Mytí střech a budov

Centrum profesionálního mytí střech a odborné inspekce střech nabízí našim klientům a zákazníkům odborné a kvalitní služby v oblasti mytí střech, mytí konstrukcí, mytí elektrorozvaděčů, mytí žulových střech, mytí teraco střech, mytí mramorových střech, mytí betonových střech, mytí dřevěných střech, odstranění barev ze střech, odstranění lepidel ze střech, parní mytí střech, mytí opláštění budov aj.

Mytí střech a budov

Finální impregnace střech a opláštění budov jsou přirozenou samozřejmostí. Ochranou a impregnací střech nabývá povrch vodoodpudivých, olejofóbních, samočistících vlastností a matných a lesklých vzhledů dle přání a požadavku zákazníka povrch je snadné profesionálně udržovat. Revitalizace a mytí střech je prováděno dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému Diamond Professional™ v rámci České a Slovenské republiky do 48-mi hod od Vaší objednávky.

Mytí střech a budov

Dlouhodobá ochrana a impregnace střech a střešních povrchů budov, domů a objektů má za následek výrazné prodloužení životnosti stavu vyčištěné a z revitalizované střechy a především zhodnocení celkově vložené investice majitelů či SVJ sdružení do celkové životnosti vyčištěné střechy. Naše firma Čistění Express® je certifikovanou a odborně prováděcí firmou profesionálních samočistících nátěrů FN NANO® s 10-ti letou garanční zárukou samočistící účinnosti impregnačních nátěrů střech, opláštění budov, zdiva, střech a svislých či šikmých venkovních ploch a zdí.

Mytí a oplach střech je prováděno certifikovanými metodami a profesionálními systémy Mosmatic Professional™, Kranzle Professional™ a Oertzen Professional™ na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a Diamond Professional™.

Mytí střech provádíme v rámci mnoha střech a povrchů:

 • ŠINDELOVÉ STŘECHY
 • BETONOVÉ TAŠKY
 • LEPENÉ IZOLACE
 • SKLENĚNÉ STŘECHY
 • BETONOVÉ STŘECHY
 • PÁLENÉ TAŠKY
 • PLECHOVÉ STŘECHY
 • DŘEVĚNÉ STŘECHY
 • PÁLENÉ STŘECHY
 • ESOVÉ TAŠKY
 • UMĚLÉ STŘECHY
 • KAMENNÉ STŘECHY

V rámci mytí a impregnace střech naši certifikovaní technici, kteří mají speciální výcvik a zkušenosti, jsou připraveni vybrat správné brusné postupy a kroky, vhodné prostředky, stroje a zařízení, nástroje a materiály ve spojení s řádnou metodikou pro udržení nebo obnovení pevného povrchu střech do své původní krásy a vzhledu. Certifikovaní technici Vám jsou připraveni poradit, jak se čistí a udržuje vzhled tvrdého povrchu střech a jak maximalizovat své investice a prodloužit životnost střech.

Mytí střech zahrnuje také odstranění a redukce skvrn a fleků, mytí spár, odstranění mastnot a silných nečistot, mechů a řas včetně aplikace ochranných impregnací proti špíně a vodě provádí a zajištuje naše centrum mytí střech na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a Diamond Professional™.

Mytí střech a budov

Potřebujete zajistit kvalitní a odborné mytí a oplach střech na Vašem domě, kancelářích či obchodních prostorách nebo průmyslových prostorách ve Vašem regionu?

Mytí střech Praha, mytí střech Brno, mytí střech Plzeň,  mytí střech Mělník, mytí střech Česká lípa, mytí střech Mladá Boleslav, mytí střech Liberec, mytí střech Ústí nad Labem, mytí střech Děčín, mytí střech Kladno, mytí střech Benešov, mytí střech Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin.

Mytí konstrukcí

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, mytí a obnovu průmyslových a bytových střech . Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru mytí – renovace – revitalizace a ochrany střech z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých a elastických střech ovin, a dřevěných střech .

