Impregnace a ochrana sedaček

Impregnace sedaček a čalounění a odborné inspekce sedaček a čalounění nabízí našim klientům a zákazníkům centrum profesionální Impregnace a desinfekce sedaček a čalounění PROCHEM ČR formou renomovaných a kvalitních služeb v oblasti čištění sedaček, desinfekce sedaček, impregnace sedaček, svozu a dovozu sedaček a čalounění, hloubkového antibakteriálního Impregnace sedaček a čalounění a profesionální údržby sedaček a čalounění dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a britského systému PROCHEM Professional™ v rámci České a Slovenské republiky do 48-mi hod od Vaší objednávky.

Impregnace a ochrana sedaček

Impregnace sedaček a čalounění Praha, ČR a SK je prováděno certifikovanými metodami a profi kartáčovacími, horkovodními a parními systémy MULTI CLEAN 350 | PROCHEM STEAM PRO Hot Box a DESIDERIO , antibakteriální Impregnace sedaček a čalounění, horkovodní Impregnace sedaček a čalounění, parní Impregnace sedaček a čalounění, Impregnace sedaček a čalounění horkou vodou, Impregnace sedaček a čalounění párou, pěnové antibakteriální Impregnace sedaček a čalounění, Impregnace sedaček a čalounění se silným znečištěním, hloubkové Impregnace sedaček a čalounění, rotační kartáčování a renovace vlákna sedačky. na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a PROCHEM Professional™.

Průzkum provedený asociací IICRC zjistil, že více než osm z 10 majitelů domů a bytů či kanceláří vnímá , že zdraví své rodiny je přímo závislé na čistotě podlah jejichž údržba je přímo závislá na zhoršení či zlepšení alergií. Vědecké studie prokázaly, že například čalouněný nábytek je nejúčinnější formou pro zachycování alergenů.

Impregnace sedaček a čalounění zahrnuje také odstranění a redukce skvrn a fleků z sedaček a čalounění a čistících zón, odstranění vosků ze sedaček a čalounění, odstranění silných zvířecích znečištění a pachů, Impregnace sedaček a čalounění v kancelářích a odstranění map, desinfekce a Impregnace sedaček a čalounění, odstranění mastnot a nečistot z sedaček a čalounění včetně aplikace ochranných impregnací proti špíně a vodě provádí a zajištuje naše centrum Impregnace sedaček a čalounění na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a PROCHEM Professional™.

Impregnace a ochrana sedaček

Potřebujete zajistit kvalitní a odborné vyčištění a impregnaci sedaček a čalounění ve Vaší domácnosti, bytě, domě, kancelářích či obchodních prostorách ve Vašem regionu?

Impregnace sedaček a čalounění Praha , Impregnace sedaček a čalounění Brno, Impregnace sedaček a čalounění Plzeň,  Impregnace sedaček a čalounění Mělník, Impregnace sedaček a čalounění Česká lípa, Impregnace sedaček a čalounění Mladá Boleslav, Impregnace sedaček a čalounění Liberec, Impregnace sedaček a čalounění Ústí nad Labem, Impregnace sedaček a čalounění Děčín, Impregnace sedaček a čalounění Kladno, Impregnace sedaček a čalounění Benešov, Impregnace sedaček a čalounění Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin.

Impregnace a ochrana sedaček

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, čištění a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru čištění – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, sedaček a čalounění, tvrdých a elastických podlahovin, kamenných a dřevěných povrchů.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější domov a prostředí je rozšířit své pravidelné čištění a údržbu povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na čištění sedačky a čištění čalounění, odstraňování skvrn a údržbu dřevěných a tvrdých podlah či dlažby, kamenných povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná firma. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

Impregnace a ochrana sedaček

IICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC.

Asociace IICRC si dává za poslání svého působení na trhu snahu a odhodlání pomáhat udržovat domovy a obchody a bytové či pracovní prostory zdravé. Podle Úřadu pro ochranu životního prostředí, průměrný člověk stráví 90 procent nebo více času v uzavřených prostorách, kde se koncentrace znečišťujících látek může být dvakrát až pětkrát (a někdy více než 100 krát) vyšší než venkovní úrovních.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslového a bytového čištění povrchů.

