Čištění povrchů horkou párou

Centrum profesionálního parního parní čištění povrchů a odborné inspekce povrchů nabízí našim klientům a zákazníkům odborné a kvalitní služby v oblasti parní čištění fasád, parní čištění konstrukcí, parní čištění elektrorozvaděčů, parní čištění žulových povrchů , parní čištění teraco povrchů , parní čištění povrchů, parní čištění mramorových povrchů , parní čištění betonových povrchů , parní čištění dřevěných povrchů , odstranění barev z povrchů , odstranění lepidel z povrchů, řešení prasklin a děr, dále pak dilatace z palety nabízených materiálů (hliník, mosaz, plast), parní čištění koberců, parní čištění sedaček. Finální impregnace je přirozenou samozřejmostí. Ochranou a impregnací povrchů nabývá povrch mokrých, matných a lesklých vzhledů dle přání a požadavku zákazníka povrch je snadné profesionálně udržovat. Revitalizace a parní čištění povrchů a povrchů je prováděna dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému Diamond Professional™ v rámci České a Slovenské republiky do 48-mi hod od Vaší objednávky.

Čištění povrchů horkou párou

Parní čištění povrchů je prováděno certifikovanými metodami Weidner Professional™, Idromatic Professional™, Frank Professional™, Mosmatic Professional™, NANO Professional™ na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a Diamond Professional™.

Parní čištění povrchů provádíme v rámci mnoha povrchů:

STŘECHY
PODLAHY
DŘEVO
KOBERCE
ŽULA
SCHODY
GRAFFITI

FASÁDY
DLAŽBY
KÁMEN
SEDAČKY
MRAMOR
PODESTY
SOKLY

OBKLADY
ZÁMKOVÉ DLAŽBY
PVC / LINO
KŘESLA
PÍSKOVEC
VSTUPY
CHODNÍKY

Průzkum provedený asociací IICRC zjistil, že více než osm z 10 majitelů domů a bytů či kanceláří vnímá , že zdraví své rodiny je přímo závislé na čistotě povrchů jejichž údržba je přímo závislá na zhoršení či zlepšení alergií. Vědecké studie prokázaly, že například čistící kobercové zóny jsou nejúčinnější formou pro zachycování alergenů.V rámci parního čištění a impregnace povrchů naši certifikovaní technici, kteří mají speciální výcvik a zkušenosti, jsou připraveni vybrat správné brusné postupy a kroky, vhodné prostředky, stroje a zařízení, nástroje a materiály ve spojení s řádnou metodikou pro udržení nebo obnovení pevného povrchu povrchů y do své původní krásy a vzhledu. Certifikovaní technici Vám jsou připraveni poradit, jak se čistí a udržuje vzhled tvrdého povrchu povrchů y a jak maximalizovat své investice a prodloužit životnost povrchů .

Parní čištění povrchů zahrnuje také odstranění a redukce skvrn a fleků, parní čištění spár, odstranění mastnot a silných nečistot včetně aplikace ochranných impregnací proti špíně a vodě provádí a zajištuje naše centrum parní čištění povrchů na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a Diamond Professional™.

Čištění povrchů horkou párou

Potřebujete zajistit kvalitní a odborné parní čištění a renovaci povrchů ve Vaší domácnosti, bytě, domě, kancelářích či obchodních prostorách ve Vašem regionu?

Parní čištění povrchů Praha, parní čištění povrchů Brno, parní čištění povrchů Plzeň,  parní čištění povrchů Mělník, parní čištění povrchů Česká lípa, parní čištění povrchů Mladá Boleslav, parní čištění povrchů Liberec, parní čištění povrchů Ústí nad Labem, parní čištění povrchů Děčín, parní čištění povrchů Kladno, parní čištění povrchů Benešov, parní čištění povrchů Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin.

Čištění povrchů horkou párou

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, parní čištění a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru parní čištění – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých a elastických povrchů ovin, a dřevěných povrchů.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější domov a prostředí je rozšířit své pravidelné parní čištění a údržbu povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na parní čištění koberce a parní čištění čalounění, odstraňování skvrn a údržbu dřevěných a tvrdých povrchů či dlažby, povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná firma. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

Čištění povrchů horkou párou

IICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC.

Asociace IICRC si dává za poslání svého působení na trhu snahu a odhodlání pomáhat udržovat domovy a obchody a bytové či pracovní prostory zdravé. Podle Úřadu pro ochranu životního prostředí, průměrný člověk stráví 90 procent nebo více času v uzavřených prostorách, kde se koncentrace znečišťujících látek může být dvakrát až pětkrát (a někdy více než 100 krát) vyšší než venkovní úrovních.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslového a bytového parního čištění povrchů.

Čištění povrchů horkou párou

Parní čištění povrchů a inspekce povrchů

Parní čištění povrchů a inspekce povrchů je zajišťována prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – BSR-IICRC S220 o tvrdém povrchu povrchové krytiny a její inspekce. Zpevněná plocha povrchové krytiny a její problematika profesionálního parní čištění a údržby včetně ochrany povrchů stoupá a je potřeba nezaujatého inspekčního hodnocení a metodologií odborně způsobilou stranou na základě procesní normy pro profesionální kontrolu tvrdých povrchů a povrchových krytin včetně vhodného doporučení údržby po instalaci či parního čištění a impregnaci povrchových materiálů.

Parní čištění povrchů má své zákonitosti a prostřednictvím inspekce povrchových materiálů a stavu povrchů je zjištěno, že každá má své jedinečné vlastnosti a každá kontrola je pečlivě hodnocena z hlediska řádného uplatňování této normy. V některých případech je možná i odchylka od definované normy a v takovýchto případech je třeba užít zdravý rozum a profesionální úsudek, který musí být vykonáván ve všech případech.

Profesionální odborné parní čištění a inspekce povrchů pomocí vyškoleného technika či vedoucího pracovníka je důležité proto, aby Vaše povrchů a byla řádně a kvalitně vyčištěna a to prostřednictvím způsobilých dílčích kroků dle norem IICRC a systému Diamond Professional™. I když jsou Vaše povrchy pravidelně udržovány, může objevit v průběhu profesionálního parní čištění na povrchu flek či mapa, je zapotřebí vhodně a odborně redukovat či odstranit to co není vidět na první pohled a pomůže Vám vaši povrchů u udržet svěží a kvalitně vyčištěnu a ochráněnu.

Čištění povrchů horkou párou

Inspekce povrchů v rámci parní čištění povrchů je velice důležitá. Jedním z důležitých kroků je určení a zjištění hodnoty PH povrchů y a materiálu, abychom mohl zvolit vhodný technologický koncept z hlediska použití vhodné brusné složky a brusných nástrojů a následných speciálních čističů systému Diamond Professional™. Certifikace IICRC nás vede k poznání a dodržení základních principů profesionální metodiky parní čištění povrchů a to vyhodnocení PH faktorů a zvolením vhodného chemicko-technologického postupu užití a fázování jednotlivých brusných a čistících složek v rámci více fázového parní čištění povrchů.

