Čištění lina a PVC podlah

Centrum profesionálního čištění podlah Marmoleum, lina a PVC podlah a odborné inspekce lina a PVC podlah nabízí našim klientům a zákazníkům odborné a kvalitní služby v oblasti čištění lina a PVC podlah, desinfekce lina a PVC podlah, impregnace lina a PVC podlah hloubkového antibakteriálního čištění lina a PVC podlah a profesionální údržby lina a PVC podlah dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému Diamond Professional™ v rámci České a Slovenské republiky do 48-mi hod od Vaší objednávky.

Čištění lina a PVC podlah

Čištění lina a PVC podlah je prováděno certifikovanými metodami a čistícími systémy Wirbel, Steam PRO, Twister, Dr. Schutz jako antibakteriální čištění lina a PVC podlah, teplovodní čištění lina a PVC podlah, parní čištění lina a PVC podlah, chemické čištění lina a PVC podlah , čištění lina a PVC podlah párou, pěnové antibakteriální čištění lina a PVC podlah, čištění lina a PVC podlah se silným znečištěním, hloubkové čištění lina a PVC podlah na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a Diamond Professional™.

V rámci čištění a údržby lina a PVC podlah naši certifikovaní technici, kteří mají speciální výcvik a zkušenosti, jsou připraveni vybrat správné chemické čisticí prostředky, stroje a zařízení, nástroje a materiály ve spojení s řádnou metodikou pro udržení nebo obnovení pevného povrchu lina a PVC podlahy do své původní krásy a vzhledu. Certifikovaní technici Vám jsou připraveni poradit, jak se čistí a udržuje vzhled tvrdého povrchu lina a PVC podlahy a jak maximalizovat své investice a prodloužit životnost lina a PVC podlah.

Průzkum provedený asociací IICRC zjistil, že více než osm z 10 majitelů domů a bytů či kanceláří vnímá , že zdraví své rodiny je přímo závislé na čistotě lina a PVC podlah jejichž údržba je přímo závislá na zhoršení či zlepšení alergií. Vědecké studie prokázaly, že například čistící kobercové zóny jsou nejúčinnější formou pro zachycování alergenů.

Čištění lina a PVC podlah zahrnuje také odstranění a redukce skvrn a fleků, čištění spár, odstranění mastnot a silných nečistot včetně aplikace ochranných impregnací proti špíně a vodě provádí a zajištuje naše centrum čištění lina a PVC podlah na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a Diamond Professional™.

Čištění lina a PVC podlah

Potřebujete zajistit kvalitní a odborné vyčištění a impregnaci lina a PVC podlah ve Vaší domácnosti, bytě, domě, kancelářích či obchodních prostorách ve Vašem regionu?

Čištění lina a PVC podlah Praha, čištění lina a PVC podlah Brno, čištění lina a PVC podlah Plzeň,  čištění lina a PVC podlah Mělník, čištění lina a PVC podlah Česká lípa, čištění lina a PVC podlah Mladá Boleslav, čištění lina a PVC podlah Liberec, čištění lina a PVC podlah Ústí nad Labem, čištění lina a PVC podlah Děčín, čištění lina a PVC podlah Kladno, čištění lina a PVC podlah Benešov, čištění lina a PVC podlah Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin.

Čištění lina a PVC podlah

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, čištění a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru čištění – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých a elastických lina a PVC podlahovin, kamenných a dřevěných povrchů.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější domov a prostředí je rozšířit své pravidelné čištění a údržbu povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na čištění koberce a čištění čalounění, odstraňování skvrn a údržbu dřevěných a tvrdých lina a PVC podlah či dlažby, kamenných povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná firma. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

Čištění lina a PVC podlah

IICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC.

Asociace IICRC si dává za poslání svého působení na trhu snahu a odhodlání pomáhat udržovat domovy a obchody a bytové či pracovní prostory zdravé. Podle Úřadu pro ochranu životního prostředí, průměrný člověk stráví 90 procent nebo více času v uzavřených prostorách, kde se koncentrace znečišťujících látek může být dvakrát až pětkrát (a někdy více než 100 krát) vyšší než venkovní úrovních.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslového a bytového čištění povrchů.

Čištění lina a PVC podlah

Čištění lina a PVC podlah a inspekce lina a PVC podlah

Čištění lina a PVC podlah a inspekce lina a PVC podlah je zajišťována prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – BSR-IICRC S220 o tvrdém povrchu lina a PVC podlahové krytiny a její inspekce. Zpevněná plocha lina a PVC podlahové krytiny a její problematika profesionálního čištění a údržby včetně ochrany povrchů stoupá a je potřeba nezaujatého inspekčního hodnocení a metodologií odborně způsobilou stranou na základě procesní normy pro profesionální kontrolu tvrdých povrchů a lina a PVC podlahových krytin včetně vhodného doporučení údržby po instalaci či vyčištění a impregnaci lina a PVC podlahových materiálů.