Impregnace a ochrana sedaček

Impregnace sedaček a čalounění

Impregnace sedaček a čalounění a inspekce sedaček a čalounění je zajišťována prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – ANSI / IICRC S800 normou a referenční příručky pro profesionální inspekce textilní podlahové krytiny z roku 2014. Norma a certifikace ANSI / IICRC S800 zahrnuje prohlídku a inspekci textilní podlahové textilní krytiny zahrnující sedačky a koberečky. S800 definuje procedurální standardy a referenční příručku pro profesionální kontrolu textilní podlahové krytiny. Standard této normy definuje základní provozní postupy a techniky pro kontrolu / hodnotící: čalouněný nábytek a jeho druhy, vlastnosti a podmínky vhodné a doporučené údržba po instalaci se zaměřením na čištění a impregnaci povrchu.

Impregnace sedaček a čalounění má své zákonitosti a prostřednictvím inspekce sedaček a čalounění a textilní podlahové krytiny, je zjištěno, že každá má své jedinečné vlastnosti a každá kontrola je pečlivě hodnocena z hlediska řádného uplatňování této normy. V některých případech je možná i odchylka od definované normy a v takovýchto případech je třeba užít zdravý rozum a profesionální úsudek, který musí být vykonáván ve všech případech.

Profesionální odborné Impregnace sedaček a čalounění pomocí vyškoleného technika či vedoucího pracovníka je důležité proto, aby Váš nábytek byl řádně a kvalitně vyčištěn a to prostřednictvím způsobilých dílčích kroků dle norem IICRC a systému PROCHEM Professional™. I když jsou Vaše sedačky pravidelně udržovány, může objevit v průběhu profesionálního čištění na povrchu flek či mapa, je připraven následně certifikovaný technik a prováděcí pracovník redukovat či odstranit to co není vidět na první pohled a pomůže Vám váš čalouněný nábytek udržet svěží a kvalitně vyčištěný.

Impregnace a ochrana sedaček

Inspekce sedačky v rámci impregnace sedaček a čalounění je velice důležitá. Jedním z důležitých kroků je určení a zjištění hodnoty PH vlákna sedačky a textilie, abychom mohl zvolit vhodný technologický koncept z hlediska použití vhodné čistící chemické složky a speciálních čističů systému PROCHEM Professional™. Certifikace IICRC nás vede k poznání a dodržení základních principů profesionální metodiky Impregnace sedaček a čalounění a to vyhodnocení PH faktorů a zvolením vhodného chemicko-technologického postupu užití a fázování jednotlivých čistících složek v rámci více fázového Impregnace sedaček a čalounění a textilií.

Impregnace a ochrana sedaček

Impregnace a ochrana sedačekImpregnace sedaček a čalounění a hodnota PH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada. Naše firma používá profi PH metry – digitální přístroje užívané pro odběry vzorků, které díky speciální laserové čočce zaměří PH povrchu před čištění a po čistění.

Impregnace sedaček a vstupní důležité informace

Impregnace sedaček a čalounění či nový čalouněný nábytek může zlepšit vzhled každé místnosti. Chcete-li, aby váš čalouněný nábytek byl čistý, je nutné pravidelně Váš čalouněný nábytek vysávat a to především dobře filtrovaným vysavačem. Nejen výkon vysavače, ale především průtok vzduch a systém filtrování má ten hlavní vliv na důkladnou a efektivní pravidelnou údržbu Vašich sedaček a čalounění. Po určité době a čase, i přesto jak moc máte kvalitní vysavač je třeba čalouněný nábytek podrobit profesionálnímu čištění a impregnaci sedačky a tak nakonec budete muset zavolat a obrátit se na profesionální firmu zajišťující odborné a renomované čištění a impregnaci sedaček a čalounění.