Čištění povrchů horkou párou

Čištění povrchů horkou párouParní čištění povrchů a hodnota PH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada. Naše firma používá profi PH metry – digitální přístroje užívané pro odběry vzorků, které díky speciální laserové čočce zaměří PH povrchu před parní čištění a po čistění.

Parní čištění povrchů a inspekce povrchů zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu povrchů y dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Čištění povrchů horkou párou

Tvrdost povrchů je vektorová fyzikální vlastnost, která je definovaná jako odpor proti vnikání cizího tělesa, který vynakládá látka. Závislá je na struktuře krystalů, přesněji řečeno na pevnosti vazeb mezi částicemi v látce. Pro běžné použití v praxi je dobré se orientovat v základní tvrdosti předmětů v běžném dosahu. Například nehet má tvrdost 1,5-2. Mince 3,4-4. Kapesní nůž přibližně 5 a pokud minerál zanechává rýhu ve skle, má tvrdost větší než 5. Naši odborně způsobilí technici mají k dispozici Mohsovi jehly tvrdosti, kterými bezpečně změří tvrdost povrchu.

Čištění povrchů horkou párou

Parní čištění povrchů a vstupní důležité informace

Parní čištění povrchů či nový povrch a může zlepšit vzhled každé místnosti či prostoru. Chcete-li, aby Vaše povrchy a byla čisté, je nutné pravidelně Vaše povrchy udržovat. Nejen kvalitní mop, ale i především kvalitní a z hlediska PH vhodný přípravek. Po určité době a čase, i přesto jak moc máte kvalitní pomůcky je třeba povrchů u podrobit profesionálnímu parnímu čištění či parní čištění a impregnaci a tak nakonec budete muset zavolat a obrátit se na profesionální firmu zajišťující odborné a renomované parní čištění , parní čištění a impregnaci povrchů.

Parní čištění povrchů může a bývá leckdy špinavá práce. Pro důkladné a renomované parní čištění povrchů je třeba mít kvalitní a profesionální vybavení . Asociace IICRC v souvislosti s tímto oborem zveřejnily příběhy důvěřivých spotřebitelů, kteří reagovali na nízkonákladové parní čištění povrchů za super a nejnižší cenu a se stali obětí neetického chování tzv. levných firem , kteří se nebojí lhát a klamat spotřebitele a dělat nekvalitní práci. Toto naše firma a filozofie podnikání striktně odmítá a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snaží bránit a bojovat a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty.

Čištění povrchů horkou párou

Naše firma na základě certifikace IICRC a profesionálního systému parní čištění povrchů Diamond Professional™ vypracovala pro naše klienty níže uvedený přehled hlavních bodů, který je vhodné při výběru renomované odborně způsobilé firmy na parní čištění povrchů mít na zřeteli:

Parní čištění povrchů & cena – pokud inzerovaná a sdělená cena zní příliš dobře a jeví se jako velmi nízká (30-50,- Kč per m2), je to opravdu podezřelé. Nízká cena obvykle odpovídá nízké kvalitě pro jakýkoli produkt nebo službu. Legitimní podnikatelé a firmy jako je např. PARNÍ Čistění Express® mají výdaje, které nelze opominout – platba licencí, daní, pojištění, mzdy zaměstnanců, pořízení a provoz kvalitních nástrojů, kvalitní webové stránky, administrativní zázemí firmy a každá solidní prosperující firma si klade za cíl vytvářet zisk, který jí umožňuje nákup nových technologií, školení managementu a techniků aj.

Parní čištění povrchů & kvalita – nikdy nemá být cena služeb, být jediným kritériem pro výběr renomované firmy na parní čištění povrchů . Cena, která se na první okamžik jeví jako vysoká nemusí být signál o odmítnutí takovéto firmy či nabídky. Je vhodné vždy zjistit co se za tzv. vyšší cenovou hladinou skrývá a jaká je její podstata neb platí jediné to ve všech profesích = kvalitní práce si zaslouží kvalitní cenu.

Parní čištění povrchů & reklama – v inzerovaných reklamách a upoutávkách nelze v mnoha případech zjistit co přesně cena zahrnuje a z čeho se skládá, a tak je zapotřebí požádat o pevnou cenu písemně e-mailem před zahájením prací či detailní vysvětlení cenové nabídky po telefonu. Zeptejte se, jakou metodu a dílčí kroky bude případná prováděcí firma používat včetně metody parní čištění a na výhody a nevýhody této metody ve srovnání s jinými metodami a firmami.

Parní čištění povrchů & školení – profesionální školení renomované firmy vyžadují pro firmu nemalé výdaje a je vždy v rámci naší firmy směrováno na vedení a zaměstnance, proto aby se zapojily do formálního vzdělání v různých čisticích disciplínách. Spotřebitelé by měli požádat o informace v rámci cenové nabídky, zda je firma odborně způsobilá a formálně proškolená prováděcí firma včetně pojištění odpovědnosti.

Parní čištění povrchů & zkušenosti – léta zkušeností jsou neustále kombinovány s formálními vzdělávacími a školícími programy a tímto se významně podílejí na zkušenostech a odbornosti svých zaměstnanců a techniků. Profesionální firmy si mohou dovolit zaměstnávat takové techniky a prováděcí pracovníky, kteří mají schopnosti a technologické zkušenosti a technické zázemí k provedení renomovaného parní čištění povrchů .

Parní čištění povrchů & profesionální jednání – zárukou renomované firmy je skutečnost, že firma v rámci objednávky nevyvíjí na klienta žádný tlak. Pracovníci jsou a musí být zdvořilý a ochotný věnovat čas důkladnému vysvětlení z hlediska metodiky parní čištění a odpovědět na všechny otázky. Spotřebitel by měl nikdy cítit pod tlakem a to proto, že neexistuje jedno kritérium pro výběr parní čištění povrchů . Vždy se jedná o několik kombinace faktorů, které je třeba brát v úvahu rozhodnutí o výběru vhodné firmy.

