Impregnace a ochrana dlažby

Centrum profesionální impregnace dlažby a odborné inspekce dlažby nabízí našim klientům a zákazníkům odborné a kvalitní služby v oblasti impregnace dlažby, desinfekce dlažby, impregnace dlažby hloubkového antibakteriálního impregnace dlažby a profesionální údržby dlažby dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému Diamond Professional™v rámci České a Slovenské republiky do 48-mi hod od Vaší objednávky.

Impregnace a ochrana dlažby

Impregnace dlažby je prováděna certifikovanými metodami Nano professional™, Finalit professional™, HTC professional™, Akemi professional™, Dr. Schutz professional™, Saxo professional™ a to na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a Diamond Professional™.

V rámci čištění a údržby dlažby naši certifikovaní technici, kteří mají speciální výcvik a zkušenosti, jsou připraveni vybrat správné chemické čisticí prostředky, stroje a zařízení, nástroje a materiály ve spojení s řádnou metodikou pro udržení nebo obnovení pevného povrchu dlažby do své původní krásy a vzhledu. Certifikovaní technici Vám jsou připraveni poradit, jak se čistí a udržuje vzhled tvrdého povrchu dlažby a jak maximalizovat své investice a prodloužit životnost dlažby.

Průzkum provedený asociací IICRC zjistil, že více než osm z 10 majitelů domů a bytů či kanceláří vnímá , že zdraví své rodiny je přímo závislé na čistotě dlažby jejichž údržba je přímo závislá na zhoršení či zlepšení alergií. Vědecké studie prokázaly, že například čistící kobercové zóny jsou nejúčinnější formou pro zachycování alergenů.

Impregnaci dlažby předchází také odstranění a redukce skvrn a fleků, čištění spár, odstranění mastnot a silných nečistot včetně aplikace ochranných impregnací proti špíně a vodě provádí a zajištuje naše centrum impregnace dlažby na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a Diamond Professional™.

Impregnace a ochrana dlažby

Potřebujete zajistit kvalitní a odborné vyčištění a impregnaci dlažby ve Vaší domácnosti, bytě, domě, kancelářích či obchodních prostorách ve Vašem regionu?

Impregnace dlažby Praha , impregnace dlažby Brno, impregnace dlažby Plzeň,  impregnace dlažby Mělník, impregnace dlažby Česká lípa, impregnace dlažby Mladá Boleslav, impregnace dlažby Liberec, impregnace dlažby Ústí nad Labem, impregnace dlažby Děčín, impregnace dlažby Kladno, impregnace dlažby Benešov, impregnace dlažby Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin.

Impregnace a ochrana dlažby

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, čištění a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru čištění – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých dlažbových povrchů, kamenných a dřevěných povrchů.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější domov a prostředí je rozšířit své pravidelné čištění a údržbu povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na čištění koberce a čištění čalounění, odstraňování skvrn a údržbu dřevěných a tvrdých dlažby či dlažby, kamenných povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná firma. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

Impregnace a ochrana dlažby

IICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC.

Asociace IICRC si dává za poslání svého působení na trhu snahu a odhodlání pomáhat udržovat domovy a obchody a bytové či pracovní prostory zdravé. Podle Úřadu pro ochranu životního prostředí, průměrný člověk stráví 90 procent nebo více času v uzavřených prostorách, kde se koncentrace znečišťujících látek může být dvakrát až pětkrát (a někdy více než 100 krát) vyšší než venkovní úrovních.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslového a bytového čištění povrchů.

Impregnace a ochrana dlažby

Impregnace dlažby a inspekce dlažby

Impregnace dlažby a inspekce dlažby je zajišťována prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – BSR-IICRC S220 o tvrdém povrchu dlažbové krytiny a její inspekce. Zpevněná plocha dlažbové krytiny a její problematika profesionálního čištění a údržby včetně ochrany povrchů stoupá a je potřeba nezaujatého inspekčního hodnocení a metodologií odborně způsobilou stranou na základě procesní normy pro profesionální kontrolu tvrdých povrchů a dlažbových krytin včetně vhodného doporučení údržby po instalaci či vyčištění a impregnaci dlažbových materiálů.