Impregnace a ochrana sedaček

Impregnace sedaček a čalounění pomáhá redukovat textilní zbarvení a skvrny, které mohou vyplývat z různého zavinění a příčin jako je léky, parfémy, chlornany, insekticidy, zvířecí skvrny, káva, rostlinné potraviny, hořčice a další. Vzhledem k tomu, že průměrný „život“ na sedačky je zhruba mezi 12-15 lety, tak se tam předpokládá nějaké to poškození. Nicméně, s pomocí certifikovaných odborníků, Vaše stárnutí čalouněného nábytku může získat delší životnost a stabilnější vzhled.

Pro důkladné a renomované impregnace sedaček a čalounění je třeba mít kvalitní a profesionální vybavení a v poslední době v novinových článcích a televizní zpravodajských pořadech média varují spotřebitele o impregnace sedaček a čalounění jako snadné příjmu peněz formou podvodných operací. Média v souvislosti s tímto oborem zveřejnily příběhy důvěřivých spotřebitelů, kteří reagovali na nízkonákladové Impregnace sedaček a čalounění za super a nejnižší cenu a se stali obětí neetického chování tzv. čističů sedaček a čalounění , kteří se nebojí lhát a klamat spotřebitele a dělat nekvalitní práci. Toto naše firma a filozofie podnikání striktně odmítá a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snaží bránit a bojovat a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty.

Impregnace a ochrana sedaček

Naše firma na základě certifikace IICRC a profesionálního systému Impregnace sedaček a čalounění PROCHEM Professional™vypracovala pro naše klienty níže uvedený přehled hlavních bodů, který je vhodné při výběru renomované odborně způsobilé firmy na Impregnace sedaček a čalounění mít na zřeteli:

Impregnace sedaček a čalounění & cena – pokud inzerovaná a sdělená cena zní příliš dobře a jeví se jako velmi nízká (50-100,- Kč per sedací místo), je to opravdu podezřelé. Nízká cena obvykle odpovídá nízké kvalitě pro jakýkoli produkt nebo službu. Legitimní podnikatelé a firmy jako je např. Čistění Express® mají výdaje, které nelze opominout – platba licencí, daní, pojištění, mzdy zaměstnanců, pořízení a provoz kvalitních nástrojů, kvalitní webové stránky, administrativní zázemí firmy a každá solidní prosperující firma si klade za cíl vytvářet zisk, který jí umožňuje nákup nových technologií, školení managementu a techniků aj.

Impregnace sedaček a čalounění & kvalita – nikdy nemá být cena služeb, být jediným kritériem pro výběr renomované firmy na Impregnace sedaček a čalounění. Cena, která se na první okamžik jeví jako vysoká nemusí být signál o odmítnutí takovéto firmy či nabídky. Je vhodné vždy zjistit co se za tzv. vyšší cenovou hladinou skrývá a jaká je její podstata neb platí jediné to ve všech profesích = kvalitní práce si zaslouží kvalitní cenu.

Impregnace sedaček a čalounění & reklama – v inzerovaných reklamách a upoutávkách nelze v mnoha případech zjistit co přesně cena zahrnuje a z čeho se skládá, a tak je zapotřebí požádat o pevnou cenu písemně e-mailem před zahájením prací či detailní vysvětlení cenové nabídky po telefonu. Zeptejte se, jakou metodu a dílčí kroky bude případná prováděcí firma používat včetně metody čištění a na výhody a nevýhody této metody ve srovnání s jinými metodami a firmami.

Impregnace sedaček a čalounění & školení – profesionální školení renomované firmy vyžadují pro firmu nemalé výdaje a je vždy v rámci naší firmy směrováno na vedení a zaměstnance, proto aby se zapojily do formálního vzdělání v různých čisticích disciplínách. Spotřebitelé by měli požádat o informace v rámci cenové nabídky, zda je firma odborně způsobilá a formálně proškolená prováděcí firma včetně pojištění odpovědnosti.