Čištění povrchů horkou párou

Parní čištění povrchů a objednávka

Objednávka parní čištění povrchů a impregnace povrchů předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné parní čištění povrchů objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky parní čištění povrchů a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Čištění povrchů horkou párouAdresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a rozsah plochy
 3. Materiál a typ povrchů
 4. Doplňkové služby
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Parní čištění povrchů a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve kterém se povrch nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení parní čištění povrchů vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Čištění povrchů horkou párouAdresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka parního čištění povrchů vždy zahrnuje základní parní čištění a čistící kroky včetně kroků parního čištění a leštění. Cena může být upravena, jelikož se na podlaze může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota aj. Speciální čističe, impregnační přípravky jsou účtovány separátně za příplatek. Jejich použití je vždy ze strany našich pracovníků konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Čištění povrchů horkou párou

Parní čištění horkou párou a technické informace

Parní čištění a čištění párou a jeho absolutní a konstantní účinnost je dána především teplotou páry na výstupu z trysky či nástavce. Konstantní znamená, že základní parní čističe, které mají elektrický ohřev mohou mít teplotní výkyvy v dosažené konečné teplotě páry a to na výstupu z parní hlavice. Absolutní teplota páry, která vystupuje z trysky parního čističe, má teplotu kolem 100°C a záleží na typu parního čističe – vyvíječe jak dlouho v případě delší kontinuální pracovní doby s používáním páry tuto teplotu je parní čistič schopen vyvíjet a dodávat ven bez změny teploty.

Parní čistič a jeho pára se při práci se sice zchladí, ale přesto jsou nečistoty ulpívající na povrchu znatelně teplejší než je podklad. Díky těmto teplotním rozdílům se špína oproti povrchu silněji rozpíná, a tím se uvolní skoro sama od sebe. Uvolňovací sílu páry můžete ještě zvýšit dodatečným použitím mechanických prostředků jako jsou čisticí utěrky nebo speciální kartáčky.

Parní čističe a technické typy a jejich účinnost

Parní čištění a čištění párou a jeho účinnost je přímo odvislé dle typu a výkonu parního čističe. Každý parní čistič a jeho účinnosti je založena na kombinaci tlaku, rychlosti a teploty vodní páry a především množství vyrobené páry. Parní čističe dělíme na dva druhy – elektrické a dieselové.

Čištění povrchů horkou párou

Elektrické parní čističe

Parní čističe na elektřinu se dělí na čističe s vysavačem, což je kombinace čističe a vysavače nebo pouze parní čističe bez odsávání. Jejich výhodou je fakt, že je lze zapojit na domácí provoz díky napětí a příkonu na 230V. Ty nejlepší elektrické parní čističe disponují vysávací jednotkou do tzv. mokré lázně, kam se pod tlakem vysají uvolněné nečistoty a mají tři funkce: vyvíjení páry – ohřev vody – vysávání nečistot. Ty nejlevnější ve většině případů nedisponují kontinuální doplňující nádobou na vodu a nemají extra nádobu na chemikálii či desinfekci, která se pomocí čerpadla pod tlakem přimíchává do horké vlhké páry a o to účinněji čistí a především desinfikují čištěný povrch. Tato deviza je důležitá především u pravidelných udržovacích úklidech.

Parní elektrické čističe se rozdělují na domácí a profesionální. Jejich rozlišnost je především v tom, zda mají příkon na 230V či na 400V. Domácí a poloprofesionální parní elektrické čističe na 230V nemají konstantní parní výkon po celou dobu práce neb jedna fáze musí rozděleně obsloužit u těch poloprofesionálních tři úkony: výrobu páry v kotli stroje, vyvíjení páry z kotle ven na povrch, odsávání páry z povrchu do vysávací jednotky. Z tohoto důvodu je již zřejmé, že jedna fáze na 230V musí rozdělit svoje síly mezi tři úkony v jednom čase. Jejich výkonost je od 1-7Kw výkonu produkce páry a objemově od 5kg – 15kg páry za hodinu.

Profesionální parní elektrické čističe na 400V (3-fázové) profesionální elektrické parní čističe, již disponují vším co třeba k profesionálnímu parnímu úklidu a čištění je třeba. Parní vyvíjecí jednotka (1-fáze), parní ohřev spirály v topném kotli (1-fáze) a především vysávací jednotka (1-fáze). Díky 3-fázovému režimu, lze s klidným srdcem hovořit o kontinuálním výkonu pracovního režimu parního čističe. Jejich výkon se pohybuje od 7,5Kw – po 20Kw výkonu a jsou schopni vyrobit od 15Kg – 50Kg páry za hodinu.

Dieslové parní čističe

Profesionální mobilní parní dieselové čističe, odborně nazývanými spíše praní vyvíječe s naftovým ohřevem vody jsou určeny především na profesionální čištění, odmašťování a hloubkovou desinfekci povrchů. Hlavní výhoda v použití parního ohřevu spočívá v rychlosti natopení a připravenosti stroje. Stroj elektrický natopí za cca 20 min, stroj dieselový za 2 min. Výhodou a jasnou mezní hranicí mezi elektrickými parními stroji a dieselovými parními vyvíječi je produkce třech typů páry – ostrá, suchá, vlhká a mokrá, což u elektrických parních čističů není možné.

Čištění povrchů horkou párou

Nejvýkonnější průmyslový parní vyvíječe s dieselovým ohřevem s množstvím páry dostatečným pro nejtěžší průmyslové aplikace, fasádní povrchy, stavební nečistoty, silně odmašťující čištění od průmyslových olejů a maziv se pyšní vysoce výkonným topným kotlem o výkonu od 30Kw až 80Kw (elektrické parní vyvíječe dosahují hodnot k 20Kw). Tyto profesionální stroje, které naše firma používá pro průmyslové čištění kovových nosníků, kovových konstrukcí v halách, čištění elektroinstalačních materiálů a rozvodných jednotek, čištění kamenných povrchů jako jsou žulové schody, náhrobní kameny, leštěné kamenné povrchy, čištění a odstranění graffiti z akrylátových a silikátových natahovaných omítek aj.

Čištění povrchů horkou párou

Parní čištění s regulací suché až mokré páry, ergonomické ovládání na pistoli a plynulá regulace mokrá / suchá pára, možnost hadice dlouhé 30 – 90 metrů bez kolísavosti výkonu páry to je nekompromisním řešení pro čištění odolných mastnot a grafitu ve slévárnách, průmyslu, restauračních zařízení, gastro provozech,, čištění fasádních povrchů a střech a vysoko a těžko dostupných míst zajišťuje naše firma prostřednictvím těchto profesionálních strojů. Tyto stroje dokonale vyčistí vaše stroje bez vniknutí vlhkosti do konektorů a elektronických částí a díky produkovanému objemu a výroby páry zcela zajistí vysoce kvalitní a efektivní výsledek práce našich pracovníků.

Speciální nástavce na profi parní čištění povrchů

Čištění povrchů horkou párou

Parní čištění a čištění horkou párou je prováděno v mnoha případech a realizací v rámci naší firmy profesionálním systémem plošného parního čištění MOSMATIC Steam PRO. Tento systém je výsledkem několika letého výzkumu inovace výrobců parní strojů a parních vyvíječů s renomované švýcarské firmy MOSMATIC AG.