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější domov a prostředí je rozšířit své pravidelné mytí a údržbu střech prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na mytí koberce a mytí čalounění, odstraňování skvrn a údržbu dřevěných a tvrdých střech či dlažby, střech dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná firma. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

Mytí střech a budov

IICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC. Asociace IICRC si dává za poslání svého působení na trhu snahu a odhodlání pomáhat udržovat domovy a obchody a bytové či pracovní prostory zdravé.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslového a bytového mytí střech.

Mytí střech a budov

Mytí a impregnace střech a inspekce střech

Mytí střech a inspekce střech je zajišťována prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – BSR-IICRC S220 o tvrdém povrchu povrchové krytiny a její inspekce. Zpevněná plocha povrchové a střešní krytiny a její problematika profesionálního mytí a údržby včetně ochrany střech stoupá a je potřeba nezaujatého inspekčního hodnocení a metodologií odborně způsobilou stranou na základě procesní normy pro profesionální kontrolu tvrdých střech a povrchových krytin včetně vhodného doporučení údržby po instalaci, mytí a impregnaci povrchových materiálů.

Mytí střech má své zákonitosti a prostřednictvím inspekce povrchových materiálů a stavu střech je zjištěno, že každá má své jedinečné vlastnosti a každá kontrola je pečlivě hodnocena z hlediska řádného uplatňování této normy. V některých případech je možná i odchylka od definované normy a v takovýchto případech je třeba užít zdravý rozum a profesionální úsudek, který musí být vykonáván ve všech případech.

Profesionální odborné mytí a inspekce střech pomocí vyškoleného technika či vedoucího pracovníka je důležité proto, aby Vaše střech a byla řádně a kvalitně vyčištěna a to prostřednictvím způsobilých dílčích kroků dle norem IICRC a systému Diamond Professional™. I když jsou Vaše povrchy pravidelně udržovány, může objevit v průběhu profesionálního mytí na povrchu flek či mapa, je zapotřebí vhodně a odborně redukovat či odstranit to co není vidět na první pohled a pomůže Vám vaši střech u udržet svěží a kvalitně vyčištěnu a ochráněnu.

Mytí střech a budov

Inspekce střech v rámci mytí střech je velice důležitá. Jedním z důležitých kroků je určení a zjištění hodnoty PH střech a materiálu, abychom mohl zvolit vhodný technologický koncept z hlediska použití vhodné čistící složky a čistících systémů a nástrojů a následných speciálních čističů systému Diamond Professional™. Certifikace IICRC nás vede k poznání a dodržení základních principů profesionální metodiky mytí střech a to vyhodnocení PH faktorů a zvolením vhodného chemicko-technologického postupu užití a fázování jednotlivých brusných a čistících složek v rámci více fázového mytí střech.

Mytí střech a budov

Mytí střech a budovMytí střech a hodnota PH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada. Naše firma používá profi PH metry – digitální přístroje užívané pro odběry vzorků, které díky speciální laserové čočce zaměří PH povrchu před mytí a po čistění.

Mytí střech a inspekce střech zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu střech dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Mytí střech a budov

Tvrdost střech je vektorová fyzikální vlastnost, která je definovaná jako odpor proti vnikání cizího tělesa, který vynakládá látka. Závislá je na struktuře krystalů, přesněji řečeno na pevnosti vazeb mezi částicemi v látce. Pro běžné použití v praxi je dobré se orientovat v základní tvrdosti předmětů v běžném dosahu. Například nehet má tvrdost 1,5-2. Mince 3,4-4. Kapesní nůž přibližně 5 a pokud minerál zanechává rýhu ve skle, má tvrdost větší než 5. Naši odborně způsobilí technici mají k dispozici Mohsovi jehly tvrdosti, kterými bezpečně změří tvrdost povrchu.

