Čištění fasád se v současné době z hlediska ochrany povrchu vyčištěné fasády posouvá na nejvyšší možnou kvalitativní úroveň z hlediska aplikace ochranných systémů vyčištěné fasády objektů, bytových domů a panelových domů a to díky multifunkčním fotokatalytickým systémům se samočistícím efektem jak fasádních povrchů, tak samočistícím systémem ovzduší po dobu 10-ti let.

Čištění fasád a jejich následná ochrana nabízena naší společností Diamond Group Services® ve spolupráci se společností Advanced Materials-JTJ, která se stala vítězem národního kola European Business Awards pro rok 2015-2016, přináší do světa údržby a ochrany venkovních povrchů revoluční převrat a to prostřednictvím technologií II. generace.

Impregnace a ochrana fasád systémem FN NANO se může pyšnit díky České nanotechnologické společnosti Advanced Materials-JTJ s.r.o. (AMJTJ), která zvítězila v národním kole prestižní soutěže European Business Awards 2015 – 2016 (EBA) (www.businessawardseurope.com) titulem National Champion 2015/16. V národních výběrových kolech, v deseti soutěžních kategoriích, ve 33 zemích Evropy, bylo z více než 32 000 firem vybráno 678 vítězů národních kol. AMJTJ bude reprezentovat ČR v EBA celoevropské Soutěži o ocenění za Inovace UK Trade &Investment1 (UKTI Award for Innovation).

AMJTJ uspěla především díky revoluční fotokatalytické technologii čištění vzduchu a povrchů. Společnost vyvinula, patentovala, vyrábí a vyváží do dvaceti zemí Funkční nátěry FN® se silným fotokatalytickým efektem. Povrchy vytvořené FN® nátěry vykazují mimořádnou účinnost pro čištění vzduchu. Překonávají v tomto ohledu mnohonásobně všechny obdobné konkurenční výrobky na světovém trhu. Podrobné informace naleznete na www.fn-nano.com.

Jeden metr čtvereční plochy ošetřené FN® vyčistí až tři miliony vzduchu ročně. Zatímco v první zákaznickou skupinou, která začala využívat FN® nátěry, byli především lidé trpící alergiemi. Dnes se tyto nátěry uplatňují nejenom v domácnostech, ale také ve zdravotnictví, školních zařízeních, průmyslu, restauracích, hotelech a chovech zvířat. Nejnověji se FN® nátěry postupně prosazují jako efektivní řešení čistoty ovzduší v Číně, která je současnosti největším odbytištěm AMJTJ.

Prakticky polovina obyvatel ČR žije na území se znečištěným ovzduším, kde jsou překračovány imisní limity znečišťujících látek rozptýlených ve vzduchu. Území, na kterém tito lidé žijí, představuje více než 20% plochy naší republiky. U lidí žijících v oblastech se znečištěným ovzduším je prokázán zvýšený́ výskyt rakoviny, onemocnění horních cest dýchacích, anginy, astmatu a alergických onemocnění. Technologie FN® nátěrů je šancí i pro ně.

Tiskovou zprávu vydala společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o. a naše partnerská firma Diamond Group Services® umístila na svých webových stránkách.