Impregnace dlažby má své zákonitosti a prostřednictvím inspekce dlažbových materiálů a stavu dlažby je zjištěno, že každá má své jedinečné vlastnosti a každá kontrola je pečlivě hodnocena z hlediska řádného uplatňování této normy. V některých případech je možná i odchylka od definované normy a v takovýchto případech je třeba užít zdravý rozum a profesionální úsudek, který musí být vykonáván ve všech případech.

Impregnace a ochrana dlažby

Profesionální odborné čištění a inspekce dlažby pomocí vyškoleného technika či vedoucího pracovníka je důležité proto, aby Vaše dlažby byla řádně a kvalitně vyčištěna a to prostřednictvím způsobilých dílčích kroků dle norem IICRC a systému Diamond Professional™. I když jsou Vaše dlažby pravidelně udržovány, může objevit v průběhu profesionálního čištění na povrchu flek či mapa, je zapotřebí vhodně a odborně redukovat či odstranit to co není vidět na první pohled a pomůže Vám vaši dlažbu udržet svěží a kvalitně vyčištěnu a ochráněnu.

Inspekce dlažby v rámci impregnace dlažby je velice důležitá. Jedním z důležitých kroků je určení a zjištění hodnoty PH dlažby a materiálu, abychom mohl zvolit vhodný technologický koncept z hlediska použití vhodné čistící chemické složky a speciálních čističů systému Diamond Professional™. Certifikace IICRC nás vede k poznání a dodržení základních principů profesionální metodiky impregnace dlažby a to vyhodnocení PH faktorů a zvolením vhodného chemicko-technologického postupu užití a fázování jednotlivých čistících složek v rámci více fázového impregnace dlažby.

Impregnace a ochrana dlažby

Impregnace a ochrana dlažbyImpregnace dlažby a hodnota PH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada. Naše firma používá profi PH metry – digitální přístroje užívané pro odběry vzorků, které díky speciální laserové čočce zaměří PH povrchu před čištění a po čistění.

Impregnace dlažby a vstupní důležité informace

Impregnace dlažby či nová dlažby může zlepšit vzhled každé místnosti. Chcete-li, aby Vaše dlažby byla čistá, je nutné pravidelně Vaši dlažbu udržovat a impregnovat. Nejen kvalitní mop, ale i především kvalitní a z hlediska PH vhodný přípravek, který nenarušuje impregnaci dlažby. Po určité době a čase, i přesto jak moc máte kvalitní pomůcky je třeba dlažbu podrobit profesionálnímu čištění a opětovné impregnaci a tak nakonec budete muset zavolat a obrátit se na profesionální firmu zajišťující odborné a renomované čištění a impregnaci dlažby.

Impregnace dlažby je odborná práce a pro důkladné a renomované impregnace dlažby je třeba mít kvalitní a profesionální vybavení. V poslední době v novinových článcích a televizní zpravodajských pořadech média varují spotřebitele ohledně čištění a impregnaci dlažby jako o snadném příjmu peněz formou neprofesionálních operací. Média v souvislosti s tímto oborem zveřejnily příběhy důvěřivých spotřebitelů, kteří reagovali na nízkonákladové impregnace dlažby za super a nejnižší cenu a se stali obětí neetického chování tzv. levných úklidových firem , kteří se nebojí lhát a klamat spotřebitele a dělat nekvalitní práci. Toto naše firma a filozofie podnikání striktně odmítá a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snaží bránit a bojovat a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty.