Mytí střech a budov

Mytí střech a vstupní důležité informace

Mytí střechy, impregnace střechy či nový povrch střechy a může zlepšit vzhled každé budovy či objektu. Chcete-li, aby Vaše střecha a byla čistá, je nutné pravidelně Vaši střechu udržovat. Po určité době a čase, i přesto jak moc máte kvalitní pomůcky je třeba střechu podrobit profesionálním mytí či impregnaci a tak nakonec budete muset zavolat a obrátit se na profesionální firmu zajišťující odborné a renomované mytí , revitalizace, nátěry a impregnaci střech.

Mytí střech může a bývá leckdy špinavá a složitá práce. Pro důkladné a renomované mytí střech je třeba mít kvalitní a profesionální vybavení . Asociace IICRC v souvislosti s tímto oborem zveřejnily příběhy důvěřivých spotřebitelů, kteří reagovali na nízkonákladové mytí střech za super a nejnižší cenu a se stali obětí neetického chování tzv. levných firem , kteří se nebojí lhát a klamat spotřebitele a dělat nekvalitní práci. Toto naše firma a filozofie podnikání striktně odmítá a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snaží bránit a bojovat a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty.

Mytí střech a budov

Naše firma na základě certifikace IICRC a profesionálního systému mytí střech Diamond Professional™ vypracovala pro naše klienty níže uvedený přehled hlavních bodů, který je vhodné při výběru renomované odborně způsobilé firmy na mytí střech mít na zřeteli:

Mytí střech & cena – pokud inzerovaná a sdělená cena zní příliš dobře a jeví se jako velmi nízká (30-50,- Kč per m2), je to opravdu podezřelé. Nízká cena obvykle odpovídá nízké kvalitě pro jakýkoli produkt nebo službu. Legitimní podnikatelé a firmy jako je např. Čistění Express® mají výdaje, které nelze opominout – platba licencí, daní, pojištění, mzdy zaměstnanců, pořízení a provoz kvalitních nástrojů, kvalitní webové stránky, administrativní zázemí firmy a každá solidní prosperující firma si klade za cíl vytvářet zisk, který jí umožňuje nákup nových technologií, školení managementu a techniků aj.

Mytí střech & kvalita – nikdy nemá být cena služeb, být jediným kritériem pro výběr renomované firmy na mytí střech . Cena, která se na první okamžik jeví jako vysoká nemusí být signál o odmítnutí takovéto firmy či nabídky. Je vhodné vždy zjistit co se za tzv. vyšší cenovou hladinou skrývá a jaká je její podstata neb platí jediné to ve všech profesích = kvalitní práce si zaslouží kvalitní cenu.

Mytí střech & reklama – v inzerovaných reklamách a upoutávkách nelze v mnoha případech zjistit co přesně cena zahrnuje a z čeho se skládá, a tak je zapotřebí požádat o pevnou cenu písemně e-mailem před zahájením prací či detailní vysvětlení cenové nabídky po telefonu. Zeptejte se, jakou metodu a dílčí kroky bude případná prováděcí firma používat včetně metody mytí a na výhody a nevýhody této metody ve srovnání s jinými metodami a firmami.

Mytí střech & školení – profesionální školení renomované firmy vyžadují pro firmu nemalé výdaje a je vždy v rámci naší firmy směrováno na vedení a zaměstnance, proto aby se zapojily do formálního vzdělání v různých čisticích disciplínách. Spotřebitelé by měli požádat o informace v rámci cenové nabídky, zda je firma odborně způsobilá a formálně proškolená prováděcí firma včetně pojištění odpovědnosti.

Mytí střech & zkušenosti – léta zkušeností jsou neustále kombinovány s formálními vzdělávacími a školícími programy a tímto se významně podílejí na zkušenostech a odbornosti svých zaměstnanců a techniků. Profesionální firmy si mohou dovolit zaměstnávat takové techniky a prováděcí pracovníky, kteří mají schopnosti a technologické zkušenosti a technické zázemí k provedení renomovaného mytí střech .

