Čištění keramické dlažby naše firma prováděla v bývalém autosalónu v Praze. Tato realizace byla prováděna na základě velmi náročných požadavků našeho klienta, stávajícího majitele pronajímaného prostoru, který si po 10-ti letém užívání přál dosáhnout co nejlepšího výsledku a to i na takto velmi zatěžovaném povrchu.

Čištění interiérové dlažby se zakládalo na několika dílčích metodách a jejich kombinacích. Především bylo nutné odstranit zbytky lepidla po dlouholetém přilepeném koberci a nivelační stěrce, která zde z důvodu vyrovnání podkladu byla aplikována a stala se téměř nedílnou součástí keramické dlažby. Následně bylo zapotřebí nanotechnologicky rozpustit zbytkovou vrstvu lepidla a díky systému Finalit Professional | odstraňovač lepidla bylo provedeno kompletní dočištění a odstranění lepidla z podlahy a keramické dlažby. Naše firma tedy splnila v tomto kroku první a zásadní kritérium a to důkladné odstranění anorganických a minerální a stavebních nečistot na povrchu keramické dlažby.

Čištění keramické dlažby bylo následně do finálního stavu dovedeno systémem horkovodního a parního čištění v kombinaci s mechanickým strojovým čištěním a závěrečnou neutralizací povrchu podlahy a keramické dlažby, jako klíčovým krokem pro přípravu impregnace vyčištěného povrchu.

Impregnace dlažby a impregnace keramické dlažby byla provedena dle požadavků klienta transparentní systémem s protiskluznou ochranou a oděru odolnou ochranou, za předpokladu zachování životnosti v délce cca 3-let za běžného plánovaného provozu a pochozí zátěže tohoto prostoru. Doba schnutí impregnace byla cca 4hod a povrch díky jeho stáří a značné savosti z důvodu již porušené glazury bylo zapotřebí hloubkově penetrovat a následně impregnovat.

Komplexní a celistvý výsledek čištění a realizace této zakázky přinesl uspokojení a dobrý pocit z celkové investice oběma stranám a klient byl s dosaženým výsledkem spokojený. Realizace byla prováděna profesionálním 5-ti členným realizačním týmem naší firmy pod vedením hlavního technika a manažera realizace v čase 2-dnů v ploše 300m2.

Následně byla provedena impregnace zámkové dlažby v částečném rozsahu stanovém klientem a zátěží povrchu zámkové dlažby. Impregnace zámkové dlažby byla provedena v transparentním provedení včetně ochrany proti průsaku olejů a mastnot.

Vypracoval a realizaci prováděl tým firmy Čištění Express CZ pod vedením technického manažera naší firmy.