Čištění párou a nepřekonatelnou výhodou a předností tohoto čištění je fakt, že z malé ač výkonné parní trysky tento systém MOSMATIC dokáže vytvořit čistící plochu kolem 40cm v průměru při konstantním tlaku a výkonu páry na čištěný povrch. Tím se posouvá technika parního čištění nad hranice stávajících dostupných možností a umožňuje mnohonásobně zvýšit efektivitu parního čištění ploch, zdí, stropů, stěn, obkladů, podlah, dlažeb, kuchyňských a potravinářských provozů, fasád, střech a venkovních či vnitřních interiérových povrchů, kde není vhodné pracovat přímo s vodou.

Parní čistění a přednosti čištění horkou párou

Čištění povrchů horkou párou

Čištění párou a jeho hlavními přednosti:

 • Ekologické čištění bez chemických přípravků či s minimálním množstvím.
 • Ošetřený povrch zůstává dočasně antistatický.
 • Vysoká úroveň hygieny – likviduje viry, bakterie, houby a další bacily.
 • Očištěný povrch zůstává bez zbytků nečistot, čímž se prodlužuje doba opětovného čištění.
 • Téměř destilovaná pára, která neobsahuje soli.
 • Mnohostranné využití v domácnosti i průmyslu.
 • Horká pára pod silným tlakem proniká hluboko pod povrch organických materiálů.
 • Zneškodníte i nejhorší nečistoty, jakou jsou mastnoty, vosky a oleje.
 • Odstraňuje nežádoucí pachové stopy.
 • Čištění velkého množství materiálů a povrchů.
 • Vhodné pro alergiky – anti alergenní čištění
 • Čištěním párou dochází k likvidaci choroboplodných zárodků.
 • Likviduje především viry, alergeny, bakterie, roztoče, plísně a houby.

Parní čištění a jeho použití:

 • Zdravotní péče – boj s infekcemi a běžnými bakteriemi
 • Čištění ulic – tvrdý boj s odstraňováním žvýkaček a graffiti
 • Průmysl – hloubkové čistění a odmašťování s minimálními prostoji
 • Smluvní čištění – zlepšování viditelných výsledků čištění v kratším čase
 • Stravování & potravinářská výroba – zachování nejvyšších standardů čištění a hygieny
 • Průmyslové haly a výrobní provozy
 • Volný čas a pohostinnost – kladný první dojem, který přispívá k úspěšnému podnikání

Parní čistění povrchů a materiálů horkou párou

Čištění povrchů horkou párou

Naše firma zajišťuje čištění párou a parní čištění v níže uvedených oblastech:

PARNÍ ČIŠTĚNÍ POVRCHŮ

 • parní čištění dlažeb
 • parní čištění obkladů
 • parní čištění podlah
 • parní čištění schodů
 • parní čištění betonu
 • parní čištění stropů
 • parní čištění fasád
 • parní čištění střech
 • parní čištění konstrukcí
 • parní čištění průmyslových strojů

PARNÍ ČIŠTĚNÍ PROSTOR

 • parní čištění interiérů
 • parní čištění kuchyní
 • parní desinfekce prostor
 • parní čištění spotřebičů
 • parní čištění oken
 • parní čištění sociálních prostor
 • parní čištění toalet
 • parní čištění nábytku a postelí
 • parní čištění koberců a textilií
 • parní čištění a odmašťování

Parní čištění povrchů horkou párou a metodika čištění

Čištění povrchů horkou párou

Čištění horkou párou a parní čištění povrchů, podlah a schodů ve Vašich prostorách se řídí jednoduchými pravidly a postupy:

 1. Zmapování celkového prostoru a zpřesnění odhadu času a ceny a m2.
 2. Parní / horkovodní čištění podlah či povrchů včetně zákoutí, spár, soklů aj.
 3. Parní / horkovodní odmaštění povrchů podlah, spár a schodů + nano čištění aj.
 4. Parní / horkovodní čištění podlah včetně aplikace čistícího přípravku.
 5. Strojové umytí podlah včetně neutralizace povrchu podlahy či povrchu.
 6. Impregnace, nátěry, voskování, olejování podlah, ochrana povrchů.
 7. Finální kontrola a doladění detailů prováděných úkonů.
 8. Předání zakázky a vyúčtování se zákazníkem.

Pro parní čištění horkou párou a odmašťování povrchů, podlah a schodů naší firmy jsou naši pracovníci vybaveni kvalitními stroji, pomůckami a technikou. Důležité je říci, že to málo co potřebují musí a je kvalitní a funkční pomůcka či technika a silné čistící nano přípravky, kterou jsou ekologicky šetrné k životnímu prostředí a mají nejvyšší možnou účinnosti čištění v kombinaci s horkou párou, tím že pracují a čistí absolutně při jiné teplotě než-li za běžného stavu.

Čištění povrchů horkou párou

Parní čištění povrchů a materiálu horkou párou se dělíme v rámci naší firmy na níže uvedené skupiny a oblasti a to dle typu materiálu, znečištění, stavu povrchu a použití vhodné čistící technologie:

Nízkotlaké parní čištění

DESINFEKCE A MYTÍ POVRCHŮ

Tlak: 10bar = Teplota: 30°– 180°C

 • parní čištění textilií
 • parní čištění nábytku
 • parní desinfekce prostor
 • parní čištění PVC a LINA
 • parní čištění spotřebičů
 • parní čištění koberců
 • parní čištění matrací
 • parní čištění kuchyní
 • parní čištění provozů
 • parní mytí povrchů
 • parní desinfekce povrchů
 • parní čištění elektroinstalací

Vysokotlaké parní čištění

ČIŠTĚNÍ A REVITALIZACE POVRCHŮ
Tlak: od 200bar = Teplota: 80°– 130°C

 • parní čištění podlah
 • parní čištění dlažby
 • parní čištění spár
 • parní odmašťování povrchů
 • parní sanace betonu
 • parní čištění schodů
 • parní čištění fasád
 • parní čištění střech
 • parní čištění kamene
 • průmyslové parní čištění
 • parní čištění konstrukcí
 • parní čištění stěn a opláštění

Nízkotlaké parní čištění a metodika čištění povrchů

Parní mytí a desinfekce horkou párou nízkotlakými stroji je vhodné na mytí a desinfekci materiálů, povrchů, spotřebičů, oken, textilií. Výhodou a předností nízkotlakého parního čištění je především nízký tlak páry, který na desinfikovaný – mytý a čištěný povrch aplikován je vhodný na šetrné materiály. Hlavní čistící médium nízkotlakým systémem a metodou je objem – teplota a vlhkost či ostrost páry ve vteřině, který dokáže parní stroj či parní vyvíječ vyprodukovat. Samozřejmě je vhodné v mnohých případech čištěné či desinfikované povrchy také kombinovaně čistit nano čističi a horkou párou, aby výsledek byl co nejlepší – např. spečeniny, mastnota, silné nečistoty, skvrny, fleky, mapy aj. Tento systém je vhodný především do interiérového mytí- desinfekce – čištění povrchů a materiálů v domácnostech, firmách, kanceláří, prostorách kde nelze pracovat s vodou, kuchyňských provozech, restauračních zařízení, hotelových provozech, veřejných prostorách – WC aj či sanitárních a hygienických či elektroinstalačních zařízeních.