Mytí střech & profesionální jednání – zárukou renomované firmy je skutečnost, že firma v rámci objednávky nevyvíjí na klienta žádný tlak. Pracovníci jsou a musí být zdvořilý a ochotný věnovat čas důkladnému vysvětlení z hlediska metodiky mytí a odpovědět na všechny otázky. Spotřebitel by měl nikdy cítit pod tlakem a to proto, že neexistuje jedno kritérium pro výběr mytí střech . Vždy se jedná o několik kombinace faktorů, které je třeba brát v úvahu rozhodnutí o výběru vhodné firmy.

Mytí střech a budov

Mytí střech a profesionální objednávka

Objednávka mytí střech a impregnace střech předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné mytí střech objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky mytí střech a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Mytí střech a budovAdresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a rozsah plochy
 3. Materiál a typ střechy
 4. Doplňkové služby
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Mytí střech a profesionální cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve kterém se povrch nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení mytí střech vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Mytí střech a budovAdresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka mytí střech vždy zahrnuje základní mytí a čistící kroky včetně kroků mytí. Cena může být upravena, jelikož se na povrchů může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání a příprava povrchu, vysoká mastnota aj. speciální čističe, impregnační přípravky jsou účtovány separátně za příplatek. Jejich použití je vždy ze strany našich pracovníků konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Mytí střech a budov

Mytí střech a profi technologický postup

Mytí střech a veškeré práce jsou prováděny dle bezpečnostních směrnic a odborných školení. Výškové mytí a mytí střech nejsou výjimkou.

Mytí střech lanovou technikou nebo profi čistícími systémy KRÄNZLE:

 • Mytí střech a budovCenově výhodnější vs. klasické práce z plošiny
 • Řešení pro těžko a vysoko nedostupná místa
 • Úspora za pronájem lešení, plošiny atd.
 • Odpadá povinnost dopravních omezení
 • Rychlost a flexibilita provedení úkonů
 • Různá variabilita úkonů, řemesel a činností

Mytí a oplach střech a vstupní konzultace jde v ruku v ruce. Vstupní konzultace provádění výškových prací je takřka standardním postupem naší firmy. Cílem vstupní konzultace je především zjištění níže uvedených kritérií:

 • Mytí střech a budovRozsah činnosti, výškových prací v místě
 • Náročnost provedení z hlediska úkonů
 • Stanovení potřebného času a termínu
 • Podmínky k provádění výškových prací
 • Specifikace jednotlivých úkonů v čase
 • Finanční kalkulace a platební podmínky

Mytí střech, výškové mytí střech a ochranné nátěry střech naši klienti požadují pro různé oblasti, které jsme po vzájemné vstupní konzultaci připraveni zajistit či přímo sami zrealizovat. Naší hlavní doménou je výškové tlakové mytí střech, horkovodní mytí střech, parní mytí střech metodou Mosmatic, Idromatic, Kranzle, Oertzen a dlouhodobá nano impregnace a ochrana povrchů např. proti zelenání střech metodou Finalit, Anker, Saxo, Akemi.

Mytí střech a budov

Mytí střech vodními tlakovými systémy

Mytí střech je prováděno vysoce účinnými metodami a stroji profesionálního mytí Kranzle, Oertzen. Tyto metody nabízíme naším klientům na základě absolvovaných odborného školení a získaného certifikátu se zaměřením na profesionální tlakové mytí střech a povrchů.

Mytí střech a budov

Hlavním principem intenzivního mytí a povrchové ochrany střech a střešních krytiny, na kterém se zakládá námi aplikovaná patentovaná metoda mytí a povrchové ochrany materiálů FINALIT© je důkladné odstranění všech vodou nerozpustných a hluboko usazených nečistot, skvrn a fleků v různých materiálech prostřednictvím aktivních částic v rozpětí velikostí 1 nanometr (10-9) až 100 nanometrů s následnou aplikací transparentní proti přilnavé povrchové úpravy pomocí snížení povrchového napětí. Tato metoda umožnuje doposud nejprogresivnější, nejrychlejší a nejefektivnější způsob povrchového mytí do hloubky povrchů, okamžité odstranění nečistot, mastnoty, rzi, vodního kamene s následnou povrchovou dlouhodobou transparentní ochranou různých materiálů.