Impregnace sedaček a čalounění & zkušenosti – léta zkušeností jsou neustále kombinovány s formálními vzdělávacími a školícími programy a tímto se významně podílejí na zkušenostech a odbornosti svých zaměstnanců a techniků. Profesionální firmy si mohou dovolit zaměstnávat takové techniky a prováděcí pracovníky, kteří mají schopnosti a technologické zkušenosti a technické zázemí k provedení renomovaného Impregnace sedaček a čalounění.

Impregnace sedaček a čalounění & profesionální jednání – zárukou renomované firmy je skutečnost, že firma v rámci objednávky nevyvíjí na klienta žádný tlak. Pracovníci jsou a musí být zdvořilý a ochotný věnovat čas důkladnému vysvětlení z hlediska metodiky čištění a odpovědět na všechny otázky. Spotřebitel by měl nikdy cítit pod tlakem a to proto, že neexistuje jedno kritérium pro výběr Impregnace sedaček a čalounění. Vždy se jedná o několik kombinace faktorů, které je třeba brát v úvahu rozhodnutí o výběru vhodné firmy.

Impregnace a ochrana sedaček

Impregnace a desinfekce sedaček a objednávka

Objednávka impregnace sedaček a čalounění předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné Impregnace sedaček a čalounění objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky Impregnace sedaček a čalounění a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Impregnace a ochrana sedačekAdresa a lokalita místa
 2. Plocha sedačky a rozsah znečištění
 3. Materiál a typ sedačky
 4. Stáří sedačky a forma údržby
 5. Doplňkové služby – klepání, impregnace
 6. Čas a preferovaný termín realizace

Impregnace sedaček a čalounění a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se čalouněný nábytek nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení impregnace sedaček a čalounění vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Impregnace a ochrana sedačekAdresa a lokalita místa
 2. Metodický koncept
 3. Odhad času + doba schnutí
 4. Cena Kč per sedací místo
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka Impregnace sedaček a čalounění vždy zahrnuje základní ekologické čistící přípravky s použitím vlastní čistící techniky. Cena může být upravena, jelikož se na koberci může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota aj. Speciální čističe, impregnační přípravky jsou účtovány separátně za příplatek. Jejich použití je vždy ze strany našich pracovníků konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Impregnace a ochrana sedaček

Impregnace sedaček a technické informace

Antibakteriální hloubkové impregnace a desinfekce sedaček a čalounění je v námi používaných metodách hloubkového impregnace a desinfekce sedaček a čalounění založeno na patentované metodě antibakteriální dezinfekce na bázi DEZISAN & SANYTOL Professional™ metody v kombinaci systému PROCHEM Professional™ certifikovaným systémem HACCP protokolem pro používání v potravinářství, medicínských a domácích prostředích. Na rozdíl od agresivních chemických čistících přípravků je desinfekce vlákna sedačky velmi šetrná, anti alergenní a nezatěžuje životní prostředí. Účinnou molekulou je PHMG (jedná se o kationtový polymer, který ničí mikroorganismy jednoduchým principem – poruší mechanicky proteiny v buněčné membráně mikroorganismu a tím dojde k rozpadu buňky). Navíc se po aplikaci této dezinfekce utvoří polymerová vrstva, která má za následek eliminaci mikroorganismů v čase. Brání opakované adhezi virů, bakterií a plísní.

Impregnace a ochrana sedaček

Impregnace sedaček a čalounění a důkladné profesionální čištění textilního vlákna je v rámci metod naší firmy úzce spjato s profi značnou PROCHEM Professional™PROCHEM Professional™ je již více než 40 let synonymem kvality ve výrobě čistících strojů a profesionální certifikované čistící chemie na sedačky a textilní vlákna. Zejména proslulý je PROCHEM Professional™ v oblasti přenosných profesionálních extrakčních strojích pro Impregnace sedaček a čalounění a čalounění. K dispozici je komplexní řada zařízení pro Impregnace sedaček a čalounění a tkanin, od kompaktního extraktoru pro čištění skvrn a čalounění až po nejvýkonnější extrakční systém vybavený duálním sacím systémem s možností připojení ohřevu vody.