Čištění lina a PVC podlah má své zákonitosti a prostřednictvím inspekce lina a PVC podlahových materiálů a stavu lina a PVC podlah je zjištěno, že každá má své jedinečné vlastnosti a každá kontrola je pečlivě hodnocena z hlediska řádného uplatňování této normy. V některých případech je možná i odchylka od definované normy a v takovýchto případech je třeba užít zdravý rozum a profesionální úsudek, který musí být vykonáván ve všech případech.

Profesionální odborné čištění a inspekce lina a PVC podlah pomocí vyškoleného technika či vedoucího pracovníka je důležité proto, aby Vaše lina a PVC podlaha byla řádně a kvalitně vyčištěna a to prostřednictvím způsobilých dílčích kroků dle norem IICRC a systému Diamond Professional™. I když jsou Vaše lina a PVC podlahy pravidelně udržovány, může objevit v průběhu profesionálního čištění na povrchu flek či mapa, je zapotřebí vhodně a odborně redukovat či odstranit to co není vidět na první pohled a pomůže Vám vaši lina a PVC podlahu udržet svěží a kvalitně vyčištěnu a ochráněnu.

Čištění lina a PVC podlah

Inspekce lina a PVC podlah v rámci čištění lina a PVC podlah je velice důležitá. Jedním z důležitých kroků je určení a zjištění hodnoty PH lina a PVC podlahy a materiálu, abychom mohl zvolit vhodný technologický koncept z hlediska použití vhodné čistící chemické složky a speciálních čističů systému Diamond Professional™. Certifikace IICRC nás vede k poznání a dodržení základních principů profesionální metodiky čištění lina a PVC podlah a to vyhodnocení PH faktorů a zvolením vhodného chemicko-technologického postupu užití a fázování jednotlivých čistících složek v rámci více fázového čištění lina a PVC podlah.

Čištění lina a PVC podlah

Čištění lina a PVC podlahČištění lina a PVC podlah a hodnota PH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada. Naše firma používá profi PH metry – digitální přístroje užívané pro odběry vzorků, které díky speciální laserové čočce zaměří PH povrchu před čištění a po čistění.

Čištění lina a PVC podlah a vstupní důležité informace

Čistění lina a PVC podlah či nová lina a PVC podlaha může zlepšit vzhled každé místnosti. Chcete-li, aby Vaše lina a PVC podlaha byla čistá, je nutné pravidelně Vaši lina a PVC podlahu udržovat. Nejen kvalitní mop, ale i především kvalitní a z hlediska PH vhodný přípravek. Po určité době a čase, i přesto jak moc máte kvalitní pomůcky je třeba lina a PVC podlahu podrobit profesionálnímu čištění a impregnaci a tak nakonec budete muset zavolat a obrátit se na profesionální firmu zajišťující odborné a renomované čištění a impregnaci lina a PVC podlah.

Čištění lina a PVC podlah

Čištění lina a PVC podlah může a bývá leckdy špinavá práce. Pro důkladné a renomované čištění lina a PVC podlah je třeba mít kvalitní a profesionální vybavení a v poslední době v novinových článcích a televizní zpravodajských pořadech média varují spotřebitele o čištění lina a PVC podlah jako snadné příjmu peněz formou podvodných operací. Média v souvislosti s tímto oborem zveřejnily příběhy důvěřivých spotřebitelů, kteří reagovali na nízkonákladové čištění lina a PVC podlah za super a nejnižší cenu a se stali obětí neetického chování tzv. levných úklidových firem , kteří se nebojí lhát a klamat spotřebitele a dělat nekvalitní práci. Toto naše firma a filozofie podnikání striktně odmítá a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snaží bránit a bojovat a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty.

Čištění lina a PVC podlah

Naše firma na základě certifikace IICRC a profesionálního systému čištění lina a PVC podlah Diamond Professional™ vypracovala pro naše klienty níže uvedený přehled hlavních bodů, který je vhodné při výběru renomované odborně způsobilé firmy na čištění lina a PVC podlah mít na zřeteli:

Čištění lina a PVC podlah & cena – pokud inzerovaná a sdělená cena zní příliš dobře a jeví se jako velmi nízká (10-15,- Kč per m2), je to opravdu podezřelé. Nízká cena obvykle odpovídá nízké kvalitě pro jakýkoli produkt nebo službu. Legitimní podnikatelé a firmy jako je např. Čistění Express® mají výdaje, které nelze opominout – platba licencí, daní, pojištění, mzdy zaměstnanců, pořízení a provoz kvalitních nástrojů, kvalitní webové stránky, administrativní zázemí firmy a každá solidní prosperující firma si klade za cíl vytvářet zisk, který jí umožňuje nákup nových technologií, školení managementu a techniků aj.

Čištění lina a PVC podlah & kvalita – nikdy nemá být cena služeb, být jediným kritériem pro výběr renomované firmy na čištění lina a PVC podlah. Cena, která se na první okamžik jeví jako vysoká nemusí být signál o odmítnutí takovéto firmy či nabídky. Je vhodné vždy zjistit co se za tzv. vyšší cenovou hladinou skrývá a jaká je její podstata neb platí jediné to ve všech profesích = kvalitní práce si zaslouží kvalitní cenu.