Mytí střech a budovMytí a renovace střech s následnou povrchovou úpravou metodou FINALIT© je ekologicky šetrné a životnímu prostředí nezávadné. Intenzivní čistící roztoky a činidla včetně impregnačních roztoků ve spojením s molekulou vody se okamžitě z neutralizují a vznikne následně čirá tekutina s hodnotou PH 5 bez škodlivých a zatěžujících dopadů na životní prostředí.

Metoda a systém mytí střech FINALIT© díky extrémnímu prodloužení čistících intervalů a zkrácení doby mytí materiálů jednoznačně dosahuje vysoké efektivity v rámci následného běžného úklidu a taktéž úsporu na běžných čisticích prostředcích (úspora čistícího personálu, úspora času a nákladů na mytí). Po provedení vymytí a následné povrchové úpravy, následně stačí k běžné údržbě čistá voda s trochou ekologicky šetrného čistícího roztoku FINALIT, který pomáhá udržovat dlouhodobou ochranu povrchu.

Opravy a údržba střech a technické informace

Mytí střech a budov

Výškové práce a opravy či nátěry střech provádíme na základě odborných školení a certifikací a znalosti této problematiky. Střecha je svrchní část stavební konstrukce, která chrání stavbu pod sebou před hromaděním vody a zajišťuje její bezproblémové odtékání. Je tedy dobré neotálet proto s opravou vaší střechy, neb pod vrstvou sněhu a ledu se problém těžko odstraňuje.

Střecha také chrání celkové stavební dílo, naši rodinu a náš majetek před nepřízní vnějších vlivů. Opravy střech provádíme proto vždy za dobrého počasí. Dlouhodobé ZATÉKÁNÍ může postupně konstrukci stavby poškodit či nakazit růstem dřevokazných hub a plísní. V podnebných oblastech s častým sněžením musí být konstrukce střechy dostatečně pevná, aby váhu ležícího sněhu unesla.

Výšková údržba střech a odklízení sněhu a ledu a to zejména v zimních měsících, kdy také provádíme montáže sněhových zábran a instalace topných kabelů, neboť tyto prvky se pro Vás stanou neocenitelnou součástí Vaší střechy. Správně položené sněhové zábrany – ,,sněháky“- mohou předejít mnoha kolizím, újmách na zdraví a škodám na majetku – i toto je součástí opravy a údržby střechy. Nechte si správně namontovat sněhové zábrany a topné kabely a předejděte tak pozdějším opravám střechy.

Mytí střech a budov

Výškové práce, opravy a údržbu střech provádíme na níže uvedených typech a druzích střech:

Sklonitých střechách (šikmé a strmé), plochých střechách, sedlových střechách, mansardových střechách, valbových střechách, polovalbové střechách, pultových střechách, stanových střechách a jiných atypických střechách.

Výškové práce, opravy a nátěry střech provádíme na níže uvedených typech a druzích krytinových materiálů:

Břidlicové desky (přírodní hornina dobře štípatelná na tenké pláty), došek (sláma, rákos), střešní taška, prejz (pálená taška dvojího žlábkovitého tvaru), Esovka – zakřivená taška, která se částečně překrývá, hřebenáč – žlábkovitá taška, kterou se kryje hřeben střechy, bobrovka – plochá taška, která se klade ve dvou vrstvách materiál, ze kterého jsou vyráběné, je kombinace cementu, buničiny a umělých vláken, šindel – dříve dřevěné (dnes k vidění převážně v sousedním Německu) a asfaltové šindele, které se vyznačují vyšší odolností či falcovky.