Naše firma na základě certifikace IICRC a profesionálního systému impregnace dlažby Diamond Professional™ vypracovala pro naše klienty níže uvedený přehled hlavních bodů, který je vhodné při výběru renomované odborně způsobilé firmy na impregnace dlažby mít na zřeteli:

Impregnace a ochrana dlažby

Impregnace dlažby & cena – pokud inzerovaná a sdělená cena zní příliš dobře a jeví se jako velmi nízká (20-40,- Kč per m2), je to opravdu podezřelé. Nízká cena obvykle odpovídá nízké kvalitě pro jakýkoli produkt nebo službu. Legitimní podnikatelé a firmy jako je např. Čistění Express® mají výdaje, které nelze opominout – platba licencí, daní, pojištění, mzdy zaměstnanců, pořízení a provoz kvalitních nástrojů, kvalitní webové stránky, administrativní zázemí firmy a každá solidní prosperující firma si klade za cíl vytvářet zisk, který jí umožňuje nákup nových technologií, školení managementu a techniků aj.

Impregnace dlažby & kvalita – nikdy nemá být cena služeb, být jediným kritériem pro výběr renomované firmy na impregnace dlažby. Cena, která se na první okamžik jeví jako vysoká nemusí být signál o odmítnutí takovéto firmy či nabídky. Je vhodné vždy zjistit co se za tzv. vyšší cenovou hladinou skrývá a jaká je její podstata neb platí jediné to ve všech profesích = kvalitní práce si zaslouží kvalitní cenu.

Impregnace dlažby & reklama – v inzerovaných reklamách a upoutávkách nelze v mnoha případech zjistit co přesně cena zahrnuje a z čeho se skládá, a tak je zapotřebí požádat o pevnou cenu písemně e-mailem před zahájením prací či detailní vysvětlení cenové nabídky po telefonu. Zeptejte se, jakou metodu a dílčí kroky bude případná prováděcí firma používat včetně metody čištění a na výhody a nevýhody této metody ve srovnání s jinými metodami a firmami.

Impregnace dlažby & školení – profesionální školení renomované firmy vyžadují pro firmu nemalé výdaje a je vždy v rámci naší firmy směrováno na vedení a zaměstnance, proto aby se zapojily do formálního vzdělání v různých čisticích disciplínách. Spotřebitelé by měli požádat o informace v rámci cenové nabídky, zda je firma odborně způsobilá a formálně proškolená prováděcí firma včetně pojištění odpovědnosti.

Impregnace dlažby & zkušenosti – léta zkušeností jsou neustále kombinovány s formálními vzdělávacími a školícími programy a tímto se významně podílejí na zkušenostech a odbornosti svých zaměstnanců a techniků. Profesionální firmy si mohou dovolit zaměstnávat takové techniky a prováděcí pracovníky, kteří mají schopnosti a technologické zkušenosti a technické zázemí k provedení renomovaného impregnace dlažby.

Impregnace dlažby & profesionální jednání – zárukou renomované firmy je skutečnost, že firma v rámci objednávky nevyvíjí na klienta žádný tlak. Pracovníci jsou a musí být zdvořilý a ochotný věnovat čas důkladnému vysvětlení z hlediska metodiky čištění a odpovědět na všechny otázky. Spotřebitel by měl nikdy cítit pod tlakem a to proto, že neexistuje jedno kritérium pro výběr impregnace dlažby. Vždy se jedná o několik kombinace faktorů, které je třeba brát v úvahu rozhodnutí o výběru vhodné firmy.

Impregnace a ochrana dlažby

Impregnace dlažby a profesionální objednávka

Objednávka impregnace dlažby předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné impregnace dlažby objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky impregnace dlažby a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Impregnace a ochrana dlažbyAdresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a rozsah znečištění
 3. Materiál a typ dlažby
 4. Doplňkové služby
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Impregnace dlažby a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které povrch nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení impregnace dlažby vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Impregnace a ochrana dlažbyAdresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Impregnace dlažby a technické informace

Metod impregnace dlažby je několik – voskování dlažby, polymerizace dlažby, pastování dlažby, olejování dlažby, epoxidové nátěry dlažby, polyuretanové nátěry dlažby, lakování dlažby, nano formátování a nano impregnace dlažby, zvýrazňující hybridní impregnace dlažby, bezpečnostní protiskluzové impregnace dlažby aj.