Čištění lina a PVC podlah & reklama – v inzerovaných reklamách a upoutávkách nelze v mnoha případech zjistit co přesně cena zahrnuje a z čeho se skládá, a tak je zapotřebí požádat o pevnou cenu písemně e-mailem před zahájením prací či detailní vysvětlení cenové nabídky po telefonu. Zeptejte se, jakou metodu a dílčí kroky bude případná prováděcí firma používat včetně metody čištění a na výhody a nevýhody této metody ve srovnání s jinými metodami a firmami.

Čištění lina a PVC podlah & školení – profesionální školení renomované firmy vyžadují pro firmu nemalé výdaje a je vždy v rámci naší firmy směrováno na vedení a zaměstnance, proto aby se zapojily do formálního vzdělání v různých čisticích disciplínách. Spotřebitelé by měli požádat o informace v rámci cenové nabídky, zda je firma odborně způsobilá a formálně proškolená prováděcí firma včetně pojištění odpovědnosti.

Čištění lina a PVC podlah & zkušenosti – léta zkušeností jsou neustále kombinovány s formálními vzdělávacími a školícími programy a tímto se významně podílejí na zkušenostech a odbornosti svých zaměstnanců a techniků. Profesionální firmy si mohou dovolit zaměstnávat takové techniky a prováděcí pracovníky, kteří mají schopnosti a technologické zkušenosti a technické zázemí k provedení renomovaného čištění lina a PVC podlah.

Čištění lina a PVC podlah & profesionální jednání – zárukou renomované firmy je skutečnost, že firma v rámci objednávky nevyvíjí na klienta žádný tlak. Pracovníci jsou a musí být zdvořilý a ochotný věnovat čas důkladnému vysvětlení z hlediska metodiky čištění a odpovědět na všechny otázky. Spotřebitel by měl nikdy cítit pod tlakem a to proto, že neexistuje jedno kritérium pro výběr čištění lina a PVC podlah. Vždy se jedná o několik kombinace faktorů, které je třeba brát v úvahu rozhodnutí o výběru vhodné firmy.

Čištění lina a PVC podlah

Čištění lina a PVC podlah a objednávka

Objednávka čištění lina a PVC podlah a impregnace lina a PVC podlah předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné čištění lina a PVC podlah objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky čištění lina a PVC podlah a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Čištění lina a PVC podlahAdresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a rozsah znečištění
 3. Materiál a typ lina a PVC podlahy
 4. Doplňkové služby
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Čištění lina a pvc podlah a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se povrch nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení čištění lina a PVC podlah vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Čištění lina a PVC podlahAdresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka čištění lina a PVC podlah vždy zahrnuje základní ekologické čistící přípravky s použitím vlastní čistící techniky. Cena může být upravena, jelikož se na podlaze může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota aj. Speciální čističe, impregnační přípravky jsou účtovány separátně za příplatek. Jejich použití je vždy ze strany našich pracovníků konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Čištění lina a PVC podlah

Čištění lina a PVC podlah a technické informace

Metod čištění lina a PVC podlah je několik – mokré extrakční čištění, šamponování, čištění pěnou nebo padem z mikrovlákna, nylonovými pady, diamantovými pady, kartáčování lina a PVC podlah, nanotechnologické čištění lina a PVC podlah či horkovodní tlakové čištění nebo parní tlakové čištění lina a PVC podlah. Tyto dvě poslední technologie jsou tou nejmodernější ekologicky šetrnou technologií v dnešní době, která dokáže velmi překvapit svými výsledky a jednoznačnými výhodami ve srovnání s ostatními metodami.

Antibakteriální hloubkové čištění lina a PVC podlah je v námi používaných metodách hloubkového čištění lina a PVC podlah založeno na patentované metodě antibakteriální dezinfekce na bázi DEZISAN Professional™ metody v kombinaci systému DIAMOND Professional™ certifikovaným systémem HACCP protokolem pro používání v potravinářství, medicínských a domácích prostředích. Na rozdíl od agresivních chemických čistících přípravků je desinfekce vlákna koberce velmi šetrná, anti alergenní a nezatěžuje životní prostředí. Účinnou molekulou je PHMG (jedná se o kationtový polymer, který ničí mikroorganismy jednoduchým principem – poruší mechanicky proteiny v buněčné membráně mikroorganismu a tím dojde k rozpadu buňky). Navíc se po aplikaci této dezinfekce utvoří polymerová vrstva, která má za následek eliminaci mikroorganismů v čase. Brání opakované adhezi virů, bakterií a plísní .

Čištění lina a PVC podlah a důkladné profesionální čištění lina a PVC podlah je v rámci metod naší firmy úzce spjato s profi značnou Dr. Schutz Professional™. Dr. Schutz Professional™ je již více než 40 let synonymem kvality ve výrobě čistící profesionální certifikované čistící chemie na tvrdé lina a PVC podlahové materiály.

Zejména proslulý je Dr. Schutz Professional™ v oblasti produktů Dr. Schutz speciál, které jsou vyráběny po několika desetiletích dl zkušeností a jsou produkovány jako vysoce efektivní koncentráty pro profesionální základní čištění, impregnaci a ošetřování podlah Marmoleum, Linoleum, PVC a jiných. Systém čištění povrchů Dr. Schutz Professional™ nabízí čištění, sanaci, impregnaci a ošetřování všech typů tzv. elastických podlah.