Mytí střech a budov

Výškové práce, opravy a údržba moderních střech je prováděna na površích betonových střešních tašek – má životnost více než 100 let a velice dobře odolává přírodním vlivům, šablonové – tenkých desek, eternitových či plastových tašek např. krytiny vyráběné recyklací plastů, kanadských šindelů – destičky z asfaltové lepenky či vlnité krytiny – velké desky, vlnité zakřivení zajišťuje tuhost a zároveň elasticitu – plech, eternit, laminát, plexisklo a závěrem plechových, měděných či galvanizovaných střechách zinkem nebo pozinkovaných střechách a površích.

Výšková údržba a pravidelné mytí a revize střech je neméně důležitou součástí péče o střechu je také její pravidelná údržba. Provádíme proto nejen opravy, ale také mytí od mechu a lišejníků a to nejčastěji na tzv.,, střechách z kanadského šindele“ či sedlových střechách s mírným sklonem – díky hrubému povrchu zde dochází k usazování mechu a lišejníků, což má za následek postupné poničení krytiny a následně zatékání. V mnoha případech proto nestačí pouze opravit střechu, či mechanicky odstranit viditelnou část zeleně – se zákazníkem vždy konsultujeme postřik, impregnaci či jiné způsoby předcházení podobným problémům.

Mytí střech a budov

Impregnace střech, omítek a přírodních obkladů

Impregnace střech, omítek a kamenných obkladů prostřednictvím impregnace metodou FINALIT Professional™, NANO Professional™ je vysoce účinnou dlouhodobou ochranou všech střešních povrchů:

Proč uvažovat o nano impregnaci a ochraně povrchů?

 • Mytí střech a budovdlouhodobé udržení čisté střechy
 • anti –graffiti ochrana proti nástřiku
 • ochrana proti ulpívání steklin
 • ochrana proti ulpívání kapek
 • ochrana proti ulpívání nečistot
 • ochrana proti ptačímu trusu
 • ochrana proti prachu
 • ochrana prosklených částí
 • ochrana dřevěných částí
 • ochrana hliníkových rámů
 • ochrana plastových rámů
 • ochrana proti zeleni a plísním

Odbornou impregnací střechy, omítky či kamenných pásku a obkladů nedochází k ochraně povrchu nějakým běžným přípravkem, ale k trvalému zušlechtění povrchu. Povrch se stane po aplikace impregnace vysoce odolné proti ulpívání nečistot, jelikož je na jeho povrchu vytvořena odporová hladká ochranná vrstva, která odpuzuje dopadající nečistoty a během deště využije dopadající vodu ke smytí povrchově nikoliv hloubkově ulpělých nečistot.

Nano impregnace střechy, obkladů či přírodních kamenných obkladů díky nano-formátování povrchu z vytváří tzv. efekt smrštění vodních kapek do různých útvarů. Na základě této skutečnosti tak dochází k mnohem menšímu zůstatku vodních kapek na vyčištěném skle či okně a velká část vodních kapek prostřednictvím odstředění a smrštění po naimpregnovaném skle ihned opouští plochu skla či okna. Zbývající minimum kapek zůstávajících na skle či okně se následně odpaří. Po tomto minimální zůstatku kapek tak zůstávají pouze drobné odpařené minerální stopy.

Mytí střech a budov

Životnost a trvanlivost vyčištěných a povrchově impregnovaných střech, obkladů, omítek a solárních panelů je díky zušlechtění povrchu nanotechnologií mnohem delší. Je vytvořena ochrana proti poškození nečistotami, vodou, UV-zářením až po ochranu proti chemikáliím.

Nano impregnace okamžitě reaguje a přilne dokonale k povrchu. Nano impregnace má super hydrofobní vlastnosti, odpuzuje nečistoty a zamezuje jejich přilnutí do struktury materiálu. Tím velmi zjednodušuje běžné mytí materiálů a významně prodlužuje jejich životnost a vylepšuje optický vzhled.

Mytí střech a budov

Spojením nanočástic s podkladem je vytvořen absolutně spolehlivý ochranný mechanismus pro povrch. Nanoformovaný povrch zůstává ovšem paropropustný – má možnost „dýchat“. To nám umožňuje vytvořit díky nanotechnologii hydrofobní, olejofóbní a acidofobní úpravu povrchu.