Čištění povrchů horkou párou

Parní dezinfekcí textílií a koberců vytvoříte prostředí nepřátelské k roztočům, bakteriím a plísním. Doporučujeme Vám naše hloubkové strojová parní , pěnové nebo horkovodní čištění s použitím profi bezchlórové desinfekce, kterou lze postříkat DEZISANEM Spray a nechat řádně vyschnout. Následně budou koberce a potahoviny připraveny k používání. Tato metoda DEZISAN je šetrná ke všem materiálům včetně jemné kůže, textilu a gumy. Její aplikací předejdete vzniku zápachu popřípadě již vzniklý zápach zcela odstraníte a zabezpečíte tím mikrobiální čistotu, která je dobrou prevencí před vznikem kožních plísní.

Horkovodní a parní antibakteriální čištění koberců

Hloubkově znečištěné koberce jsou v rámci námi nabízených služeb ve většině případů hloubkově čištěny profi přístroji s využitím horké vody či vlhké páry. Při čištění koberců a textilií výsledek čištění zlepšen používáním horkého roztoku místo roztoku pokojové teploty. Přesné testy ukázaly, že čištění koberců s roztokem jen o 10 °C teplejším než je pokojová teplota, přináší výsledek, kterého je u běžného čištění dosaženo až napodruhé. Profi horkovodní a parní systém STEAM PRO s okamžitým ohřevem vody umožňuje disponovat s horkou vodou ihned po zapnutí přístroje. Není třeba dlouho čekat, než se ohřeje roztok v celé nádrži a tak pracujeme s horkou vodou či vlhkou párou kontinuálně.

Profesionální kobercové horkovodní a parní extraktory STEAM PRO se v celosvětovém pojetí řadí mezi absolutní špičku. Již několikrát získaly prestižní zlaté ocenění, které každoročně uděluje americký „The Carpet and Rug Institute“. Tato nezávislá organizace posuzuje kobercovou čisticí techniku od mnoha výrobců a vyhodnocuje jednotlivé produkty podle kritérií, mezi které se řadí mimo jiné účinnost sání, schopnost zanechávat vyčištěný povrch co nejsušší, hlučnost nebo šetrnost vůči čištěnému povrchu.

Hloubkové čištění koberců těmito profesionálními přístroji, jenž jsou vybaveny interním tepelným výměníkem, který má čisticí roztok na 80 stupňů Celsia, dokáží díky ohřevu se zvýšit chemickou reakci, která působí na čištěný textilní povrch mnohem účinněji než zastudena. Vysávání aplikovaného roztoku obstarává vysoce výkonný sací motor, který vyvíjí podtlak až 30,4 kPa. Nádrže na roztok a nečistoty poskytují kapacitu téměř 50 litrů a 5 metrů dlouhé hadice, tudíž stroje jsou obsluhovány v širokém rádiusu bez mnoha přechodů čištění koberců.

Čištění povrchů horkou párou

Parní čištění koberců s použitím účinné certifikované chemie PROCHEM nabízíme na silně zamaštěné koberce. Čištění párou má spoustu výhod. V prvé řadě je parní čištění ekologické, nezatěžuje životní prostředí hlavně díky tomu, že k čistění párou nejsou potřeba žádné chemické čistící prostředky. Do parního čističe lijeme pouze čistou vodu, kterou stroj změní v páru a ze speciálního zásobníku je přimíchána šetrná chemikálie pro desinfekci vlákna. Pára vychází ze stroje vlhká a pod tlakem. Další velkou výhodou parního stroje je možnost hloubkového čištění.

Při hloubkovém čištění koberců vlhkou a horkou párou, která se snadno dostane do hloubky materiálů a spolehlivě zničí všechny choroboplodné zárodky a bakterie a to i díky vysoce účinné chemikálii absolutně reagující s teplotou horké páry. Čištění párou je snadné, rychlé a kvalitní a je velmi často používáno jako dílčí krok v rámci celostní kůry a více stupňového hloubkového čištění koberců.

Čištění povrchů horkou párou

Čištění povrchů horkou párou

Parní čištění a desinfekci sedaček a čalouněného nábytku provádíme hloubkovým horkovodním nebo parním čištěním profi systémem STEAM PRO Hot box v kombinaci a užitím profi desinfekčních přípravků DEZISAN, likvidující pachy, bakterie, viry, plísně, odstraňující skvrny. Nepoškozují žádné materiály – jsou nekorozivní. Neobsahují agresivní nebo hořlavé látky jako chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly. Nedráždí pokožku. Ošetřené povrchy jsou dlouhodobě chráněny. Přípravky nezanechávají nepříjemný zápach, naopak příjemně voní.

Vysokotlaké parní čištění a metodika čištění povrchů

Čištění povrchů horkou párou

Parní čištění a revitalizace povrchů horkou párou vysokotlakými stroji a profesionálními parními systémy je založeno na principu kombinace a spojení dvou elementárních složek – voda (tlak) a horká pára (teplota) s další kombinací třech faktorů a to suché páry – vlhké páry – ostré páry. Tyto uvedené parametry nastavení prostřednictvím parních profesionálních systémů lze různě kombinovat. Naše firma má díky dlouhodobým zkušenost vytvořeno již několikero vhodný konceptů a metodických postupů z hlediska parního čištění – revitalizace a sanace povrchů a materiálů a to od malospotřebitelského hobby zákazníka až po průmyslové a výrobní provozy a objekty.

Parní vysokotlaké čištění, odmašťování povrchů a materiálů je tlakové mytí – desinfekce až k vysokotlakému čištění povrchů či sanace materiálů nebo tryskání materiálů. Tlakové čištění je činnost, při které dochází k čištění různých povrchů a materiálů využíváním proudu vody pod vysokým tlakem s velikou kinetickou energií a čištěním s kombinací horké páry v různé plynném skupenství.

Čištění povrchů horkou párou

Parním vysokotlakým čištěním horkou vodou je díky kombinaci síle proudu – tlaku vody a teploty vody – páry směřované k čištěnému povrchu je možné odstranit například:

 • atmosférické nečistoty (prachové částice, smog, saze)
 • organické nečistoty (řasy, plísně, mechy a pod.)
 • graffiti, barvy, laky a mořidla
 • mastností a olejových skvrn
 • cementový povlak, rez i solné výkvěty
 • pogumování betonových, asfaltových a antiskidových povrchů
 • žvýkačky a gumové či silikonové zbytky nečistot

Parní vysokotlaké čištění horkou vodou a párou a jeho hlavní princip vysokotlakého čištění je založen na mechanickém odtržení špíny z povrchu, aplikací vody o veliké kinetické energii. Ta je dána její rychlostí, tedy tlakem a hmotností, tedy průtokem. Na rozdíl od klasického vodního čištění, při kterém je kinetická energie vyráběna velkým množstvím vody, je zde její spotřeba kvůli vysokému tlaku až o 75% nižší, při mnohonásobném čistícím efektu.