Impregnace dlažby a příprava povrchů dlažby

Čištění a impregnace dlažby se řídí jednoduchými pravidly a postupy dle směrnic certifikace IICRC a Diamond Professional™.

 1. Zmapování celkového prostoru a zpřesnění odhadu času a ceny.
 2. Odprášení dlažby včetně zákoutí, spár, soklů aj.
 3. Odmaštění dlažby a spár + horkovodní parní čištění aj.
 4. Hloubkové vyčištění povrchů a dlažby včetně aplikace profi čistícího přípravku.
 5. Neutralizace a vymytí dlažby včetně vysušení povrchu dlažby a dlažby.
 6. Impregnace, nátěry, voskování a ochrana povrchu dlažby.
 7. Strojové leštění dlažby a dlažby či zaleštění přírodní dlažby.
 8. Finální kontrola a doladění detailů prováděných úkonů.
 9. Předání zakázky a vyúčtování se zákazníkem.

Čištění a impregnace dlažby vyžaduje vybavení kvalitními čistícími koncentráty a profesionální čistící technikou. V jednoduchosti je krása a tak i naši pracovníci nemají víc než opravdu potřebují. Důležité je říci, že to málo co potřebují musí a je kvalitní a funkční pomůcka či technika.

 1. Vodní vysavač na suché a mokré vysávání včetně extrakčního-mokrého čištěním povrchů.
 2. Průmyslový vysavač na hrubé odprášení a vysávání stavebních nečistot.
 3. Kartáčovací rotační stroj na hrubý vymytí povrchu a spár
 4. Horkovodní parní tlakový čistící systém Mosmatic
 5. Kotoučový stroj na hloubkové impregnace dlažby a schodů
 6. Kvalitní škrabky a žiletky UNGER
 7. Kartáče a rýžáky
 8. Kvalitní čistící pady na hloubkové impregnace dlažby
 9. Přípravky na čištění – desinfekci – leštění – impregnaci – voskování
 10. Kvalitní mopy

Impregnace dlažby a typy ochraných povrchů dlažby

Impregnace a ochrana dlažby

Impregnace a ochrana vyčištěných dlažby je velmi důležitá. Pomáhá udržet vyčištěné materiály výrazně delší dobu, jelikož vyčištěný povrch dlažby je ochráněn vrstvou molekul, které obalí strukturu povrchu a zamezí tak pronikání nečistot do vyčištěného povrchu a je tak mnohem snadnější čištění a údržba povrchu , jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu vyčištěné dlažby.

Impregnace a ochrana dlažbyImpregnace dlažby dle norem britské certifikace IICRC a profesionálního systému impregnace dlažby Diamond Professional™ je prováděna dle měření infra teplotním měřičem a hydro měřičem z hlediska vlhkosti povrchu. Tyto informace nám následně umožní zvolit vhodný čas aplikace penetrace či impregnace na vyčištěný povrch dlažby. V případě zbytkové vlhkosti v povrchu dlažby, může dojít k nedostatečnému zesíťovaní nano částic impregnace a slabé ochraně.

Voskování a polymerizace dlažby a dlažbových podlah

Impregnace dlažby voskem (polymerizace) zabraňuje před nadměrným opotřebením a ušpiněním. Díky povrchové úpravě a vrstvě získá dlažby také vlastnosti proti uklouznutí a mnohem lépe se udržuje v čistotě. Základem procesu je velmi důkladné mechanické očištění podkladu případné odstranění starých polymerů – strhávačem vosků, neutralizace a vyschnutí, nanesení ochranné polymerové vrstvy.

Ukázka vizualizace technického procesu voskování dlažby a dlažbových dlažby

Impregnace a ochrana dlažby

Voskování dlažby a dlažbových dlažby velmi účinně předchází obrušování dlažby od písků, prachu, pylu, otěrem při chůzi, a jiných nečistot. Tím vznikají mikropóry do kterých se dostává nečistota, která se velmi špatně odstraňuje. Tímto vlivem se dlažby stává matná, mění se barva a velmi špatně se čistí. Toto vše pravidelná péče a celoroční údržba vyřeší v předstihu a ke spokojenosti obou stran.