Čištění lina a PVC podlah má jasné zákonitosti a pravidla. Žádný zázrak se nestane mávnutím kouzelného proutku, avšak důkladným postupným více úrovňovým hloubkovým čištěním lze dosáhnout velmi překvapivých výsledků. Rozhodující je nejenom kvalita použitého speciálního čisticího přípravku, ale také dokonalé zapracování čistícího přípravku speciálním strojem a odborným technologickým postupem a kombinací dílčích kroků. Toto ideální spojení – kvalitní čistící přípravek a hydro-mechanická činnost je rozhodujícím faktorem pro konečný výsledek.

Čištění lina a PVC podlah lze použít na různé druhy lina a PVC podlahových povrchů. Pro zvolení vhodné metody je dobré si uvědomit, jakými metodami nemůžeme poškodit povrch lina a PVC podlahového materiálu.

Máme-li přistoupit k odbornému čištění lina a PVC podlahy a zvolit správnou metodu, musíme si zodpovědět několik otázek:

 • O jaký typ lina a PVC podlahy a materiálového povrchu se jedná?
 • Jakým způsobem je lina a PVC podlaha položena?
 • V jakém je technickém stavu povrch lina a PVC podlahy a podloží lina a PVC podlahy.

Čištění lina a pvc podlah a technické informace

Čištění lina a PVC podlah se liší především z hlediska povrchové úpravy. V současné době se na trhu setkáváme se dvěma různými výrobními povrchovými úpravami:

Akrylátová úprava povrchu – dále jen „akrylát“
(u výrobců linolea lze najít označení „Topschield“ nebo „LPX“)

Polyuretanová úprava povrchu – dále jen „PUR“
(u výrobců linolea označovaná jako „PUR“ nebo „XF“)

Acrylát je standardní základní ochranný nátěr, který je chemicky odstranitelný́. V mírně zatěžovaných objektech nebo domácnostech může fungovat při dodržení návodu na ošetřování a čištění určitou dobu bez dodatečného ošetření po pokládce. První ošetření se doporučuje provést v okamžiku výskytu opotřebených ploch v místech nejčastějšího provozu. Ve středně až silně zatěžovaných objektech nebo na stavbách, kde po pokládce probíhá ještě delší dobu stavební činnost, je však nutné provést první ošetření povrchu ihned po pokládce, aby nedošlo k poškození povrchové struktury linolea.

PUR – tato úprava je mnohem odolnější vůči mechanickému zatížení a je chemicky neodstranitelná. První ošetření po pokládce není nutné provést ihned. Doporučuje se ovšem opět se sanací povrchu začít okamžitě při výskytu prvních opotřebených míst v prostoru se silným zatížením. Sanace výrobní PUR úpravy probíhá formou doplnění polyuretanového nátěru na povrch podlahoviny a nemůže být provedena běžnými jedno komponentními akrylátovými ochrannými nátěry, neboť ty nemají dokonalou přilnavost k polyuretanovému povrchu a výsledným efektem může být rychlé opotřebení nebo oddělování se nátěru od povrchu podlahoviny.

Čištění lina a PVC podlah

Čištění linolea a technické informace

Čištění linolea a lina vyžaduje ekologicky šetrný přístup neb přírodní linoleum, marmoleum, artoletum, novilon se řadí mezi přírodní materiály. Je tvořeno z lněného oleje, který získáváme z rostlin Lnu, pryskyřice, dřevité moučky (u výrobce Armstrong – korková drť), vápence. Směs vzniká díky přírodním pigmentům, které jsou zpracovávány pod vysokým tlakem na jutovou textilii. Linoleum, lidově zkracováno na lino, je druh podlahové krytiny, která se původně chápala jako korkový koberec, u kterého byly korkové části spojovány kaučukem nebo gutaperčou.

Čištění lina a linolea je odvislé od povrchové úpravy linolea , jenž jsou na vodní bázi akrylových vosků ve dvou vrstvách nebo PUR Eco System > 100 % čistý Polyuretan (PUR) jednovrstvý ( o tloušťce 0,002 mm) zesíťován UV tvrzením. Linolea dělíme také dle zátěže. 2 mm = bytová zátěž, 2,5 mm = komerční zátěž, 3,2 mm = vysoce zatěžované prostory (např. fitness centra), 4 mm = lehký průmysl (Linodur), vydrží i pojezd vysokozdvižných vozíků.

Čištění linolea a čištění lina je v dnešní době velmi běžnou poptávkou. Jasnou předností lina a linolea, je fakt, že i v dnešní době představuje 100% přírodní produkt. Je biologicky odbouratelné a nenarušuje přírodní prostředí. Od poloviny 20. století mu silně konkurují podlahoviny z polyvinylchloridu (PVC). Linoleum je pro své hygienické a nealergické vlastnosti využíváno k pokrytí podlah v prostorách, kde žijí alergici, v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Rozmanitost vzorů a intarzií různých barev a zrcadlových tvarů je ceněna jako vysoká řemeslná dovednost, zvyšující vzhled interiérů.