Parní tlakové čištění je ekologicky šetrnou formou čištění pomocí různé síly tlaku vody a teploty vody vysokotlakého přístroje a sestavy. Díky této technologii je možné odstranit prach, barvu, bláto ze zdí, kovů, cest, chodníku, olejové skvrny z podlah, různorodou špínu z dopravných prostředků, odstranění graffiti z budov, mytí materiálů od starých nátěrů a popisů a jejich přípravu pro další úpravu nebo renovaci, atd.

Čištění povrchů horkou párou

Parní vysokotlaké čištění a revitalizace povrchů a materiálů horkovodním parním čištěním povrchů, podlah či schodů mluví jednoznačně kombinaci a použití speciálních profesionálních čistících hlavic systému Mosmatic™. Tímto systémem a metodou Mosmatic™ je profesionální a vysoce účinná metoda ekologického čištění povrchů. Tato metoda je založena principu vysokotlakého parního čištění povrchů prostřednictvím vody a horké páry s pracovní sílou od 200 barů a teplotou vody od 80°C stupňů.

Parním čištění horkovodní párou profesionálním systémem Mosmatic™ jsme schopni vyčistit níže uvedené povrchy:

 • Venkovní a vnitřní podlahy
 • Ražený beton
 • Lícové pásky (brick)
 • Skládané dlažby
 • Schody a schodiště
 • Terasy
 • Parkovací stání
 • Keramické dlažby
 • Porfýr
 • Kamenné chodníky
 • Zámkové dlažby
 • Garážové vjezdy
 • Bazénové obklady
 • Střechy a fasády

Parní čištění horkou párou a vodou vysokotlakým systémem Mosmatic™ pracuje s velmi vysokým tlakem vody a objemem horké páry prostřednictvím rotačních trysek, které v těsné a konstantní vzdálenosti od čištěného povrchu díky tlaku vodě a objemu páry dokáží udělat v okamžiku v podstatě zázraky. Celý proces hloubkového čištění se odehrává pod hlavním krytem hlavice, která jednoznačně zamezí rozstřiku nečistot a vody s to především díky okamžitému odsávání do velkoobjemového zásobníku vysavače, který nečistoty odsává a povrch zároveň vymývá.

Parní čištění graffiti horkovodním parním čištěním

Čištění povrchů horkou párou

Tato metoda patří mezi profesionální metody čištění a odstraňování graffiti. Z hlediska postupu čištění a odstraňování graffiti z omítky či fasády rozlišujeme dva případy:

Odstranění graffiti z tradiční cementové omítky bez nátěru a odstranění graffiti z cementové omítky natřená fasádní barvou. Tradiční cementová omítka bez nátěru se čistí čistícím gelem a štětcem rovnoměrně nanáší na graffiti a krouživými pohyby masíruje plochu tak dlouho, dokud se barva nezačne rozpouštět. Následně povrch studeným a horkým tlakovým čištěním vymyje a samozřejmě s optimální teplotou cca 80 stupňů a s plošným tlakem 60-90bar.

Čištění graffiti z cementová omítky, jenž je natřená fasádní barvou vyžaduje věnování pozornosti třem okolnostem:

Je fasádní barva již starší a plně vyschlá?
Je fasádní barva nanesena v silné vrstvě?
Je fasádní barva stabilní nebo jsou prsty po přejetí povrchu od barvy?
Výsledek úspěšnosti čištění graffiti samozřejmě záleží na kvalitě podkladu a především na stáří a hloubce graffiti.

Anti-graffitovými impregnacemi a nátěry doporučujeme chránit jakékoliv vyčištěné či nově vystavené objekty před novým nebo dalším napadením graffiti. Anti-graffiti systém uzavře podklad proti pronikání barvy a jejích rozpouštědel.

Parní nanotechnologické čištění graffiti

Čištění povrchů horkou párou

Tato metoda patří mezi speciální metody čištění a odstraňování graffiti. Z hlediska postupu čištění a odstraňování graffiti tuto metodu používáme na odstranění graffiti z pískovců, soch, průčelí, památek, historických materiálů a přírodních kamenů či tzv. citlivých materiálů, kam řadíme podklady typu – umělá hmota, fólie, auto laky, dopravní značky a reklamní panely.

Odstranění graffiti z výše uvedených povrchů není jednoduché, obzvláště když se jedná o starší znečištění. Např. díky savosti pískovce vniká barva hluboko pod povrch a tam vytvrzuje. Zde používá kombinaci anti-graffiti spreje jenž obsahuje srovnatelné účinné látky jako čistící gel. Díky jeho konzistenci se penetruje hlouběji do podkladu a rozpouští tak barvu ve větší hloubce. Substance hned po nastříkání napění a změní se v gel, který „nasává“ složky barvy do sebe. Takto vzniklý gel jede společně s barvou snadno odstranit díky vysoce účinnému parnímu čištění. Tento postup se mimo jiné osvědčuje obzvláště u broušených podkladů a popisy fixem

Odstranění graffiti z citlivých podkladů provádíme kombinací speciálního čističe na polykarbonát. Mezi tyto citlivé podklady řadíme – umělou hmotu, fólie
dopravní značky, reklamní panely atd. Kombinace parního čištění a tohoto čističe dokáže šetrně odstranit sprejové barvy i popisy fixem z citlivých podkladů a částečně také z podkladů citlivých na rozpouštědla např. měkké umělé hmoty, auto laky, syntetické laky, folie odolávajícím rozpouštědlům, dopisní schránky
plastová okna, výtahy, odpadkové koše, elektrorozvaděče, dveře, prodejní automaty, výkladní skříně či telefonní budky nebo autobusové zastávky atd.

Parní čištění průmyslových konstrukcí a elektroinstalací

Čištění povrchů horkou párou

Zde je používána kombinace nízkotlakého a vysokotlakého čištění horkou párou a to převážně vlhkou nebo suchou párou, tak aby nedošlo k průniku vody do citlivých zařízení a nenarušení bezpečnosti a chodu zařízení.

Čištění povrchů horkou párou

Po skončení důkladné údržby a parní desinfekci, mytí či čištění povrchů, materiálu lze doporučit provedení široké škály možných ochran povrchů od základních antibakteriálních impregnací či hydrofobních nebo olejofóbních impregnací až po možnost nejmodernějších typů samočistících ochranných impregnací na bázi nanotechnologických metod.

