěné materiály výrazně delší dobu, jelikož vyčištěný povrch mramoru je ochráněn vrstvou molekul, které obalí strukturu povrchu a zamezí tak pronikání nečistot do vyčištěného povrchu a je tak mnohem snadnější broušení a údržba povrchu , jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu vyčištěné mramoru.

Broušení mramorových povrchůImpregnace mramoru dle norem britské certifikace IICRC a profesionálního systému broušení mramoru Diamond Professional™ je prováděna dle měření infra teplotním měřičem a hydro měřičem z hlediska vlhkosti povrchu. Tyto informace nám následně umožní zvolit vhodný čas aplikace penetrace či impregnace na vyčištěný povrch mramoru. V případě zbytkové vlhkosti v povrchu mramoru, může dojít k nedostatečnému zesíťovaní nano částic impregnace a slabé ochraně.

Voskování a polymerizace mramoru

Impregnace mramoru voskem (polymerizace) zabraňuje před nadměrným opotřebením a ušpiněním. Díky povrchové úpravě a vrstvě získá mramor také vlastnosti proti uklouznutí a mnohem lépe se udržuje v čistotě. Základem procesu je velmi důkladné mechanické obroušení podkladu případné odstranění starých polymerů – strhávačem vosků, neutralizace a vyschnutí, nanesení ochranné polymerové vrstvy.

Ukázka technického procesu voskování mramoru

Broušení mramorových povrchů

Voskování mramoru velmi účinně předchází obrušování mramoru od písků, prachu, pylu, otěrem při chůzi, a jiných nečistot. Tím vznikají mikropóry do kterých se dostává nečistota, která se velmi špatně odstraňuje. Tímto vlivem se mramor stává matná, mění se barva a velmi špatně se čistí. Toto vše pravidelná péče a celoroční údržba vyřeší v předstihu a ke spokojenosti obou stran.

Pro specifické zatížení povrchu mramoru používáme jako ochranu polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a hedvábně matnou optikou. Úprava polymerním voskem splňuje požadavky normy DIN 18032 protiskluzovosti. Metoda je vhodná pro sanaci ochranného filmu High-Speed (mechanické vytvrzení polymerní vrstvy), která násobně zvyšuje odolnost ošetřeného povrchu.

Nabízíme i aplikaci polymerních vosků určených do lékařských zařízení splňující nejpřísnější hygienické normy. Při použití jakýchkoli polymerních vosků je třeba zvážit, zda je tato úprava vhodná pro zamýšlené zatížení mramoru.

Nanotechnologická impregnace a ochrana mramoru

Broušení mramorových povrchů

Nanotechnologická impregnace mramoru systémem FINALIT Professional™ s hydrofobním a nepřilnavým nano efektem okamžitě reaguje a přilne dokonale k povrchu. Nanotechnologická impregnace má super hydrofobní vlastnosti, odpuzuje nečistoty a zamezuje jejich přilnutí do struktury materiálu. Tím velmi zjednodušuje běžné broušení materiálů a významně prodlužuje jejich životnost a vylepšuje optický vzhled.

FINALIT Professional™ je systém ochrany a impregnace mramoru, kdy dochází ke spojení ochranných částic s podkladem a je vytvořen absolutně spolehlivý ochranný mechanismus pro povrch. Impregnovaný a formovaný povrch zůstává ovšem paropropustný – má možnost „dýchat“. To nám umožňuje vytvořit díky této technologii hydrofobní, olejofóbní a acidofobní úpravu povrchu.

Broušení mramorových povrchů

Nanotechnologická impregnace mramoru je prováděna buď ruční válečkovací nebo strojní metodou postřiku impregnačního roztoku pomocí ručního aplikátoru nebo strojního aplikátoru. Strojní metodu postřiku provádíme patentovaným systémem WAGNER ©.

Nanotechnologická impregnace je z hlediska optiky především forma transparentního impregnačního povrchu na bázi nanočástic, který vytváří vysoce hydrofobní ochranu mramorových a kamenných či keramických materiálů. Ošetřený materiál je paropropustný – prodyšný a chrání před vnějšími vlivy jako např. jsou: špína, voda a jiné kapaliné látky. Provedená aplikace je zcela bez zápachu, chemicky odolná proti přípravkům do hodnoty pH13, plně transparentní bez viditelné vrstvy. Díky změně̌ povrchového napětí vyperlí tekutiny od povrchu pryč̌ a nečistota nemůže přilnout k povrchu.