Čištění syntetického linolea jenž, je lacinou chemickou náhražkou přírodního linolea, je vyráběné z polyvinylchloridu (PVC) se provádí většinou v provozech, nemocnicích a školách. Nejčastěji se užívá název „lino“, který je však matoucí. Hlavní výhodu je nízká cena a snadná údržba, mezi hlavní nevýhody patří nešetrnost k životnímu prostředí při jeho výrobě nebo velký hmotnostní podíl zdraví škodlivých ftalátů.

K vlastnostem linolea patří dekorativnost a stálobarevnost: vyrobí se v celé škále barev, jeho charakteristikou je mramorový vzor. Jako výhodu můžeme považovat skutečnost, že si lze nechat vyřezat vzory podle své vlastní představy. (Nařezané kusy linolea se spojí svařením s přidáním svařovací pásky v příslušné barvě.) Okraje místnosti se v případě linolea upravují soklovou lištou, před tvarováním fabiónovým soklem nebo zahnutím okrajů podle speciální podložky.

Přírodní linoleum je ekologický, biologicky odbouratelný materiál, který odolává běžným, v domácnosti používaným chemikáliím. Můžeme jej pokládat na podlahové topení a má vysoký hygienický standard, protože jeho bakteriostatické vlastnosti brání rozmnožování mikroorganismů.

Čištění lina a PVC podlah

Čištění PVC podlah a technické info

Čištění PVC podlah vychází s možností materiálu PVC což je Polyvinylchlorid (PVC) třetí nejpoužívanější umělou hmotou na Zemi, hned po polyethylenu a polypropylenu. Vyrábí se polymerací vinylchloridu (těkavý, jemně nasládlý plyn, bod varu = 139 °C) a od většiny běžných plastů se liší obsahem chloru. Výroba od roku 1935. Základní surovinou pro výrobu PVC je chlor, který se vyrábí energeticky náročnou elektrolýzou vodného roztoku kuchyňské soli. Meziprodukty výroby jsou toxický etylendichlorid a karcinogenní vinylchlorid.

Čištění PVC podlah má mezi ročně rostoucí tendenci. Příčinou jeho mimořádného rozšíření jsou poměrně levné způsoby výroby vinylchloridu a významné vlastnosti jeho polymeru – snadná zpracovatelnost prakticky všemi základními postupy (válcováním, vytlačováním, vstřikováním, vyfukováním, vakuovým tvarováním atd.), schopnost želatinace s různými změkčovadly, značná chemická odolnost, dobrá tepelná odolnost. Přibližně polovina z celosvětově vyráběného množství se používá ve stavebnictví. PVC tak dnes v masovém měřítku nahrazuje tradiční stavební materiály jako dřevo, beton či hlínu a textilní materiály. Ačkoliv má prakticky ideální stavební vlastnosti, výrazné obavy vzbuzují vlivy PVC na životní prostředí a lidské zdraví.

Čištění PVC podlah z řad českých výrobců vykazuje velmi dobré výsledky. Například vinylové dílce Thermofix se zárukou 10 let od českého výrobce FATRA pod názvem Thermofix® je opatřena všemi mezinárodně uznávanými certifikáty příslušných certifikačních autorit. Výroba i prodej jsou certifikovány dle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.

Čištění lina a PVC podlah

Čištění podlah marmoleum a technické info

Čištění podlah Marmoleum vyžaduje velmi šetrný přístup a čištění neb vyrobeno z přírodních surovin. Základními surovinami pro výrobu Marmolea jsou lněný olej, pryskyřice, dřevitá moučka a barviva. Kyslík vytvrdí materiál do požadované pružnosti a pevnosti. Marmoleum nezatěžuje životní prostředí, je biologicky rozložitelné. Marmoleum je antistatický materiál a má neměnné antistatické parametry, a proto brání vytváření statického náboje. Kromě toho vykazuje Marmoleum velmi příznivé hodnoty elektrického odporu.

Čištění a údržba podlah Marmoleum je hygienické neb Marmolea se snadno odstraňuje prach, a proto je nejvhodnější a nejpříjemnější pro osoby s dýchacími potížemi. Marmoleum® působí také na bakterie: určité mikroorganizmy, jako např. Staphylococcus Aureus, se přestávají na povrchu Marmolea® množit.
Marmoleum® je dekorativní materiál. Z linolea Forbo můžeme snadno navrhnout individuální motivy a vzory v různých barvách. Technologie řezání vodním paprskem umožňuje realizovat i velmi složité návrhy, např. firemní loga. Kontrastní svařovací šňůry Marmoweld mohou být použity jako zvláštní dekorativní prvek.

Čištění lina a PVC podlah

Čištění lina, PVC podlah a metodický postup

Čištění lina a PVC podlah se dělí a metodicky rozlišuje na různé úrovně dle stavu povrchu. Každý technologický proces a stav povrchu je specifický a je zapotřebí ho nejdříve zanalyzovat a navrhnout vhodnou metodu a rozsah renovace – čištění – strojové mytí a případné doporučení ochranné impregnace.