Impregnace a ochrana sedaček

Hloubkové odprášení a vyklepání sedaček a čalounění

Hlavní úvodním krokem před zahájením hloubkového Impregnace sedaček a čalounění ať metodou suchého přírodního granulátu či suché pěny nebo horké vody či páry je nutnost hloubkového odprášení vlákna sedačky ideálně rotačním vodním separačním nebo sáčkovým strojem. Z tohoto důvodu našim klientům tento krok zajišťujeme použitím vysoce moderní technologie suchého vyklepání sedačky vodním separačním vysavačem HYLA či SEBO. Veškeré nečistoty zůstanou zachyceny ve vodní nádrži či HEPA zásobníku a žádný prach se nedostává zpět do místnosti. Elektrický klepač je opravdu výkonný a výsledek je ve většině případů již na první pohled viditelný.

Impregnace a ochrana sedačekNemusíte být alergik ani astmatik, aby jste pochopil a pochopila, jaké přednosti má technologie separačního vodního vysávání. HYLA™ je metoda vodního separačního vysávání , což z přístroje HYLA dělá víc než vysavač neb s HYLOU je dýchání zážitek. Hlavním nosným motivem vývoje a používání této technologie stál v roce 1990 problém s alergií a astmatem. Jak rychle, jednoduše a bez velkých nákladů odstranit prach, který vadí v podstatě každému. HYLA™ je v současné době jediný přístroj, který bez filtrů a HEPA filtrů dokáže zachytit prakticky všechny alergeny, prach a dráždivé látky a to dlouhodobě. Pro alergiky a astmatiky tedy vytváří optimální prostředí.

HYLA™ GST ve zkratce znamená „Gejzírová Separátorová Technologie“. HYLA je celosvětově patentovaná technologie samočistícího separátoru. Vzduch s prachem při průchodu vodou zdvihá gejzír vody až k separátoru, Všechen prach, který pak separátor odrazí, je ihned zachycený a spláchnutý vodou. Proto HYLA nepotřebuje žádný HEPA filtr na výstupu.

Impregnace a ochrana sedaček

Hloubkové odprášení sedaček a čalounění systémem HYLA™ GST prostřednictvím rotačního separátoru, využívá toto technické řešení k důkladnému odstraňování drobných a pevných částeček z nasávaného vzduchu. Pracuje na principu rotující mřížky, která při obvodové rychlosti přes 300 km za hodinu zaručuje vynikající filtraci vzduchu a ve spojení se systémem s vodní náplní naprosto dokonale a efektivně nahrazuje funkci filtrů a sáčků. Při uvedených otáčkách se rotující separátor chová jako neprostupná bariéra. Částice, které na první kontakt s vodní náplní nejsou ještě dostatečně smáčeny a zadrženy a pokračují k separátoru, jsou jím opakovaně strhávány do vodní tříště v prostoru mezi separátorem a vodní hladinou. Zde těžknou absorbovanou vlhkostí a postupně ukončují svoji cestu ve vodní náplni. Odtud se pak jednoduše vylijí.

Impregnace a ochrana sedačekHloubkové rotační Impregnace sedaček a čalounění metodou HYLA™ GST uvolňuje z sedačky mnoho prachu a nečistot. Právě princip rotačního separátoru je oním „kouzlem“, způsobujícím zásadní rozdíl oproti klasickým vodním vysavačům, v jejichž nádrži je množství prachových částic pouze zvlhčeno a pokračuje dále ven z vysavače, nebo je zachycováno v systému následných pevných filtrů. Pevné filtry jsou tak zanášeny mokrými nečistotami, což znamená okamžitou ztrátu výkonu vysavače a především: není-li takovýto zanesený filtr ihned důkladně vyčištěn a dezinfikován, stává se líhní plísní a bakterií, které jsou pak vyfukovány do ovzduší.