Čištění povrchů horkou párou

Impregnace a ochrana povrchů

Impregnace a ochrana vybroušených a vyčištěných povrchů je velmi důležitá. Pomáhá udržet vyčištěné materiály výrazně delší dobu, jelikož vyčištěný povrch povrchů y je ochráněn vrstvou molekul, které obalí strukturu povrchu a zamezí tak pronikání nečistot do vyčištěného povrchu a je tak mnohem snadnější parní čištění a údržba povrchu , jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu vyčištěné povrchů y.

Čištění povrchů horkou párouImpregnace povrchů dle norem britské certifikace IICRC a profesionálního systému parní čištění povrchů Diamond Professional™ je prováděna dle měření infra teplotním měřičem a hydro měřičem z hlediska vlhkosti povrchu. Tyto informace nám následně umožní zvolit vhodný čas aplikace penetrace či impregnace na vyčištěný povrch povrchů y. V případě zbytkové vlhkosti v povrchu povrchů y, může dojít k nedostatečnému zesíťovaní nano částic impregnace a slabé ochraně.

Voskování a polymerizace povrchů

Impregnace povrchů voskem (polymerizace) zabraňuje před nadměrným opotřebením a ušpiněním. Díky povrchové úpravě a vrstvě získá povrchů a také vlastnosti proti uklouznutí a mnohem lépe se udržuje v čistotě. Základem procesu je velmi důkladné mechanické oparní čištění podkladu případné odstranění starých polymerů – strhávačem vosků, neutralizace a vyschnutí, nanesení ochranné polymerové vrstvy.

Ukázka technického procesu voskování povrchů

Čištění povrchů horkou párou

Voskování povrchů velmi účinně předchází obrušování povrchů od písků, prachu, pylu, otěrem při chůzi, a jiných nečistot. Tím vznikají mikropóry do kterých se dostává nečistota, která se velmi špatně odstraňuje. Tímto vlivem se povrchů a stává matná, mění se barva a velmi špatně se čistí. Toto vše pravidelná péče a celoroční údržba vyřeší v předstihu a ke spokojenosti obou stran.

Pro specifické zatížení povrchu povrchů používáme jako ochranu polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a hedvábně matnou optikou. Úprava polymerním voskem splňuje požadavky normy DIN 18032 protiskluzovosti. Metoda je vhodná pro sanaci ochranného filmu High-Speed (mechanické vytvrzení polymerní vrstvy), která násobně zvyšuje odolnost ošetřeného povrchu.

Nabízíme i aplikaci polymerních vosků určených do lékařských zařízení splňující nejpřísnější hygienické normy. Při použití jakýchkoli polymerních vosků je třeba zvážit, zda je tato úprava vhodná pro zamýšlené zatížení povrchů.

Nanotechnologická impregnace a ochrana povrchů

Čištění povrchů horkou párou

Nanotechnologická impregnace povrchů a dlažbových povrchů systémem FINALIT Professional™ s hydrofobním a nepřilnavým nano efektem okamžitě reaguje a přilne dokonale k povrchu. Nanotechnologická impregnace má super hydrofobní vlastnosti, odpuzuje nečistoty a zamezuje jejich přilnutí do struktury materiálu. Tím velmi zjednodušuje běžné parní čištění materiálů a významně prodlužuje jejich životnost a vylepšuje optický vzhled.

FINALIT Professional™ je systém ochrany a impregnace povrchů , kdy dochází ke spojení ochranných částic s podkladem a je vytvořen absolutně spolehlivý ochranný mechanismus pro povrch. Impregnovaný a formovaný povrch zůstává ovšem paropropustný – má možnost „dýchat“. To nám umožňuje vytvořit díky této technologii hydrofobní, olejofóbní a acidofobní úpravu povrchu.

Čištění povrchů horkou párou

Nanotechnologická impregnace povrchů je prováděna buď ruční válečkovací nebo strojní metodou postřiku impregnačního roztoku pomocí ručního aplikátoru nebo strojního aplikátoru. Strojní metodu postřiku provádíme patentovaným systémem WAGNER ©.

Nanotechnologická impregnace je z hlediska optiky především forma transparentního impregnačního povrchu na bázi nanočástic, který vytváří vysoce hydrofobní ochranu povrchů ových a či keramických materiálů. Ošetřený materiál je paropropustný – prodyšný a chrání před vnějšími vlivy jako např. jsou: špína, voda a jiné kapaliné látky. Provedená aplikace je zcela bez zápachu, chemicky odolná proti přípravkům do hodnoty pH13, plně transparentní bez viditelné vrstvy. Díky změně̌ povrchového napětí vyperlí tekutiny od povrchu pryč̌ a nečistota nemůže přilnout k povrchu.

Čištění povrchů horkou párou

Zvýrazňující impregnace povrchů

Zvýrazňující a oživující impregnace povrchů je z hlediska optiky především forma zvýrazňujícího a prohlubujícího impregnačního povrchu na bázi hybridních nanočástic, tedy spojení nano částic a polymerních a polyuretanových částic, které tvoří silnou a odolnou vrstvu impregnovaného povrchu.

Zvýrazňující impregnace povrchů mají různé jakosti a stupně zvýraznění a především různé životnosti trvanlivosti zvýraznění tónů a barev povrchu a dle těchto ukazatelů se především určuje nová hladina takovýchto impregnačních nátěrů. Velice důležité vzít na vědomí, že volba typu zvýrazňující impregnace je stanovena především dle PH povrchu povrchů y, kamenného a keramického povrchu, jeho savosti, je struktury a celkového opotřebení povrchu.

Zvýrazňující impregnace povrchů jsou dva typy a to jednosložkové zvýrazňující impregnace, které se používají především na vysoce opotřebených površích neb mají silnou viskozitu a silný zvýrazňující účinek a také se vyznačují především dlouhou dobou schnutí, což znamená cca 12hod bez zátěže. Dvousložkové impregnace jsou často používané pro jejich rychleschnoucí vlastnosti vs. jednosložkové impregnace a to cca 3-5hodin. Mají menší viskozitu, ale toto je nahrazeno dvousložkovou více fázovou aplikací prostřednictvím zvýrazňující penetrace a ochranné transparentní impregnace. Následně je možné pak povrchu strojově zaleštit a díky vícevrstvému penetračnímu základu určit nebo volit úroveň a tón zvýraznění povrchů , a keramických povrchů.

Čištění povrchů horkou párou

Protiskluzná impregnace povrchů

Bezpečnostní protiskluzná impregnace povrchů , betonových a keramických povrchů je aplikována nanesením speciálního prostředků a ochrannou impregnaci určenou ke zvýšení protiskluzovosti povrchu povrchů y. Poté provádíme denní údržbu, ke které postačí čistá voda s občasným použitím stopového množství přípravku firmy Finalit pro univerzální povrchů ové materiály, který podporuje stálost vlastností ošetřeného povrchu. Přípravek má mimo mycích schopností také výhodu, že v jednom ošetřuje a udržuje protiskluzného vlastnosti povrchů y. Aplikace odpovídá běžnému mytí povrchů y – je levná a snadná.