Metody profesionálního údržby podlah linoleum, marmoleum a PVC podlah

 1. Renovace lina a PVC podlah metodou diamantového čištění | TWISTER
 2. Hloubkové strojové čištění metodou 3M | Dr. Schutz a profi desinfekcemi GUAa
 3. Povrchová impregnace, voskování, pastování, barevné kolorování podlah

Čištění lina a PVC podlah je vždy zahájeno odprášením povrchů a podlah a vyžaduje důslednost a jasné stanovení priorit co vše je zapotřebí odprášit a především kvalitní úklidovou techniku. JE VELICE DŮLEŽITÉ MÍT NA VĚDOMÍ, ŽE V PŘÍPADĚ VĚTŠÍ OPRAŠNOSTI JE ZAPOTŘEBÍ ODPRAŠNĚNÍ OPAKOVAT I NĚKOLIKRÁT. Odprášení povrchů probíhá podtlakovým sáním proudu vzduchu, který je promýván velkým množstvím vody a zvedá se jako gejzír až k separátoru. Separátor oddělí alergeny, spory, plísní, choroboplodné zárodky i prachová částice a zapere je do vody, se kterou je vylijeme. Odprášení touto metodou je vysoce efektivní.

Na hrubé nečistoty je zapotřebí nasadit průmyslové vysavače s vestavěnými rotačními kartáči, které si poradí s jemným prachem, hrubými nečistotami, kapalinami, olejem, mazivem, granulátem, třískami nebo dřevěnými pilinami. Dokonalou filtraci zaručuje plochý skládaný filtr Eco optional se systémem TACT – konstantní vysoký sací výkon. Tento systém umožňuje při práci vysavače, bezdotykové oklepávání filtru. Strojová technika na profi úklid a čištění podlah z díly firem Bona, Soteco, 3M, Numatic, Krantzle, Wirbel má své nenahraditelné místo ve výbavě naší firmy Úklid Express CZ. Díky této technice a proškolených pracovníků je naše firma schopna uspokojit v širokém spektru standardní i speciální požadavky na renovaci – čištění – úklid i náročnějšího zákazníka.

Profi úklidová technika firmy Úklid Express CZ čítá profi vysavače s jedním až třemi uhlíkovými motory, několikanásobnou filtrací, odpadním tankem a podvozkem. Speciální modely jsou vybaveny zvláštními užitečnými funkcemi, které výrazně usnadňují práci a přináší efektivní výsledek. Mezi takové funkce patří například systém Flowmix, silnější filtrace, speciální filtrace, automatické očišťování filtru či filtry s antibakteriální úpravou jsou určeny pro nemocnice a zdravotnická zařízení.

Čištění lina a PVC podlah

Renovace lina a PVC podlah metodou TWISTER

Renovace lina a PVC podlah metodou Twister™ DCS (Diamantový čistící systém) je nová technologie mechanického ošetřování a údržby podlah s využitím mikroskopických částeček diamantu.

Diamantový čistící systém podlah firmy HTC metodu Twister:

Čištění lina a PVC podlahÚklid a čištění podlah metodou Twister™ je revoluční čistící systém využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantu, které podlahu čistí a leští mechanicky, bez použití chemikálií. Kotouče Twister™lze použít na většinu běžných podlahových materiálů, jako je například teraco, přírodní dřevo, parkety, vinyl a epoxid. Kotouče Twister™ promění matný a opotřebený povrch na čistou a zářivě vyleštěnou podlahu. Kotouče Twister™ nabízejí přednosti, které ocení jak poskytovatelé čistících služeb, tak majitelé podlah.

Kotouče Twister™ používáme na hloubkové čištění – renovaci opotřebovaných PVC či lino podlah pro většinu běžných podlahových materiálů, jako např. teraco, přírodní dřevo, parkety, dlažba, vinyl a epoxid dřevo aj. Efektivní odstranění nečistot je dosaženo díky diamantovým kotoučům, které reagují na povrchu okamžitě. Běžné čistící chemické roztoky reagují na nečistotách až za delší dobu a někdy i velmi krátce, naproti tomu Twister™ pad bude efektivně odstraňovat nečistoty nebo mastnoty mechanicky během normálního postupu s pomocí diamantů. Není třeba žádného extra času nebo úsilí.

Čištění lina a PVC podlahČištění a úklid podlah metodou Twister™ našim klientů zajišťuje výjimečnou kvalitu. Kotouče Twister™ nechají vyniknout krásu a užitné vlastnosti podlahy. Výsledky jsou neuvěřitelné! Metoda Twister™ je jedinečná tím, že odpadá pravidelná údržba podlahy a použití vosků a leštidel! Tajemství těchto mimořádných výsledků spočívá v použití mech Diamond cleaning systém mechanického čištění s miliardami mikroskopických částeček diamantu. Je tedy dosaženo vysokého lesku a extrémní čistoty povrchu s následnou snadnou údržbou.