Příprava a čištění sedaček a čalounění hloubkovým klepáním metodou HYLA™ GST je určeno především k odprášení a přípravě sedačky na mokré, vakuové či suché čištění. Takové to čištění není určeno k odstraňování skvrn z sedačky, ale především k důkladnému hloubkovému vysátí, kdy efektivně zbavuje sedačky nečistot nanášených např. zvenku.

Impregnace a ochrana sedaček a čalounění

Impregnace a ochrana sedaček

Impregnace a ochrana vyčištěných sedaček a čalounění je velmi důležitá. Pomáhá udržet vyčištěné materiály výrazně delší dobu, jelikož vyčištěné vlákno je ochráněno vrstvou molekul, které obalí jádro vlákna a zamezí tak pronikání nečistot do vlákna sedačky a mnohem snadnější čištění a údržbu sedačky, jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu sedačky.

Impregnace sedaček a čalounění je prováděna buď ruční nebo strojní metodou postřiku impregnačního roztoku pomocí ručního aplikátoru nebo strojního aplikátoru. Strojní metodu postřiku provádíme patentovaným systémem WAGNER ©.

Nano Textilní vodní impregnační nano-přípravek je naší firmou používán jako impregnace pro textil a sedačky. Jedná se o transparentní impregnační nátěr na bázi nanočástic, který vytváří vysoce hydrofobní ochranu textilu a kůže. Ošetřený materiál je paropropustný – prodyšný a chrání před vnějšími vlivy jako např. jsou: špína, voda a jiné kapaliné látky. Provedená aplikace je zcela bez zápachu, chemicky odolná proti přípravkům do hodnoty pH13, plně transparentní bez viditelné vrstvy.

Nano impregnací sedačky je vlákno obaleno neviditelným ochranným filmem, který mu dodává silně hydrofobní vlastnost. Díky změně povrchového napětí vyperlí tekutiny od vlákna pryč a nečistota nemůže přilnout k vláknu.

Nano impregnace má vynikající přilnavost na všechny druhy látek z přírodních a umělých vláken, čalouněné sedací soupravy, sedačky, oblečení, potahy autosedadel, plátěné střechy kabrioletů a mnoho jiného.

Nano impregnace sedaček a čalounění vždy probíhá v neředěném stavu. Impregnovaný materiál musí být dostatečně nasycen (dokonale vlhký) proto používáme na hutnější materiály či větší plochy patentovaný strojní systém WAGNER©. Po kompletním zesíťování, které probíhá 24 hodin, je impregnace spojena s materiálem a dostává svůj plný ochranný účinek. Na obzvláště zatěžovaná místa provádíme aplikaci dvakrát. Opakováním se účinek produktu vylepšuje. Před používáním je doporučeno naimpregnovaný materiál minimálně 4 hodiny, podle možnosti přes noc, zaschnout.

Impregnace a ochrana sedaček

Ceník profesionálních služeb

 • od 65,- Kč bez DPH per sedací místo| odprášení sedačky klepacím kartáčem
 • od 130,- Kč bez DPH per sedací místo | mokré extrakční čištění
 • od 65,- Kč bez DPH per židli | mokré extrakční čištění
 • od 369,- Kč bez DPH per sedací místo | suché pěnové vakuové čištění
 • od 150,- Kč bez DPH per židli | suché pěnové vakuové čištění
 • od 369,- Kč bez DPH per sedací místo | parní hloubkové čištění
 • od 150,- Kč bez DPH per židli | parní hloubkové čištění
 • od 850,- Kč bez DPH per sedací místo | suché vakuové čištění horkou pěnou
 • od 350,- Kč bez DPH per židli | suché vakuové čištění horkou pěnou
 • od 850,- Kč bez DPH per sedací místo | horkovodní pěnové vakuové čistění
 • od 350,- Kč bez DPH per židli | horkovodní pěnové vakuové čistění
 • od 100,- Kč bez DPH per sedací místo | impregnace, nano impregnace
 • od 85,- Kč bez DPH per sedací místo | aromatizace & antibakteriální ochrana
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.