Pro specifické zatížení povrchu dlažby používáme jako ochranu polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a hedvábně matnou optikou. Úprava polymerním voskem splňuje požadavky normy DIN 18032 protiskluzovosti. Metoda je vhodná pro sanaci ochranného filmu High-Speed (mechanické vytvrzení polymerní vrstvy), která násobně zvyšuje odolnost ošetřeného povrchu.

Nabízíme i aplikaci polymerních vosků určených do lékařských zařízení splňující nejpřísnější hygienické normy. Při použití jakýchkoli polymerních vosků je třeba zvážit, zda je tato úprava vhodná pro zamýšlené zatížení dlažby.

Nanotechnologická impregnace a ochrana dlažby

Impregnace a ochrana dlažby

Nanotechnologická impregnace dlažby a dlažbových dlažby systémem FINALIT Professional™ s hydrofobním a nepřilnavým nano efektem okamžitě reaguje a přilne dokonale k povrchu. Nanotechnologická impregnace má super hydrofobní vlastnosti, odpuzuje nečistoty a zamezuje jejich přilnutí do struktury materiálu. Tím velmi zjednodušuje běžné čištění materiálů a významně prodlužuje jejich životnost a vylepšuje optický vzhled.

FINALIT Professional™ je systém ochrany a impregnace dlažby, kdy dochází ke spojení ochranných částic s podkladem a je vytvořen absolutně spolehlivý ochranný mechanismus pro povrch. Impregnovaný a formovaný povrch zůstává ovšem paropropustný – má možnost „dýchat“. To nám umožňuje vytvořit díky této technologii hydrofobní, olejofóbní a acidofobní úpravu povrchu.

Impregnace a ochrana dlažby

Nanotechnologická impregnace dlažby je prováděna buď ruční válečkovací nebo strojní metodou postřiku impregnačního roztoku pomocí ručního aplikátoru nebo strojního aplikátoru. Strojní metodu postřiku provádíme patentovaným systémem WAGNER ©.

Impregnace a ochrana dlažby

Nanotechnologická impregnace je z hlediska optiky především forma transparentního impregnačního povrchu na bázi nanočástic, který vytváří vysoce hydrofobní ochranu dlažbových a kamenných či keramických materiálů. Ošetřený materiál je paropropustný – prodyšný a chrání před vnějšími vlivy jako např. jsou: špína, voda a jiné kapaliné látky. Provedená aplikace je zcela bez zápachu, chemicky odolná proti přípravkům do hodnoty pH13, plně transparentní bez viditelné vrstvy. Díky změně̌ povrchového napětí vyperlí tekutiny od vlákna pryč̌ a nečistota nemůže přilnout k vláknu.

Zvýrazňující impregnace a oživení dlažby

Impregnace a ochrana dlažby

Zvýrazňující a oživující impregnace je z hlediska optiky především forma zvýrazňujícího a prohlubujícího impregnačního povrchu na bázi hybridních nanočástic, tedy spojení nano částic a polymerních a polyuretanových částic, které tvoří silnou a odolnou vrstvu impregnovaného povrchu.

Zvýrazňující impregnace dlažby mají různé jakosti a stupně zvýraznění a především různé životnosti trvanlivosti zvýraznění tónů a barev povrchu a dle těchto ukazatelů se především určuje nová hladina takovýchto impregnačních nátěrů. Velice důležité vzít na vědomí, že volba typu zvýrazňující impregnace je stanovena především dle PH povrchu dlažby, kamenného a keramického povrchu, jeho savosti, je struktury a celkového opotřebení povrchu.