Čištění lina a PVC podlahÚklid a čištění podlah metodou Hybrid™ a Twister™ DCS (Diamantový čistící systém) je především finančně efektivní, rychlejší, snadnější Metodu čištění Twister™ lze použít na všechny typy podlah, aniž by bylo třeba měnit metodu čištění nebo čistící zařízení. Twister™ je cenově výhodná metoda také díky tomu, že ve srovnání s tradičními chemickými metodami nevyžaduje použití chemikálií, a to až na výjimky. Pro dokonalé povrchové dlouhodobé ošetření je doporučeno povrch hydrofobně ošetřit a vyleštit kotouči Twister™.

Renovace lina a PVC aneb jak postupovat, dojde-li po pokládce linolea k poškození – poškrábání povrchu?

Akrylát – poškození nově položeného linolea s touto výrobní úpravou povrchu se řeší následujícím postupem:

 1. Provedeme základní hloubkové čištění povrchu, během kterého dojde také k chemickému odstranění akrylátové výrobní úpravy povrchu, která bývá mechanicky poškozena nejvíce.
 2. Po základním čištění je nutné nechat otevřený porézní povrch linolea důkladně vyschnout a tzv. vydýchat. Minimální dobou pro schnutí je 12 hodin.
 3. Na vyčištěný a suchý povrch aplikujeme nové ochranné nátěry. V tento okamžik můžeme volit mezi 1-komponentními polymerními nátěry nebo 2-komponentními polyuretanovými nátěry. Pozor: Při volbě nátěru je nutné se přesvědčit, že je vhodný pro linoleum!

PUR – v případě poškrábání výrobní PUR ochrany povrchu, která je chemicky neodstranitelná, se oprava povrchu provádí takto:

 1. Podle intenzity poškození a hloubky škrábanců se nejprve provede suchá sanace povrchu jednokotoučovým strojem s šedým PU-sanačním padem. Povrch se nasucho tzv. lehce přebrousí. Po suché sanaci se provede mokrá sanace, při které se používá silný základní čisticí přípravek v koncentraci s vodou a mechanické zpracování se provádí šedým PU-sanačním padem podloženým pod jednokotoučový rotační stroj.
 2. Po přípravě povrchu se na čistý a suchý povrch doplní polyuretanový nátěr. Pro sanaci se musí použít 2-komponentní PU-ochranné vrstvy, které jsou kompatibilní s výrobní polyuretanovou úpravou a mají k ní dokonalou přilnavost.

Čištění lina a PVC podlah

Strojové čištění lina a PVC podlah metodou 3M

Hloubkové čištění a mytí lina a PVC podlah provádíme za pomoci speciálních přípravků Dr. Schutz, které jsou určeny pouze k čištění podlah Linoleum, Marmoleum či PVC podlah nebo laminátových podlah. Požadovaný vzhled a následný lesk obnovujeme mechanickým mytím pomocí čistících padů 3M s příměsí karbidu křemíku a vysoce kvalitních vosků.

Použitím této profesionální technologie 3M a DR. Schutz zajistíme obnovu lesku podlah v různém stádiu poškození. Provádíme přirozené zvýraznění původní barvy podlahy a aplikujeme voskovou protiskluzovou ochranu, která je dokonale přilnavá ke všem elastickým podlahovinám a povrchům. V rámci pravidelné údržby nabízíme i odbornou údržbu ochranné vrstvy podlahy a voskování metalických a silikonových vosků.

Čištění lina a PVC podlah mokrou – vlhkou cestou vyžaduje kombinaci hloubkového čištění a okamžitého odsávání roztoku, aby do podlahy neproniklo velké množství vody, je nezbytně nutné při čištění okamžitě odsávat většinu znečištěného roztoku. K čištění podlahy použijeme jednokotoučový mycí stroj nebo speciální ruční mop. Na čištění používáme roztok čisticího prostředku na bázi tenzidů (lakované podlahy) nebo mýdla ( olejované podlahy). V případě silnějšího znečistění jsou použity supersilné odstraňovače dle typu úpravy podlahy.

Čištění lina a PVC podlah suchou cestou používáme jednokotoučový stroj s připevněnou sací jednotkou a sprejovacím zařízením. Koncentrovaný roztok odbourává nečistoty lpící na povrchu a čisticí pad je se znečištěným roztokem přisává. Volné nečistoty jsou odsávány z podlahy nainstalovanou sací jednotkou. Proces je velmi snadný, hospodárný, vysoce produktivní. Čištění suchou cestou je vhodné jak na povrchově uzavřených, tak i na povrchově neuzavřených dřevěných podlahách. Suché čištění se nehodí na silně znečištěnou podlahu.

Čištění lina a PVC podlah

Lakování, voskování a impregnace lina, PVC podlah

Ochranné nátěry a impregnace lina a PVC podlah se dělí a metodicky rozlišují na různé úrovně dle stavu povrchu. Každý technologický proces a stav povrchu je specifický a je zapotřebí ho nejdříve zanalyzovat a navrhnout vhodnou metodu nátěru či impregnace dle stavu podlahy.