Hydrofóbní ochrana střech a obkladů a stěn

Mytí střech a budov

Hydrofobizací střech nazýváme takovou změnu fyzikálně-chemických vlastností ošetřeného materiálu, která na rozhraní pevné látky a plynného prostředí a podstatně zvyšuje tzv. smáčecí úhel pro vodu. Znemytí především porézních a nasákavých povrchů vzniká tak, že se organické nečistoty, či kapaliny na bázi oleje či mastnoty usazují v pórech materiálů, které možné ošetřit tak, aby se nečistoty do pórů vůbec nedostaly.

Hydrofobizace střech je vhodná pro ochranu všech porézních střechních podkladů (omítka, plynosilikát, beton, pískovec, cihly, pálená střešní krytina apod.) před povětrnostními vlivy, zachovává paropropustnost, zvyšuje životnost, vytváří samočistitelný, vodoodpudivý povrch, zabraňuje růstu plísní a mechů .

Nanotechnologická impregnace a ochrana střech

Mytí střech a budov

Nanotechnologická impregnace povrchů a dlažbových povrchů systémem FINALIT Professional™ s hydrofobním a nepřilnavým nano efektem okamžitě reaguje a přilne dokonale k povrchu. Nanotechnologická impregnace má super hydrofobní vlastnosti, odpuzuje nečistoty a zamezuje jejich přilnutí do struktury materiálu. Tím velmi zjednodušuje běžné tlakové mytí materiálů a významně prodlužuje jejich životnost a vylepšuje optický vzhled.

FINALIT Professional™ je systém ochrany a impregnace povrchů , kdy dochází ke spojení ochranných částic s podkladem a je vytvořen absolutně spolehlivý ochranný mechanismus pro povrch. Impregnovaný a formovaný povrch zůstává ovšem paropropustný – má možnost „dýchat“. To nám umožňuje vytvořit díky této technologii hydrofobní, olejofóbní a acidofobní úpravu povrchu.

Mytí střech a budov

Nanotechnologická impregnace povrchů je prováděna buď ruční válečkovací nebo strojní metodou postřiku impregnačního roztoku pomocí ručního aplikátoru nebo strojního aplikátoru. Strojní metodu postřiku provádíme patentovaným systémem WAGNER ©.

Nanotechnologická impregnace je z hlediska optiky především forma transparentního impregnačního povrchu na bázi nanočástic, který vytváří vysoce hydrofobní ochranu povrchů a či keramických materiálů. Ošetřený materiál je paropropustný – prodyšný a chrání před vnějšími vlivy jako např. jsou: špína, voda a jiné kapaliné látky. Provedená aplikace je zcela bez zápachu, chemicky odolná proti přípravkům do hodnoty pH13, plně transparentní bez viditelné vrstvy. Díky změně̌ povrchového napětí vyperlí tekutiny od povrchu pryč̌ a nečistota nemůže přilnout k povrchu.

Mytí střech a budov

Samočistící fotokatalytické ochrany střech

Ochrana střech se samočistícím efektem provádí naše firma na základě odborné způsobilosti a aplikační certifikace prostřednictvím multifunkční suspenze FN NANO® s fotokatalytickým efektem. Povrchy zdí a střech mohou velmi snadno a za přijatelnou cenu získat samočistící schopnost, která je udrží dlouhodobě čisté s životností kolem 10-ti let.

Mytí střech a budov

Takto profesionálně ošetřený povrch netrpí uplýváním sazí ani prachových částic či tvorbou pavučin a takto ošetřené povrchy neporůstají zelenou řasou a návazně pak ani lišejníky a mechy. K dosažení uvedeného stačí profesionální aplikace ochranných impregnačních multifunkčních nátěrů suspenzemi FN NANO® s fotokatalytickým efektem.