Například každá dlažbová povrchů a má uveden protiskluz v jakém je vyrobena (jedná se pouze o hodnotu kluzné/protiskluzné plochy). Stupně protiskluznosti se značí R 9 až R 13 podle normy DIN 51130. R 9 na šikmé ploše v úhlu 6-10 stupňů, R 10 v úhlu 10-19 stupňů, R 11 v úhlu 19-27 stupňů, R 12 v úhlu 27-35 stupňů a R 13 nad 35 stupňů. Stupeň protiskluznosti výrobci značí písmeny A – B – C, kdy je C nejvyšší stupeň. Do běžné domácnosti není důvod proti skluz více řešit. V okolí bazénu či veřejných prostor je již tento údaj důležitý a je na něj kladen velký důraz.

Hodnotu protiskluzových vlastností lze zvýšit i vhodným mechanickým opracováním povrchů y s kombinací vhodné protiskluzové bezpečnostní impregnace, kdy povrch zaleštíme abrazivními pady do požadované hrubosti normy na skluznost mokrého povrchu. U všech forem speciálních protiskluzových úprav je nutné počítat s vyšší náročností pravidelné údržby upraveného povrchu, aby zůstaly dlouhodobě zachovány jeho protiskluzové vlastnosti.

Samočistící fotokatalytické ochrany povrchů

Ochrana povrchů se samočistícím efektem provádí naše firma na základě odborné způsobilosti a aplikační certifikace prostřednictvím multifunkční suspenze FN NANO® s fotokatalytickým efektem. Povrchy zdí a střech mohou velmi snadno a za přijatelnou cenu získat samočistící schopnost, která je udrží dlouhodobě čisté s životností kolem 10-ti let.

Čištění povrchů horkou párou

Takto profesionálně ošetřený povrch netrpí uplýváním sazí ani prachových částic či tvorbou pavučin a takto ošetřené povrchy neporůstají zelenou řasou a návazně pak ani lišejníky a mechy. K dosažení uvedeného stačí profesionální aplikace ochranných impregnačních multifunkčních nátěrů suspenzemi FN NANO® s fotokatalytickým efektem.

Samočistící suspenze FN NANO® jsou v plném slova smyslu nanotechnologií budoucnosti. Mezi nanotechnologické produkty můžeme počítat i nátěrové hmoty, jejichž mikroskopická struktura a složení jsou založeny uplatnění nových poznatků z oblasti mikrosvěta. Tyto produkty využívají specifických vlastností nanočástic nebo nanovláken pro výrazné zvýšení kvalitativních parametrů, nebodosažení zcela nových vlastností (mimořádná odolnost proti otěru, minimální odraz radarového signálu, snížená prostupnost elektromagnetického záření, vysoká tepelněizolační schopnost, samočistící povrchy, parní čištění vzduchu a vody a další).

Vizualizace schéma fotokatalýzy | FN NANO®

Čištění povrchů horkou párou

FN NANO® jsou svým složením vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ve směsi anorganických pojiv. Nanesený nátěr po zaschnutí vytvoří na povrchu vysoce porózní tenkou vrstvu o síle 0,005 – 0,05 mm. Patentovaná kompozice FN NANO® vytváří takovou strukturu a morfologii vrstvy, v níž je maximálně zachována foto aktivita nanočástic TiO2. 1m2 plochy pokryté suspenzí FN NANO® tak vytváří 500 m2 fotoaktivní plochy nanočástic TiO2, na níž může probíhat fotokatalytický́ proces. To zajišťuje povrchům ošetřeným FN NANO® mimořádnou fotokatalytickou účinnost a samočistící schopnost s 10-ti letou životností ochrany ošetřených svislých a šikmých povrchů fasád, střech a zdiva.

Vizualizace reakční schopnosti fotokatalýzy | FN NANO®

Čištění povrchů horkou párou

Ideálním podkladem pro samočistící fotokatalytické ochranné povrchové suspenze FN NANO® je beton, silikátové omítky a barvy, kámen (zejména vápenec, mramor, opuka, pískovec), neglazovaná keramika (obklady, cihly, střešní tašky). Aplikovat lze i na akrylátové omítky a barvy. Nanášení vyžaduje speciální air-less technologii a aparaturu, provádí se stříkáním (pistole HVLP) v prostřednictvím certifikované odborně prováděcí firmy.

Referenční aplikace fotokatalytických samočistících povrchů | FN NANO®

Čištění povrchů horkou párou

Čištění povrchů horkou párou

Čištění povrchů horkou párou

Samočistící ochranné povrchy fasád, střech, zdiva, cihel prostřednictvím fotokatalytické suspenze FN NANO® provádíme jako samočistící ochranu povrchů v níže uvedených oblastech s 10-ti letou garancí impregnace:

 • dlouhodobé zachování čistého povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí
 • pro zamezení tvorby usazenin na povrchu ošetřeném suspenzemi FN NANO®
 • ochrana proti uplývání a redukce výskytu sazí, prachových částic, mikro kapének tuku, mastnot aj.
 • omezení výskytu a tvorby mechů a řas, kdy fotokatalytický́ efekt zabraňuje na těchto plochách růstu plísní, řas, lišejníků a mechů
 • anti-graffiti ochrana plochy, na nichž je nanesena silnější vrstva suspenze FN NANO® (0,1 –0,2 mm), vykazují díky vlastnostem silný́ antigraffiti efekt

Čištění povrchů horkou párou

Ceník profesionálních služeb

 • od 95,- Kč bez DPH per m2 | parní čištění povrchů
 • od 95,- Kč bez DPH per m2 | parní čištění dřevných povrchů
 • od 125,- Kč bez DPH per m2 | tlakové horkovodní parní čištění povrchů
 • od 85- Kč bez DPH per m2 | nano technologické parní čištění povrchů
 • od 70,- Kč bez DPH per m2 | voskování a impregnace povrchů
 • od 25,- Kč bez DPH per m2 | strojové leštění povrchů
 • od 85,- Kč bez DPH per m2 | nano impregnace povrchů
 • od 135,- Kč bez DPH per m2 | hybridní zvýrazňující impregnace povrchů
 • od 190,- Kč bez DPH per m2 | polyuretanové nátěry povrchů
 • od 250,- Kč bez DPH per m2 | protiskluzové nátěry povrchů
 • od 250,- Kč bez DPH per m2 | lakování dřevěných povrchů
 • od 250,- Kč bez DPH per m2 | základní olejování dřevěných povrchů
 • od 70,- Kč bez DPH per m2 | voskování a impregnace dřevěných povrchů
 • od 70,- Kč bez DPH per m2 | doolejování | refresh dřevěných povrchů
 • cena dle rozsahu a velikosti | samočistící fotokatalytické povrchy
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.