Metody profesionální údržby podlah linoleum, marmoleum a PVC podlah

 1. Voskování a impregnace lina a PVC podlah pochozími vosky| Dr. Schutz
 2. Ochranné polyuretanové nátěry lina a PVC podlah 2-komponentními nátěry

Čištění lina a PVC podlah

Voskování a impregnace lina a PVC podlah

Impregnace podlah (polymerizace) zabraňuje před nadměrným opotřebením a ušpiněním. Díky povrchové úpravě a vrstvě získá podlaha také vlastnosti proti uklouznutí a mnohem lépe se udržuje v čistotě. Základem procesu je velmi důkladné mechanické očištění podkladu případné odstranění starých polymerů – strhávačem vosků, neutralizace a vyschnutí, nanesení ochranné polymerové vrstvy.

Čištění lina a PVC podlah

Voskování nebo zastarale pastování lina či PVC podlah metodou tzv. polymerizace je proces nanesení polymerové disperze na voděodolné a lakované podlahové krytiny typu dřevo, korek, parkety, laminát, přírodní lakované povrchy. Vznikne tak jednolitá vrstva, která uzavře její povrch a vyplní mikro póry. Takto ošetřená podlaha je zabezpečená před nadměrným opotřebením, méně se špiní a snadno udržuje. Má také velmi dobré protiskluzné vlastnosti.

Voskování nebo-li impregnace lina a PVC podlah pracuje s několika stupni kvalit vosků od základních – krátkodobých až po tvrdé – dlouhodobé. Tyto vosky mají různé optické vlastnosti od matu až po výrazný lesk.

Vosky (polymery) na lino a PVC jsou prostředky, které chrání původní vzhled podlah, zjednoduší a urychlí denní i opakovanou údržbu. Je možné snadno odstraňovat otisky podrážek a jiné nečistoty. Toto speciální ošetření nakonec ovlivní úklidový program i z pohledu výše následných nákladů. Je potřeba vědět, zda je povrch podlahy vhodný pro daný typ ošetření a zda se povrch má lesknout.

Voskování lina a PVC podlah předchází strhnutí původních vosků, pak následuje řádné strojové předmytí podlah. Po té se ochranná vrstva vosku nanáší ve dvou až třech vrstvách. Výhodou tohoto povrchového ošetření se nečistoty na podlahovině tolik nezachytávají a zjednoduší se její údržba. Po provedení služby se vylepší vzhled povrchu.

Čištění lina a PVC podlah

Lakování lina, PVC podlah polyuretanovými nátěry

Renovace lina a PVC podlah úzce souvisí a odborným prováděním ochranných polyuretanových nátěrů a či barevných renovačních nátěrů lina a PVC podlah speciálními 2-komponentními nátěry s životností a garancí formou 5-ti leté záruky.

Lakování a tzv. kolorování lina a PVC podlah je jedinou cestou úspěšné renovace povrchu elastické podlahoviny. Tento proces renovace vždy probíhá po odborném vyčištění povrchu a na čistý a suchý povrch aplikují renovační nátěry.

Transparentní ochranný polyuretanový nátěr provádíme v různém optickém provedení (extramatný, matný nebo lesklý). Tuto variantu lze zvolit tehdy, je-li stávající povrch pouze silně znečištěný, popřípadě mírně mechanicky opotřebený nebo jemně poškrábaný. Při renovaci aplikujeme dva nátěry, které se provádějí v cca dvouhodinovém odstupu za sebou. Podlaha je po dalších asi 12 hodinách plně použitelná.

Barevný ochranný a renovační polyuretanový nátěr je vhodný a provádí se všude tam, kde je již povrch podlahy silně mechanicky opotřebený, poškrábaný nebo jsou na něm skvrny, které vznikly chemickými prostředky, dezinfekcemi, migrací změkčovadel z gumy do povrchu EP nebo vlivem UV záření. Takto nevzhledný povrch bude barevným PU nátěrem plně zakryt a vznikne ve své podstatě úplně nová podlahovina. Barva nového povrchového nátěru se volí dle škály vzorníku RAL.

Díky širokým možnostem v této oblasti renovací povrchu lina a PVC podlah lze na jakékoliv elastické podlahovině vytvořit například barevné intarzie (viz foto), povrch může nátěrem získat protiskluznou hodnotu R10, speciální finální nátěr dokáže chránit vůči barevným chemikáliím, barvám na vlasy a migraci změkčovadel. Pro objekty s extrémními požadavky na mechanickou odolnost povrchu je možné vytvořit finální keramický nátěr. Zkrátka možnosti chemie v této oblasti jsou významné.

Čištění lina a PVC podlah

Ceník profesionálních služeb

 • od 245,- Kč bez DPH per m2 | broušení lina a PVC podlah
 • od 195,- Kč bez DPH per m2 | renovace lina a PVC podlah
 • od 55,- Kč bez DPH per m2 | čištění lina a PVC podlah
 • od 400,- Kč bez DPH per m2 | kolorování a barvení lina nátěry Dr. Schutz
 • od 245,- Kč bez DPH per m2 | lakování 2-komponentními nátěry Dr. Schutz
 • od 45,- Kč bez DPH per m2 | voskování a impregnace lina a PVC podlah
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.