Samočistící suspenze FN NANO® jsou v plném slova smyslu nanotechnologií budoucnosti. Mezi nanotechnologické produkty můžeme počítat i nátěrové hmoty, jejichž mikroskopická struktura a složení jsou založeny uplatnění nových poznatků z oblasti mikrosvěta. Tyto produkty využívají specifických vlastností nanočástic nebo nanovláken pro výrazné zvýšení kvalitativních parametrů, nebo
dosažení zcela nových vlastností (mimořádná odolnost proti otěru, minimální odraz radarového signálu, snížená prostupnost elektromagnetického záření, vysoká tepelněizolační schopnost, samočistící povrchy, mytí vzduchu a vody a další).

Vizualizace schéma fotokatalýzy | FN NANO®

Mytí střech a budov

FN NANO® jsou svým složením vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ve směsi anorganických pojiv. Nanesený nátěr po zaschnutí vytvoří na povrchu vysoce porózní tenkou vrstvu o síle 0,005 – 0,05 mm. Patentovaná kompozice FN NANO® vytváří takovou strukturu a morfologii vrstvy, v níž je maximálně zachována foto aktivita nanočástic TiO2. 1m2 plochy pokryté suspenzí FN NANO® tak vytváří 500 m2 fotoaktivní plochy nanočástic TiO2, na níž může probíhat fotokatalytický́ proces. To zajišťuje střech m ošetřeným FN NANO® mimořádnou fotokatalytickou účinnost a samočistící schopnost s 10-ti letou životností ochrany ošetřených svislých a šikmých střech a zdiva.

Vizualizace reakční schopnosti fotokatalýzy | FN NANO®

Mytí střech a budov

Ideálním podkladem pro samočistící fotokatalytické ochranné povrchové suspenze FN NANO® je beton, silikátové omítky a barvy, kámen (zejména vápenec, mramor, opuka, pískovec), neglazovaná keramika (obklady, cihly, střešní tašky). Aplikovat lze i na akrylátové omítky a barvy. Nanášení vyžaduje speciální air-less technologii a aparaturu, provádí se stříkáním (pistole HVLP) v prostřednictvím certifikované odborně prováděcí firmy.

Referenční aplikace fotokatalytických samočistících střech | FN NANO®

Mytí střech a budov

Samočistící ochranné povrchy střech, střech, zdiva, cihel prostřednictvím fotokatalytické suspenze FN NANO® provádíme jako samočistící ochranu střech v níže uvedených oblastech s 10-ti letou garancí impregnace:

 • dlouhodobé zachování čistého povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí
 • pro zamezení tvorby usazenin na povrchu ošetřeném suspenzemi FN NANO®
 • ochrana proti uplývání a redukce výskytu sazí, prachových částic, mikro kapének tuku, mastnot aj.
 • omezení výskytu a tvorby mechů a řas, kdy fotokatalytický́ efekt zabraňuje na těchto plochách růstu plísní, řas, lišejníků a mechů
 • anti-graffiti ochrana plochy, na nichž je nanesena silnější vrstva suspenze FN NANO® (0,1 –0,2 mm), vykazují díky vlastnostem silný́ antigraffiti efekt

Mytí střech a budov

Ceník profesionálních služeb

 • od 450,- Kč bez DPH per hod | výškové řemeslné práce a práce ve výškách
 • od 10,- Kč bez DPH per m2 | tlakové mytí a oplach střech a opláštění budov
 • od 95,- Kč bez DPH per m2 | tlakové mytí střech a opláštění budov
 • od 145- Kč bez DPH per m2 | tlakové horkovodní mytí střech a opláštění budov
 • od 195,- Kč bez DPH per m2 | tlakové parní mytí střech a opláštění budov
 • od 95,- Kč bez DPH per m2 | strojové mytí střech a opláštění budov
 • od 85,- Kč bez DPH per m2 | nano impregnace obkladů a střech
 • od 70,- Kč bez DPH per m2 | impregnace proti pavoukům a hmyzu
 • od 150,- Kč bez DPH per m2 | nátěry střechy a opláštění budov
 • Cena dle rozsahu a velikosti | samočistící fotokatalytické povrchy
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.