Zvýrazňující impregnace dlažby jsou dva typy a to jednosložkové zvýrazňující impregnace, které se používají především na vysoce opotřebených površích neb mají silnou viskozitu a silný zvýrazňující účinek a také se vyznačují především dlouhou dobou schnutí, což znamená cca 12hod bez zátěže. Dvousložkové impregnace jsou často používané pro jejich rychleschnoucí vlastnosti vs. jednosložkové impregnace a to cca 3-5hodin. Mají menší viskozitu, ale toto je nahrazeno dvousložkovou více fázovou aplikací prostřednictvím zvýrazňující penetrace a ochranné transparentní impregnace. Následně je možné pak povrchu strojově zaleštit a díky vícevrstvému penetračnímu základu určit nebo volit úroveň a tón zvýraznění dlažby, kamenných a keramických povrchů.

Impregnace a ochrana dlažby

Protiskluzná impregnace a úprava dlažby

Bezpečnostní protiskluzná impregnace dlažby, kamenných a keramických povrchů je aplikována nanesením speciálního prostředků a ochrannou impregnaci určenou ke zvýšení protiskluzovosti povrchu dlažby. Poté provádíme denní údržbu, ke které postačí čistá voda s občasným použitím stopového množství přípravku firmy Finalit pro univerzální dlažbové materiály, který podporuje stálost vlastností ošetřeného povrchu. Přípravek má mimo mycích schopností také výhodu, že v jednom ošetřuje a udržuje protiskluzného vlastnosti dlažby. Aplikace odpovídá běžnému mytí dlažby – je levná a snadná.

Například každá dlažbová dlažby má uveden protiskluz v jakém je vyrobena (jedná se pouze o hodnotu kluzné/protiskluzné plochy). Stupně protiskluznosti se značí R 9 až R 13 podle normy DIN 51130. R 9 na šikmé ploše v úhlu 6-10 stupňů, R 10 v úhlu 10-19 stupňů, R 11 v úhlu 19-27 stupňů, R 12 v úhlu 27-35 stupňů a R 13 nad 35 stupňů. Stupeň protiskluznosti výrobci značí písmeny A – B – C, kdy je C nejvyšší stupeň. Do běžné domácnosti není důvod proti skluz více řešit. V okolí bazénu či veřejných prostor je již tento údaj důležitý a je na něj kladen velký důraz.

Hodnotu protiskluzových vlastností lze zvýšit i vhodným mechanickým opracováním dlažby s kombinací vhodné protiskluzové bezpečnostní impregnace, kdy povrch zaleštíme abrazivními pady do požadované hrubosti normy na skluznost mokrého povrchu. U všech forem speciálních protiskluzových úprav je nutné počítat s vyšší náročností pravidelné údržby upraveného povrchu, aby zůstaly dlouhodobě zachovány jeho protiskluzové vlastnosti.

Lakování, voskování a impregnace dlažby

Ochranné nátěry a impregnace dlažby se dělí a metodicky rozlišují na různé úrovně dle stavu povrchu. Každý technologický proces a stav povrchu je specifický a je zapotřebí ho nejdříve zanalyzovat a navrhnout vhodnou metodu nátěru či impregnace dle stavu dlažby.

Impregnace a ochrana dlažby

Metody profesionální údržby dlažby a keramických povrchů:

 1. Voskování a impregnace dlažby pochozími vosky| Dr. Schutz
 2. Ochranné polyuretanové nátěry dlažby 2-komponentními nátěry

Voskování a impregnace dlažby a keramické dlažby

Impregnace dlažby (polymerizace) zabraňuje před nadměrným opotřebením a ušpiněním. Díky povrchové úpravě a vrstvě získá dlažby také vlastnosti proti uklouznutí a mnohem lépe se udržuje v čistotě. Základem procesu je velmi důkladné mechanické očištění podkladu případné odstranění starých polymerů – strhávačem vosků, neutralizace a vyschnutí, nanesení ochranné polymerové vrstvy.

Impregnace a ochrana dlažby

Voskování dlažby metodou tzv. polymerizace je proces nanesení polymerové disperze na voděodolné a lakované dlažbové krytiny typu dřevo, korek, parkety, laminát, přírodní lakované povrchy. Vznikne tak jednolitá vrstva, která uzavře její povrch a vyplní mikro póry. Takto ošetřená dlažby je zabezpečená před nadměrným opotřebením, méně se špiní a snadno udržuje. Má také velmi dobré protiskluzné vlastnosti.