Broušení mramorových povrchů

Zvýrazňující impregnace mramoru

Zvýrazňující a oživující impregnace mramoru je z hlediska optiky především forma zvýrazňujícího a prohlubujícího impregnačního povrchu na bázi hybridních nanočástic, tedy spojení nano částic a polymerních a polyuretanových částic, které tvoří silnou a odolnou vrstvu impregnovaného povrchu.

Zvýrazňující impregnace mramoru mají různé jakosti a stupně zvýraznění a především různé životnosti trvanlivosti zvýraznění tónů a barev povrchu a dle těchto ukazatelů se především určuje nová hladina takovýchto impregnačních nátěrů. Velice důležité vzít na vědomí, že volba typu zvýrazňující impregnace je stanovena především dle PH povrchu mramoru, kamenného a keramického povrchu, jeho savosti, je struktury a celkového opotřebení povrchu.

Zvýrazňující impregnace mramoru jsou dva typy a to jednosložkové zvýrazňující impregnace, které se používají především na vysoce opotřebených površích neb mají silnou viskozitu a silný zvýrazňující účinek a také se vyznačují především dlouhou dobou schnutí, což znamená cca 12hod bez zátěže. Dvousložkové impregnace jsou často používané pro jejich rychleschnoucí vlastnosti vs. jednosložkové impregnace a to cca 3-5hodin. Mají menší viskozitu, ale toto je nahrazeno dvousložkovou více fázovou aplikací prostřednictvím zvýrazňující penetrace a ochranné transparentní impregnace. Následně je možné pak povrchu strojově zaleštit a díky vícevrstvému penetračnímu základu určit nebo volit úroveň a tón zvýraznění mramoru, kamenných a keramických povrchů.

Broušení mramorových povrchů

Protiskluzná impregnace mramoru

Bezpečnostní protiskluzná impregnace mramoru, kamenných a keramických povrchů je aplikována nanesením speciálního prostředků a ochrannou impregnaci určenou ke zvýšení protiskluzovosti povrchu mramoru. Poté provádíme denní údržbu, ke které postačí čistá voda s občasným použitím stopového množství přípravku firmy Finalit pro univerzální mramorové materiály, který podporuje stálost vlastností ošetřeného povrchu. Přípravek má mimo mycích schopností také výhodu, že v jednom ošetřuje a udržuje protiskluzného vlastnosti mramoru. Aplikace odpovídá běžnému mytí mramoru – je levná a snadná.

Například každá dlažbová mramor má uveden protiskluz v jakém je vyrobena (jedná se pouze o hodnotu kluzné/protiskluzné plochy). Stupně protiskluznosti se značí R 9 až R 13 podle normy DIN 51130. R 9 na šikmé ploše v úhlu 6-10 stupňů, R 10 v úhlu 10-19 stupňů, R 11 v úhlu 19-27 stupňů, R 12 v úhlu 27-35 stupňů a R 13 nad 35 stupňů. Stupeň protiskluznosti výrobci značí písmeny A – B – C, kdy je C nejvyšší stupeň. Do běžné domácnosti není důvod proti skluz více řešit. V okolí bazénu či veřejných prostor je již tento údaj důležitý a je na něj kladen velký důraz.

Hodnotu protiskluzových vlastností lze zvýšit i vhodným mechanickým opracováním mramoru s kombinací vhodné protiskluzové bezpečnostní impregnace, kdy povrch zaleštíme abrazivními pady do požadované hrubosti normy na skluznost mokrého povrchu. U všech forem speciálních protiskluzových úprav je nutné počítat s vyšší náročností pravidelné údržby upraveného povrchu, aby zůstaly dlouhodobě zachovány jeho protiskluzové vlastnosti.

Broušení mramorových povrchů

Ceník profesionálních služeb

 • od 400,- Kč bez DPH per m2 | broušení mramoru
 • od 295,- Kč bez DPH per m2 | renovace mramoru
 • od 65,- Kč bez DPH per m2 | voskování a impregnace mramoru
 • od 65,- Kč bez DPH per m2 | strojové leštění mramoru
 • od 85,- Kč bez DPH per m2 | nano impregnace mramoru
 • od 135,- Kč bez DPH per m2 | hybridní zvýrazňující impregnace mramoru
 • od 190,- Kč bez DPH per m2 | polyuretanové nátěry mramoru
 • od 250,- Kč bez DPH per m2 | protiskluzové nátěry mramoru
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.