Voskování nebo-li impregnace dlažby pracuje s několika stupni kvalit vosků od základních – krátkodobých až po tvrdé – dlouhodobé. Tyto vosky mají různé optické vlastnosti od matu až po výrazný lesk.

Vosky (polymery) na dlažbu jsou prostředky, které chrání původní vzhled dlažby, zjednoduší a urychlí denní i opakovanou údržbu. Je možné snadno odstraňovat otisky podrážek a jiné nečistoty. Toto speciální ošetření nakonec ovlivní úklidový program i z pohledu výše následných nákladů. Je potřeba vědět, zda je povrch dlažby vhodný pro daný typ ošetření a zda se povrch má lesknout.

Voskování dlažby předchází strhnutí původních vosků, pak následuje řádné strojové předmytí dlažby. Po té se ochranná vrstva vosku nanáší ve dvou až třech vrstvách. Výhodou tohoto povrchového ošetření se nečistoty na dlažbě tolik nezachytávají a zjednoduší se její údržba. Po provedení služby se vylepší vzhled povrchu.

Impregnace a ochrana dlažby

Impregnace a polyuretanové nátěry dlažby

Renovace lina a PVC dlažby úzce souvisí a odborným prováděním ochranných polyuretanových nátěrů a či barevných renovačních nátěrů lina a PVC dlažby speciálními 2-komponentními nátěry s životností a garancí formou 5-ti leté záruky.

Lakování a tzv. kolorování lina a PVC dlažby je jedinou cestou úspěšné renovace povrchu dlažby. Tento proces renovace vždy probíhá po odborném vyčištění povrchu a na čistý a suchý povrch aplikují renovační nátěry.

Transparentní ochranný polyuretanový nátěr provádíme v různém optickém provedení (extramatný, matný nebo lesklý). Tuto variantu lze zvolit tehdy, je-li stávající povrch pouze silně znečištěný, popřípadě mírně mechanicky opotřebený nebo jemně poškrábaný. Při renovaci aplikujeme dva nátěry, které se provádějí v cca dvouhodinovém odstupu za sebou. Dlažba je po dalších asi 12 hodinách plně použitelná.

Barevný ochranný a renovační polyuretanový nátěr je vhodný a provádí se všude tam, kde je již povrch dlažby silně mechanicky opotřebený, poškrábaný nebo jsou na něm skvrny, které vznikly chemickými prostředky, dezinfekcemi, migrací změkčovadel z gumy do povrchu EP nebo vlivem UV záření. Takto nevzhledný povrch bude barevným PU nátěrem plně zakryt a vznikne ve své podstatě úplně nová dlažba. Barva nového povrchového nátěru se volí dle škály vzorníku RAL.

Díky širokým možnostem v této oblasti renovací povrchu dlažby, lze vytvořit například barevné intarzie a povrch může nátěrem získat protiskluznou hodnotu R10 a speciální finální nátěr dokáže chránit vůči barevným chemikáliím, barvám na vlasy a migraci změkčovadel. Pro objekty s extrémními požadavky na mechanickou odolnost povrchu je možné vytvořit finální keramický nátěr. Zkrátka možnosti chemie v této oblasti jsou významné.

Impregnace a ochrana dlažby

Ceník profesionálních služeb

 • od 50,- Kč bez DPH per m2 | základní voskování a polymerizace dlažby
 • od 75-, Kč bez DPH per m2 | zátěžové voskování a polymerizace dlažby
 • od 85,- Kč bez DPH per m2 | transparentní nano impregnace dlažby
 • od 135,- Kč bez DPH per m2 | hybridní zvýrazňující nano impregnace dlažby
 • od 190,- Kč bez DPH per m2 | polyuretanové nátěry dlažby
 • od 250,- Kč bez DPH per m2 | protiskluzové nátěry dlažby
 • od 450,- Kč bez DPH per m2 | kolorování a dobarvování dlažby
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.